Centrum Badań Kosmicznych PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Badań Kosmicznych PAN

W czasie Dnia Otwartego w CBK PAN zapraszamy na warsztaty ukazujące, jak formuje się jądro komety oraz jak powstają kratery uderzeniowe. Przewidujemy gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, a dla starszych pogadanki i prezentacje, m.in. wyjaśnimy, dlaczego satelity nie spadają na Ziemię, jakie są następstwa ruchu obiegowego i obrotowego naszej planety. Poza tym będzie możliwość zobaczenia i porozmawiania na temat instrumentów naukowych opracowanych w CBK i pracujących obecnie w przestrzeni kosmicznej na różnych satelitach oraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Nauki fizyczne
  • ndz., 2018-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Zderzenia planetoid z Ziemią - co było 100 lat temu i co będzie za 100 lat?

W swej historii Ziemia wielokrotnie była bombardowana przez inne ciała kosmiczne. W zależności od rozmiarów ciała efekty zderzenia mogą być niewielkie albo katastrofalne. Dlatego chcemy wiedzieć, ile i jak dużych planetoid może być w przestrzeni kosmicznej, zwłaszcza tych zagrażających Ziemi. Dziś jesteśmy w stanie to dobrze ocenić w przypadku obiektów kilometrowych lub większych - ocenia się, że znamy większość tak dużych obiektów.

Obecnie główną troską badaczy są znacznie liczniejsze, a nieznane jeszcze obiekty rzędu 100 m. Takie mogą skutkować zniszczeniami podobnymi do tych, jakie przyniósł obiekt, który wytworzył krater Barringera w Arizonie.

Dziś znanych jest ponad 700 tysięcy planetoid, z czego prawie 20 tysięcy to tzw. Planetoidy Bliskie Ziemi. To wśród nich znajduje się ta najbardziej zagrażająca Ziemi podgrupa obiektów nazywana Planetoidami Zagrażającymi Ziemi. Im głównie będzie poświęcony wykład, w którym zostanie wyjaśnione, na czym polega badanie ewolucji orbit już znanych obiektów oraz jak ocenia się, kiedy są albo staną się niebezpieczne. Pokazane będzie, czy można precyzyjnie wyliczyć tor każdej z już znanych planetoid na najbliższe 100 lat.

  • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Techniki satelitarne i technologie kosmiczne w życiu codziennym

Obecnie trudno wyobrazić sobie nasze codzienne życie bez wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych. Telewizja, nawigacja drogowa, prognozy pogody, dostęp do internetu w domach, telemedycyna – to tylko niektóre usługi, które nie byłyby możliwe bez użycia technik satelitarnych. Technologie kosmiczne nie są oderwane od rzeczywistości, jak się może potocznie uważać, lecz występują prawie w każdym aspekcie życia i korzystamy z nich często, chociaż nie zawsze  zdajemy sobie z tego sprawę. Na wykładzie dowiemy się więc, ile zawdzięczamy najnowszym odkryciom i wynalazkom naukowym w dziedzinie badań kosmicznych.

  • wt., 2018-09-25 11:30
Lekcja festiwalowa Monitorowanie zmian klimatu przy użyciu technik satelitarnych

Współczesne badania klimatu w coraz większym stopniu wykorzystują techniki satelitarne do ciągłych obserwacji atmosfery, a także do stałego śledzenia temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, bilansu promieniowania, prędkości i kierunku wiatru, zawartości pary wodnej, mikrofizyki chmur i aerozoli, stężenia gazów śladowych (m.in. dwutlenku węgla, metanu, ozonu, CFC, tlenków azotu), temperatury powierzchni wody i lądu, zasolenia mórz, występowania i grubości lodu morskiego, zasięgu pokrywy śnieżnej. Dowiemy się, dlaczego dla większości z wymienionych parametrów techniki satelitarne okazały się być najbardziej wiarygodnym sposobem uzyskiwania danych klimatologicznych.

  • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Nowoczesne technologie kosmiczne na świecie i w Polsce

Od listopada 2012 Polska jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jednak polska przygoda z kosmosem rozpoczęła się już dużo wcześniej. Nasi inżynierowie zaprojektowali do tej pory kilkadziesiąt instrumentów działających na różnych sondach europejskich i amerykańskich. Na wykładzie dowiemy się, które z polskich rozwiązań są najlepiej oceniane i konkurują z najbardziej zaawansowanymi technologiami kosmicznymi na świecie.  

  • czw., 2018-09-27 11:30