Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Zagrożenie - ale jakie?

CNBOP–PIB w ramach lekcji oferuje widowiskowe eksperymenty z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Lekcja zawiera omówienie podstaw teoretycznych oraz część praktyczną w formie pokazu lub eksperymentu z udziałem uczestników. Uczestnicy mają możliwość zapoznania sie z interdyscyplinarnością prowadzonych badań związanych z zagrożeniem i bezpieczeństwem pracy strażaka. Przedstawiony zostanie sprzęt i urządzenia wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gasnicze PSP i OSP. Zajęcia poruszają tematy zagrożeń pożarowych i wybuchowych, gaszenia pożarów z użyciem sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych i pojazdu pożarniczego. Główne atrakcje tego wydarzenia to pokazy poligonowe i laboratoryjne:

  • sposób posługiwania się gaśnicą i pokaz gaszenia pożaru w zarodku,
  • wodne roztwory środków gaśniczych w szerokim spektrum pożarów i pokaz wytwarzania pianotwórczych środków gaśniczych i ich skuteczności,
  • badanie statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdu pożarniczego, pokaz zasięgu rzutu działka wodno-pianowego oraz prądownicy,
  • pokaz reakcji na ogień materiałów włókienniczych i mebli tapicerowanych.

Na trasie wycieczki naukowej znajdą się laboratoria:

  • Urządzeń i Środków Gaśniczych,
  • Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Procesów Spalania i Wybuchów.
  • czw., 2018-09-27 10:00