Instytut Socjologii UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Kim są i co robią na co dzień ukraińskie kobiety - migrantki mieszkające Polsce?

Celem wystąpienia jest ukazanie biografii ukraińskich kobiet -  migrantek mieszkających i pracujących w Polsce. Autorka przede wszystkim postara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ukraińskie kobiety podejmują decyzję o migracji, niejednokrotnie pozostawiając w ojczyźnie zarówno swoich mężów, jak i dzieci. Jednocześnie referentka zwróci uwagę na problemy i trudności, z którymi w Polsce borykają się ukraińskie kobiety – migrantki, a także ukaże ich nadzieje i marzenia dotyczące lepszego życia.  

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe "Cóż tam, panie, w polityce?". Postprawda i postpolityka, czyli chleb powszedni polskiego dyskursu

Czym jest bańka informacyjna i czy można ją przebić? Czy rzeczywistość społeczną czeka zalew informacji różnej jakości, podawanych jako fakty? Kto ma interes w powielaniu niepokojących "fejków"? Czy jesteśmy skazani na rzeczywistość rywalizujących ze sobą prawd, będących dobrze zakamuflowanymi kłamstwami? Czy za zjawisko postpolityki odpowiada jedynie komercjalizacja mediów i polityki? Wspólnie z uczestnikami spotkania podejmiemy dyskusję wokół postawionych i rodzących się pytań.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe Ludobójstwa. Anatomia ludzkiej destrukcyjności

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Jej współtwórcą był polski prawnik Rafał Lemkin. Wiek XX bywa określany „stuleciem ludobójstw”. Ale ryzyko kolejnych ludobójstw nie jest zerowe. Wykład będzie popularnym wprowadzeniem do studiów nad ludobójstwem. Zostaną przedstawione zagadnienia prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz omówione wybrane studia przypadków.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe O profesjonalizacji fanów - krótka historia amatorskich tłumaczeń japońskich gier przygodowych

Powieść wizualna - gatunek japońskich gier komputerowych, gdzie głównymi środkami przekazu są tekst i statyczne ilustracje w stylu anime, jest relatywnie mało znana na Zachodzie - pomimo tego, w ciągu ostatnich 20 lat jej anglojęzyczni fani przetłumaczyli ponad 200 tego typu tytułów, często bogatszych w tekst niż wielotomowe, książkowe sagi. Po szczycie aktywności ok. 2010 roku, ten prężny „przemysł” amatorskich tłumaczeń zaczął jednak wygasać – jak do tego doszło i co stało się z jego uczestnikami?

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy serwis społecznościowy jest nową wspólnotą?

W 2017 roku Mark Zuckerberg zapowiedział budowanie globalnej wspólnoty. Czy portal społecznościowy jest naszym nowym domem? Czym są wspólnoty wirtualne? Kim są ich członkowie? Dlaczego odgrywają coraz większą rolę? 

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-23 13:00
Spotkanie festiwalowe O kobietach w męskich zawodach, czyli... czy jesteśmy gotowi na kobietę dyrektora?

Wykład będzie opowieścią o kobietach, które zdecydowały się wkroczyć do świata tradycyjnie uznawanego za męski, czyli świata dyrektorów, menedżerów wysokiego szczebla i naukowców. Prezentacja będzie oparta na wynikach badań przeprowadzonych przez ośrodek badawczy DELab UW opisujących wizerunek kobiety na dzisiejszym rynku pracy i będzie próbą zdiagnozowania roli i znaczenia kobiet w świecie, w którym do tej pory obecni byli praktycznie wyłącznie mężczyźni.

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-23 15:00
Lekcja festiwalowa Dzieci z różnych kultur w polskich szkołach, czyli o tolerancji słów kilka

Celem warsztatu jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, a także umiejętności w zakresie okazywania szacunku i akceptacji wobec inności w jej poszczególnych wymiarach. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, czym jest tolerancja i dlaczego warto mieć kolegów z różnych kultur. Uczniowie poznają ogólne zasady komunikacji międzykulturowej, a także poszczególne etapy procesu adaptacji kulturowej. Jednocześnie nauczą się, jakie działania mogą sami podejmować w ramach edukacji międzykulturowej. Uczestnicy warsztatów poznają również wybrane biografie dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

 • pon., 2018-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI wieku. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami, takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach.

Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania każdego z mówców.

 • wt., 2018-09-25 13:00
 • pon., 2018-09-24 11:30
Lekcja festiwalowa Przyszłość naszej pracy, czyli o tym, czy zastąpią nas roboty?

