Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych