Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Kryptografia kwantowa

Gdy powstanie komputer kwantowy, wiele z obecnie stosowanych szyfrów zostanie złamanych. Opowiem o nowych metodach szyfrowania, których bezpieczeństwo wynika z podstaw mechaniki kwantowej.

 


 

Nauki fizyczne
  • sob., 2018-09-22 10:00
Spotkanie festiwalowe Jakie wiatry wieją z czarnych dziur?

Czarne dziury są końcowymi etapami ewolucji masywnych gwiazd, w których po wyczerpaniu się “paliwa” jądrowego ciśnienie termiczne materii nie jest w stanie zrównoważyć własnej grawitacji gwiazdy. Obiekt taki zapada się pod wpływem swojego ciężaru.
Ich olbrzymia grawitacja powierzchniowa (GM/Rc2 ~ 1, gdzie M to masa obiektu, R jego rozmiar, c – prędkość światła, a G – stała grawitacji) powoduje, że nawet światło ze względu na swą skończoną prędkość nie jest w stanie się stamtąd uwolnić. Z tego powodu izolowanych czarnych dziur w kosmosie nie jesteśmy w stanie zaobserwować.

Większość gwiazd we Wszechświecie nie znajduje się jednak w izolacji, lecz wchodzi w skład układów podwójnych. Okazuje się, że układy takie mogą przetrwać śmierć i kolaps jednego ze swych składników. W kosmosie często obserwuje się tak zwane czarno-dziurowe układy podwójne, w których “zwykła” gwiazda, karzeł lub olbrzym, jest stowarzyszona z czarną dziurą, ta zaś zasysa materię ze swego towarzysza. Opadająca materia tworzy gorącą, świecącą strukturę zwaną dyskiem akrecyjnym. Okazuje się, że część materii z powierzchni takiego dysku jest w stanie uwolnić się i uniknąć wchłonięcia. Materia ta stanowi tzw. wiatr wiejący z powierzchni dysku z prędkością równą nieraz nawet kilkanaście tysięcy km/s. Wiatry z dysków obserwuje się dzięki obecności linii absorpcyjnych pochodzących od zjonizowanych atomów; linie te są przesunięte ku krótszym długościom fal wskutek efektu Dopplera. O tych, a także o innych wiatrach wiejących z okolic czarnych dziur zasysających materię, opowie niniejszy wykład.

Nauki fizyczne
  • sob., 2018-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Krótka historia ciemnej materii

Ciemna materia i problem jej natury fizycznej to jedna z największych zagadek, przed jakimi stoi nauka XXI wieku. O jej istnieniu są głęboko przekonani astronomowie, gdyż bez tej tajemniczej formy materii nic, co widzimy w sferach niebieskich, nie miało by sensu. Wiemy, że ta nie świecąca i nie pochłaniająca światła materia składa się z tajemniczych cząstek elementarnych, które również nie mogą oddziaływać silnie jądrowo. Jednak hipotetyczne cząstki ciemnej materii, póki co, wymykają się wszystkim "sieciom", jakie na nie zarzucają fizycy w ziemskich laboratoriach. W moim wystąpieniu przedstawię krótką historię tego, jak rozwijała się idea kosmicznej ciemnej materii na przestrzeni wieków i lat. Opowiem również, skąd wiemy, że ona istnieje i przedstawię naszych najlepszych kandydatów na cząstki ciemnej materii. Wykład zakończę spojrzeniem w przyszłość, przedstawiając obecne i nadchodzące eksperymenty i obserwacje, które pomogą nam rzucić nieco światła na ciemny problem ciemnej materii.

Nauki fizyczne
  • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Falling Walls Lab Warsaw

Falling Walls Lab Warsaw to konkurs na najlepszą prezentację o swoich badaniach, pomyśle naukowym lub biznesowym. Uczestnicy mają tylko 3 minuty, żeby przekonać do swojego pomysłu interdyscyplinarne jury.

W 2018 roku “laboratoria” Falling Walls odbędą się w większości krajów na całym świecie. Zwycięzcy lokalnych edycji spotkają się na finale światowym w Berlinie.
Nagrodą w warszawskiej edycji jest  wyjazd na finał światowy oraz międzynarodową konferencję z udziałem czołowych naukowców, polityków i przedstawicieli ogólnoświatowych firm. Finał i konferencja odbędą się w Berlinie w dniach 8-9 listopada 2018 roku.

Konkurs przeznaczony jest  dla  studentów, młodych naukowców i biznesmenów.
Zgłoszenia do konkursu do 31 sierpnia na stronie https://falling-walls.com/lab/apply zakładka Warsaw.

Impreza ma charakter otwarty: udział w charakterze widza jest bezpłatny i bez wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji o konferencji Falling Walls i konkursie Falling Walls Lab na stronie https://falling-walls.com/
Język konkursu: angielski.

  • sob., 2018-09-22 15:00