Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Społeczność turecka w Polsce – jak integrują się imigranci?

W polskich badaniach akademickich zagadnienie migracji z Turcji pojawia się rzadko. Tymczasem społeczność turecka w RP jest coraz liczniejsza: przyjeżdżają zarówno imigranci zarobkowi, jak i studenci. Polska stała się dla nich atrakcyjnym krajem zwłaszcza po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku. Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców ze stycznia 2018 r., w różnego rodzaju karty pobytu w Polsce miało 3887 imigrantów tureckich. Do tego należy doliczyć osoby, które przyjęły polskie obywatelstwo. W krajach Zachodniej Europy społeczność turecka jest jeszcze większa: Turcy są najliczniejszą lub jedną z najliczniejszych grup imigrantów z państw trzecich w Niemczech oraz Austrii, Holandii, Belgii, Francji. Jak integrują się imigranci z Turcji? Czym różni się społeczność turecka w Polsce od podobnych społeczności w krajach Europy Zachodniej?

Nauki społeczne
  • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt Filozoficzny

Dowiedz się, czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź, czy istnieją pytania, o których nie śniło się filozofom.

Nauki humanistyczne
  • sob., 2018-09-29 12:30