Instytut Historyczny UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Mniejszości narodowe wobec niepodległej Polski

Debata z udziałem wybitnych znawców dziejów głównych mniejszości narodowych zamieszkujących II RP skoncentruje się na problemach związanych z recepcją odrodzonej Polski wśród przedstawicieli Ukraińców, Żydów, Niemców i Białorusinów. Osnową będzie kwestia nadziei i obaw, jakie żywione były wobec nowopowstałych struktur państwowych. W tle pozostaną pytania o to, co II RP mogła i chciała zaoferować mniejszościom narodowym ją zamieszkującym. Bez wątpienia istotnym elementem dyskusji będzie także kwestia alternatywnych od przyjętych rozwiązań, jakie postulowały niektóre środowiska mniejszościowe.

Nauki humanistyczne
  • ndz., 2018-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe (Nie)pokoje 1918-1923. Trudne narodziny nowego świata

Koniec działań wojennych na froncie zachodnim w listopadzie 1918 r. nie przyniósł w Europie Południowo-Wschodniej i Południowej upragnionego pokoju. Na gruzach wielonarodowych imperiów rozpoczął się wówczas bolesny proces wykuwania się nowego ładu politycznego i społecznego. Powołując się na zasadę prawa narodów do samostanowienia, powstające oddolnie ośrodki władzy walczyły o poparcie społeczne i kontrolę nad terytorium, które uznawały za swoje

  • wt., 2018-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak pisano w średniowieczu?

Podczas wykładu cofniemy się w czasie i oczami średniowiecznego pisarza obejrzymy jego pracownię. Prześledzimy, czym, na czym i jak wówczas pisano. Odkryjemy, jak radzono sobie z uszkodzeniami książek, i co w średniowieczu spełniało zadania markera, korektora czy nawet… punktu ksero. Przyjrzymy się podobiznom próbek średniowiecznego pisma oraz zdjęciom wyjątkowo barwnych i ozdobnych rękopisów. Zastanowimy się również, czy dawne pismo jest nam zupełnie obce, i na ile średniowieczne rękopisy różnią się od dzisiejszych książek, a na ile są do nich podobne.

Nauki humanistyczne
  • śr., 2018-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Niepodległość w Muzeach

Panel dyskusyjny będzie poświęcony sposobom prezentacji najnowszej historii Polski we współczesnych muzeach. Wezmą w nim udział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, kierownik działu Historii i Badań Naukowych  Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny, kierownik działu naukowego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Michał Trębacz oraz były wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Piotr M. Majewski. Spotkanie moderować będzie prof. Marcin Zaremba z Instytutu Historycznego UW.

Tytułowe zagadnienie – niepodległość w muzeach – to przede wszystkim pytanie o misję tych instytucji, ich rolę edukacyjną i funkcje społeczne. Jakich muzeów i wystaw historycznych potrzebuje nowoczesna Polska? Jakimi środkami przekazu powinny się one posługiwać? Jak uczynić je atrakcyjnymi dla zwiedzających? Czy muzea historyczne skutecznie propagują wiedzę historyczną? W jakim stopniu mogą uczestniczyć w dialogu z innymi narodami, przezwyciężać urazy i stereotypy? Uczestnicy panelu będą również dyskutować o autonomii muzeów jako publicznych instytucji kultury oraz o problemie pluralizmu treści i interpretacji we współczesnym muzealnictwie historycznym.

Nauki humanistyczne
  • pt., 2018-09-28 18:00