Jak przewidują eksperci, w ciągu najbliższych lat przez rynek pracy przetoczy się istne tsunami. Cyfrowe technologie — zarówno te, które już dobrze znamy i oswajamy w codziennym życiu, jak i te, które dopiero zostaną wymyślone — zrewolucjonizują gospodarkę i będą miały ogromny wpływ na charakter wykonywanej pracy. Już dziś eksperci szacują, że zmiany technologiczne, a szczególnie te związane z automatyzacją i cyfryzacją wielu czynności umysłowych i fizycznych, przyczynią się do zniknięcia z rynku pracy wielu zawodów, jednocześnie powołując do życia zupełnie nowe profesje.  W trakcie warsztatów zastanowimy się, w jaki sposób najnowsze technologie, takie jak chmura, Big Data czy aplikacje mobilne i roboty zmienią charakter wykonywanej pracy. Przyjrzymy się też rozmaitym zawodom, rozpatrując, które z nich będą gwarantowały sukces finansowy i względną stabilność zatrudnienia, które są skazane na stopniowe odchodzenie w zapomnienie, a które będą stanowić bezpieczny wybór na przyszłość. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, kto utrzyma się na powierzchni cyfrowej rewolucji, a komu może grozić zmiecenie z powierzchni rynku pracy? I jak przygotować się do wejścia na ten grząski grunt pracy zawodowej w dobie wszechotaczających rewolucyjnych zmian?

 • wt., 2018-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących

Publiczne występowanie to jedna z kluczowych umiejętności w XXI wieku. Skuteczne przemawianie stanowi przewagę konkurencyjną. Umożliwia przekonanie do swoich racji innych. Ułatwia również mierzenie się z edukacyjnymi wyzwaniami, takimi jak wygłaszanie referatów czy branie udziału w debatach.

Zajęcia są przeznaczone dla licealistów chcących poćwiczyć umiejętności publicznego występowania. Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego przekonywanie innych do swoich racji jest ważną społeczną umiejętnością. Poznają kluczowe zasady budowania wystąpień publicznych oraz strategie retoryczne. Otrzymają również wskazówki dotyczące m.in. opanowania stresu przed wystąpieniem czy angażowania publiczności. Licealiści będą też mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza umiejętności retorycznych oraz stylu występowania każdego z mówców.

 • wt., 2018-09-25 13:00
 • pon., 2018-09-24 11:30
Lekcja festiwalowa Garnek pełen dukatów - gra we wspólne działanie

Nie zawsze łatwo nam współpracować – czy to w szkole, w pracy, czy w środowisku lokalnym. Żeby zilustrować, na czym polega trudność we wspólnym działaniu, zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w grze pt. „Garnek pełen dukatów”. W centrum wydarzeń będzie magiczny garnek, który pomnaża wszystko, co do niego wrzucimy… Gracze będą musieli podejmować decyzje – istotne nie tylko dla nich samych, ale dla całej grupy.
Gra będzie stanowić pretekst i podstawę do dyskusji o tym, jakie czynniki ułatwiają nam wspólne działanie, a jakie je utrudniają. Bazuje ona na modelach pochodzących z teorii gier, matematycznej teorii podejmowania decyzji w warunkach interakcyjnych, powszechnie znanej przez ekonomistów, ale nadającej się doskonale również do analizy zjawisk społecznych.
W trakcie gry i w ramach podsumowania porozmawiamy o takich kwestiach jak pokusa bycia pasażerem na gapę (ang. freerider), brak zaufania, więzi społeczne, normy, sankcje i wiele innych.

 • śr., 2018-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego w tolerancyjnym społeczeństwie tworzą się getta? Gra socjologiczna

Na mapach współczesnych miast można z łatwością znaleźć granice rozdzielające różne grupy czy kategorie społeczne, np. osoby o różnych rasach. W wielu miastach znajdziemy dzielnice bogate i biedne, „stare” i „młode”. Taki stan rzeczy może zaistnieć nie tylko tam, gdzie jest wiele uprzedzeń i niechęci między różnymi grupami, ale też w społeczeństwie tolerancyjnym wobec odmienności.
Gra posłuży nam do znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tolerancyjnym społeczeństwie tworzą się getta. Bazuje ona na modelu zaproponowanym przez Thomasa Schellinga, laureata Nagrody Nobla z ekonomii, i ilustruje mechanizmy prowadzące do segregacji przestrzennej.
Gracze wcielą się w przedstawicieli 2 plemion: pomarańczowego i fioletowego i będą szukać odpowiedniego miejsca do życia. Uczestnicy, tworząc wspólnie bardzo prostą symulację przestrzeni miejskiej, będą podejmować decyzje o przeprowadzce i obserwować, jak mało potrzeba, żeby się odseparować od innych.

