Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Stosowanych nauk Społecznych