Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Bądź zdrów jak ryba

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zaprasza do udziału w kampanii edukacyjnej „Bądź zdrów jak ryba” skierowanej do uczniów szkół podstawowych. Podczas warsztatów dzieci obejrzą film animowano-fabularny przedstawiający działalność Instytutu oraz pracę naukowców. Wykonają również doświadczenia, będą obserwować pod mikroskopem, a także wspólnie zastanowią się, co łączy człowieka i rybę z gatunku danio pręgowany oraz poznają ciekawostki dotyczące ryb danio rerio, których hodowlę prowadzi Instytut. Uczestnicy warsztatów otrzymają książeczki edukacyjne bogate w ilustracje i przykłady z życia codziennego pozwalające zrozumieć tajniki wiedzy naukowej w dziedzinie biologii.

Celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowania biologią jako nauką o życiu. Instytut chce także zaprezentować, jak wiele polscy naukowcy potrafią osiągnąć w badaniach, dzięki którym zgłębiamy tajniki chorób, a być może już w niedalekiej przyszłości będziemy potrafili skuteczniej leczyć choroby u ludzi.

  • wt., 2018-09-25 10:30
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

 D. Goś , P. Dołowy, 28 IX godz. 18, D, P, Wa, W,W, Zw  

Wieczór będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Formuła ta oparta jest na zajęciach na te same tematy, lecz w różnych, dopasowanych do potrzeb każdej z grup formach.

Uwaga: Zapisy od 17 IX:www.iimcb.gov.pl

 

Nauki biologiczne
  • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z nauką w Międzynarodowym Instytucie

Wieczór z nauką w Międzynorodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej będzie miał autorski charakter kawiarni naukowych dla dorosłych i dzieci. Chcemy zaproponować spotkania na te same tematy jednocześnie dorosłym i dzieciom, każdej z tych grup oddzielnie, proponując im formę specjalnie dla nich. W czasie, gdy dorośli uczestniczyć będą w pokazach, zwiedzaniu laboratorium i wykładach, dzieci wezmą udział w warsztatach/grze edukacyjnej zaproponowanej przez animatorów z BioCentrum Edukacji Naukowej.

Nauki biologiczne
  • pt., 2018-09-28 18:00