 • śr., 2018-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Wyobraźnia socjologiczna – jak myśleć inaczej?

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia świata społecznego, takie jak: rola społeczna, norma społeczna, gender, naród. Następnie wspólnie spojrzymy na sytuacje z życia codziennego z perspektywy socjologicznej. Zastanowimy się, co daje nam takie spojrzenie i dlaczego warto na co dzień używać wyobraźni socjologicznej.

 • czw., 2018-09-27 11:30
Spotkanie festiwalowe Wyobraźnia socjologiczna – jak myśleć inaczej?

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia świata społecznego, takie jak: rola społeczna, norma społeczna, gender, naród. Następnie wspólnie spojrzymy na sytuacje z życia codziennego z perspektywy socjologicznej. Zastanowimy się, co daje nam takie spojrzenie i dlaczego warto na co dzień używać wyobraźni socjologicznej.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Kapitał fikcyjny i bańka mieszkaniowa a światowy kryzys w gospodarce kapitalistycznej

Jeżeli zastanawia Was, na czym polega bańka mieszkaniowa lub skąd wziął się kryzys gospodarczy na przełomie 2008-2014 r. – dobrze trafiliście! Ekonomia to tak naprawdę prosta sprawa i proste procesy, do których zrozumienia nie potrzeba żadnej magicznej wiedzy. Wyjaśnimy wspólnie mechanizm kredytu, rozróżnimy pieniądz od kapitału, a także porozmawiamy o tym, jak spekulacje kapitałowe doprowadziły do wielkiego wstrząsu, jakim był kryzys finansowy.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Kampania permanentna na Facebooku. O czym piszą partie i dlaczego właśnie o tym?

Wiele badań pokazało, że dla skuteczności kampanii wyborczej najważniejsze jest nie stanowisko, jakie politycy przyjmują w różnych sprawach, ale to, jakie tematy podejmują. Wygrywa ten, kto zdoła przekonać elektorat do własnej interpretacji bieżących wydarzeń. W czasie wykładu przedstawiona zostanie analiza wpisów polskich partii na ich profilach na Facebooku w ciągu jednego politycznie gorącego miesiąca 2017 roku.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Ja mojej siostry nie lubię, ale ją wspieram. O ambiwalencji w relacjach między dorosłym rodzeństwem

Tematyka relacji między dorosłymi braćmi i siostrami jest niemal nieobecna w polskiej socjologii i psychologii. Relacje między rodzeństwem mogą przybierać różne formy: od przyjaźni po wrogość. Odczuwanie negatywnych uczuć wobec brata czy siostry może prowadzić do powstania u jednostki poczucia ambiwalencji. W trakcie mojego wykładu przedstawię wyniki moich badań dotyczących dynamiki relacji między dorosłymi braćmi i siostrami. Wskażę źródła napięć i poczucia ambiwalencji w tych relacjach.

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-30 11:00
Spotkanie festiwalowe Od Kallipolis do Nowego Urbanizmu: wizje idealnego miasta na przestrzeni wieków

Jak powinno wyglądać idealne miasto? Na to pytanie poszukiwano odpowiedzi już od starożytności. W zależności od okresu historycznego jako główną funkcję miast postrzegano tworzenie baz militarnych, zagwarantowanie bezpieczeństwa, podkreślenie władzy monarchy bądź zapewnienie miejsc pracy i wypełnienie potrzeb mieszkańców. Podczas wykładu prześledzę najważniejsze wątki poruszane na przestrzeni wieków przez filozofów, urbanistów i architektów, a także główne zmiany w sposobach myślenia o mieście.

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe "Cudowna broń" czy misja niemożliwa? Czy w Polsce łatwo zorganizować strajk?

Płonące opony, okupacja Sejmu, demonstracja pod biurem partii – czy to strajk? Czy w Polsce jest dużo strajków na tle innych krajów Europy? Jak robi się strajk? Na te i inne pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi na spotkaniu, podczas którego sprawdzimy, jak organizuje się strajk. Z socjologicznego i praktycznego punktu widzenia przyjrzymy się temu, po co organizowane są strajki, jakie przeszkody należy pokonać, żeby zrobić strajk i od czego zależy sukces strajku.

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-30 15:00