Materiały promocyjne 22 Festiwal Nauki

Plakat A4 (210x297 mm)

1. Ściągnij plik (plakat A4).

2. Uruchom program graficzny (np. darmowy Gimp, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator lub inny) i otwórz w nim plik.

3. We wskazanych czerwonymi liniami miejscach wstaw tekst. Zastosuj się
do poniższych wytycznych:

  • nazwa jednostki i data wydarzeń – Myriad Pro Bold,18-22 pt, kolor turkusowy (w systemie CMYK: C:73, M:12, Y:38, K:0)
  • strona www jednostki i Festiwalu Nauki (www.festiwal.edu.pl) - Myriad Pro Bold, 10-14 pt, kolor turkusowy (w systemie CMYK: C:73, M:12, Y:38, K:0)

4. Zapisz plik.

5. Wydrukuj plik na formacie A4. Plik posiada tzw. „spady” – 2 mm marginesów, dzięki którym gotowy wydruk nie powinien mieć białej ramki naokoło. Poinformuj drukarnię, że plakat na być drukowany „do spadu”. Wydruki najlepiej wykonać |
w drukarni cyfrowej.

Prosimy, by poza wstawieniem tekstu wymienionego wyżej, nie ingerować w projekt graficzny.

 

Ulotka A6 (105x148 mm, druk obustronny)

 

1. Ściągnij pliki (ulotka A6-s1 i ulotka A6-s2).

2. Uruchom program graficzny (np. darmowy Gimp, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator lub inny) i otwórz w nim plik ulotka-A6-s1.pdf.

3. We wskazanych czerwonymi liniami miejscach wstaw tekst. Zastosuj się do poniższych wytycznych:

  • nazwa jednostki, data wydarzeń, adres jednostki– Myriad Pro Bold  10 pt, kolor turkusowy (w systemie CMYK: C:73, M:12, Y:38, K:0)

4. Zapisz plik.

5. Otwórz plik  ulotka-A6-s2.pdf.

6. W białym polu wstaw tekst dotyczący programu wydarzeń, które w ramach Festiwalu Nauki organizuje Twoja jednostka. Zachowaj odstęp między tekstem
a brzegiem białego pola (marginesy). Pole pomieści tekst o objętości ok. 700 znaków (łącznie ze spacjami).  Wlewając tekst zastosuj się do poniższych wytycznych:

  • Myriad Pro Semibold lub Regular, 9-10 pt, kolor ciemnoturkusowy,
    (w systemie CMYK: C:85, M:30, Y:50, K:0) i w razie potrzeby również fioletowy (w systemie CMYK: C:45, M:85, Y:0, K:0)

5. Wydrukuj oba pliki na formacie A6, obustronnie. Plik posiada tzw. „spady”
– 2 mm marginesów, dzięki którym gotowy wydruk nie powinien mieć białej ramki naokoło. Poinformuj drukarnię, że ulotki mają być drukowane „do spadu”.
Wydruki najlepiej wykonać w drukarni cyfrowej.

Prosimy, by poza wstawieniem tekstu wymienionego wyżej, nie ingerować w projekt graficzny.