Zobacz i poczuj, zrozum i powiedz. Język rosyjski dla wymagających początkujących

Numer: 
702

Obraz i słowo to motywy przewodnie warsztatów, które powinny przybliżyć młodzieży kulturę rosyjską oraz zapoznać uczestników z kluczowymi zwrotami rosyjskimi, niezbędnymi przy zawieraniu znajomości (powitanie, przedstawianie się, pożegnanie). Podczas warsztatów zostanie przedstawiony krótkometrażowy film „Poczuć” („Ощущать”; w rolach głównych K. Gruszka i M. Bosak) w reżyserii Iwana Wyrypajewa. Krótka historia podróży Polki do rosyjskiej stolicy będzie okazją do zapoznania uczestników z Moskwą i jej symbolami. Używane przez bohaterkę filmu zwroty rosyjskie stanowić będą pretekst do zaznajomienia uczestników z podstawowymi wyrażeniami, umożliwiającymi zawarcie znajomości; mowa tu o formach używanych przy powitaniu i pożegnaniu oraz charakterystycznych dla języka rosyjskiego konstrukcjach służących przedstawianiu się. Krótkie ćwiczenia będą mieć na celu utrwalenie i odtworzenie w odpowiedniej sytuacji komunikacyjnej ww. materiału językowego. Imię jednego z bohaterów filmu – Mitia (Dmitrij) – będzie z kolei punktem wyjścia do zapoznania uczestników ze specyfiką rosyjskich imion własnych oraz ich form krótkich.

Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Obraz i słowo to motywy przewodnie warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się z symbolami Rosji i stereotypami na jej temat oraz zdobędą umiejętność zawierania znajomości w języku rosyjskim.
Wykonawca
dr
Joanna
Wasiluk
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.082