Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe New Metropolitan Mainstream - wirtualne mapowanie warszawskiej urbanizacji

New Metropolitan Mainstream to międzynarodowy projekt z pogranicza nauki i aktywizmu, badający - mapujący - nowe procesy urbanizacji w wybranych miastach globu. Pod egidą sieci INURA (International Network for Urban Research and Action) powstało już kilkadziesiąt map, pokazujących różne aspekty procesów metropolizacji. Począwszy od wykształcających się lokalnych centrów, przez obszary nieformalnej urbanizacji i degradacji środowiskowej, po enklawy biedy i luksusu oraz flagowe inwestycje - wszystkie te zjawiska trafiają na jedną, wirtualną mapę miasta. To nie tylko wielowarstwowa eksploracja przestrzeni Warszawy - pozwalająca spojrzeć na nowo nawet na znane miejsca - ale także rama pozwalająca porównać procesy urbanizacyjne w różnych ośrodkach.

Warszawska edycja New Metropolitan Mainstream powstała przy okazji tegorocznej konferencji sieci INURA w Warszawie, odbywającej się pod hasłem "Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory". Zespół badaczy i badaczek oraz aktywistów i aktywistek miejskich przygotował wirtualną mapę Warszawy jako otwarte kompendium wiedzy o tym mieście. Badania terenowe prowadzone we wszystkich dzielnicach pozwoliły m.in. na inwentaryzację osiedli zamkniętych i przestrzeni, w których nasilają się nierówności. Wyniki własnych badań zostały uzupełnione o dane rozsiane po różnych dokumentach - od ewidencji zreprywatyzowanych kamienic, po obszary narażone na podwyższony hałas od lotniska.

Na spotkaniu przedstawimy mapę - wynik badania, opowiemy o tym jak powstała i podyskutujemy o potencjale wirtualnego mapowania przestrzeni metropolitalnych i procesów metropolizacji.

Nauki społeczne
  • czw., 2018-09-27 17:00