Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Kanabinoidy – zastosowanie w terapii różnych schorzeń – za i przeciw

 

Obecnie coraz więcej pojawia się doniesień naukowych dotyczących prób zastosowania kanabinoidów zarówno pochodzenia naturalnego (wyizolowanych z konopii), jak i syntetycznych  jako środków uśmierzających ból, a także w chorobach neurodegeneracyjnych oraz w innych schorzeniach związanych z układem nerwowym, tj. chorobie Parkinsona, Alzheimera i Huntingtona, zespole Touretta, nerwobólach, migrenie czy autyzmie. Ze względu jednak na skomplikowany oraz nie do końca poznany mechanizm działania kanabinoidów, nie można jednoznacznie ocenić, czy zastosowanie takich preparatów jest zupełnie bezpieczne. Dlatego przed zastosowaniem produktów pozyskanych z konopi czy też syntetycznych kanabinoidów ważna jest racjonalna ocena korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania.

Nauki biologiczne
  • pon., 2018-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Dwie twarze tlenu, czyli jak Dr Jekyll przekształcał się w Mr Hyde'a

Czy tlen, którym oddychamy, i środowisko, w którym żyjemy, mają pożyteczny wpływ na nasze zdrowie, czy też nie? Czy przemiany jakie zachodzą w naszym organizmie pod wpływem zaburzeń tlenu mogą mogą mieć pozytywny, czy negatywny charakter dla nas? Czy zmieniony tlen może zaburzać równowagę organizmu, indukując proces stresu oksydacyjnego? Czy powstały stres może prowadzić do powstawania stanów zapalnych w naszych komórkach? A jeśli tak, czy może to mieć wpływ na  nasze życie w postaci tworzenia się zmian przednowotworowych, a jeśli tak, to jakich? Czy powstałe zmiany przednowotworowe mogą przekształcić się w nowotwór? Czy wykorzystując różnorodne metody analizy uszkodzeń struktur komórkowych, w tym naszego własnego DNA, wywołanych tlenem cząsteczkowym w naszym organizmie, jesteśmy w stanie obronić się przed jego negatywnym działaniem? Czy metody te są bezpieczne? A jeśli tak, czy mogą nam pomóc przedłużyć życie? Czy mogą one znaleźć zastosowanie w życiu codziennym? Skoro tlen jest taki toksyczny, to czy możemy także oddychać innymi pierwiastkami?

Nauki biologiczne
  • wt., 2018-09-25 15:00