Zmierzyć góry...

Numer: 
721

Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?

Termin: 
środa, 26 Września, 2018 - 12:00
środa, 26 Września, 2018 - 13:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?
Wykonawca
dr inż.
Janina
Zaczek-Peplinska
Wykonawca
mgr inż.
Maria
Kowalska
Miejsce spotkania: 
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, s. 427a