Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Żywność - jak powstaje?

Omówienie cyklu życia produktu oraz metody projektowania produktów w oparciu o Design Thinking. Praca w grupach dotycząca zaprojektowanie produktu lub rozwoju określonego produktu. Zaprezentowanie kilku przykładów „nowych”, „niestandardowych” produktów żywnościowych wraz z ich degustacją.

  • wt., 2019-09-24 09:30
Lekcja festiwalowa Powlekanie żywności

Zapoznanie z technologią powlekania żywności. Omówienie materiałów powłokotwórczych, metod powlekania i funkcji jakie pełnią w przemyśle
spożywczym. Prezentacja produktów powlekanych i przykłady nowych rozwiązań z zastosowaniem procesu powlekania.

  • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Czy wiemy w czym jemy?

Omówienie podstawowych opakowań do żywności i ich właściwości w odniesieniu do bezpiecznego ich stosowania. Najczęstsze błędy konsumentów w stosowaniu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (patelnie, tworzywa sztuczne, opakowania do żywności itp.). Refleksja dot. tego, jak świat wyglądałby bez opakowań. Zaprezentowanie nowych rozwiązań w pakowaniu żywności.

  • wt., 2019-09-24 12:00
Lekcja festiwalowa Podstawy rysunku technicznego do przygotowania schematów produkcji żywności w systemie CAD

Warsztaty rozpocznie wprowadzenie dotyczące podstaw rysunku technicznego, które mogą wpłynąć na opracowanie schematów produkcji artykułów spożywczych. Przedstawione zostaną przykłady opracowań studenckich zespołów obrazujące fragmentarycznie koncepcje schematycznego przedstawiania produkcji żywności. Wykorzystując system komputerowego wspomagania projektowania CAD, uczestnicy warsztatów spróbują opracować schematy produkcji artykułów spożywczych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

  • śr., 2019-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Truskawki dla kosmonautów

Lekcja rozpocznie się prezentacją różnych sposobów utrwalnia truskawek. Uczniowie zapoznają się z najnowszą metodą suszenia stosowaną do produkowania żywności dla kosmonautów, dowiedzą się w czym jest lepsza od tradycyjnych technik suszenia.  Będą mieli możliwość spróbowania "kosmicznych" truskawek.

  • śr., 2019-09-25 10:00