Archiwum Państwowe w Warszawie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Tajemnice warszawskiego archiwum

Co to jest archiwum? Pudła, szuflady wypełnione skarbami czy może przykurzone stare księgi i nikomu niepotrzebne szpargały? Czy naprawdę nikomu niepotrzebne? Skąd się one tam wzięły? W jaki sposób trafiły na półki archiwalne? Po co zostały tam umieszczone? Kto się nimi zajmuje? W jaki sposób? Co można jeszcze znaleźć w archiwum? Na te i podobne pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi w trakcie zajęć warsztatowych, podczas których wykorzystane zostaną m.in. oryginalne materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie. Uczestnicy zajęć będą mogli m.in. poznać różne rodzaje archiwaliów (czyli źródeł) i historie, które opowiadają o starej Warszawie i jej mieszkańcach. Spróbują też sami odpowiedzieć na pytanie, czy archiwum jest potrzebne i komu oraz zastanowią się, co sami mają wspólnego z archiwum.

 

  • czw., 2018-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Dwie wojny i Warszawa

Zajęcia warsztatowe oparte na oryginalnych archiwaliach powstałych w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej, przedstawiające sytuację Warszawy i warszawiaków w latach obu tych konfliktów. Analizując różnego typu źródła (dokumenty urzędowe, listy, wspomnienia, pamiętniki, fotografie, ulotki, afisze, plakaty), uczestnicy zajęć postarają się znaleźć odpowiedzi na pytania o wygląd miasta, warunki życia jego mieszkańców, politykę okupantów, stosunek warszawiaków do władz okupacyjnych w latach 1914-1918 oraz 1939-1945. Następnie na tej podstawie  porównają rzeczywistość okupacyjną wykreowaną przez obie wojny, wskazując na występujące w nich podobieństwa i różnice.

  • pt., 2018-09-28 09:00