Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Technologia w służbie muzeum, czyli fotografia cyfrowa i digitalizacja zbiorów

Cyfrowy świat zagościł już na dobre w MAW, a wraz z nim nowe technologie wykorzystywane w inwentaryzacji zbiorów muzealnych. Dawniej tworzono papierowe karty każdego eksponatu, teraz posiadamy program komputerowy, który pozwala na gromadzenie informacji oraz na łatwe ich wyszukiwanie i edytowanie. Ponadto wykorzystujemy sprzęt fotograficzny (również skan 3d) i nowatorskie oprogramowanie w celu digitalizacji eksponatów. Jak dobrze zdigitalizować obiekt i nie zagubić się w danych dla ponad 20 tys. przedmiotów. I dlaczego technologia cyfrowa nie zastąpiła całkowicie papierowych ksiąg inwentaryzacyjnych? To wszystko na naszym nowym warsztacie!

  • śr., 2018-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Po co nam muzea? - czyli o kulturowym wkładzie muzeów w budowę tożsamości narodowej

W przededniu stulecia odzyskania niepodległości zadajemy pytanie o rolę i znaczenie muzeów w budowaniu tożsamości narodowej Polaków. 

Zbiory muzeów diecezjalnych i kościelnych, będących placówkami niezależnymi, w szczególny sposób definiowały polską kulturę nawet w okresach braku politycznej suwerenności. Zbierając i chroniąc zabytkowe przedmioty sztuki sakralnej, niekiedy drobne a może nawet skromne obiekty - elementy narodowej tożsamości, rozproszone w małych kościółkach parafialnych - muzea kościelne ratowały je przed grabieżą i zniszczeniem przez zaborcę. Swoją działalnością zapewniły trwałość lokalnych tradycji, ciągłość historyczną i kulturową.

Na tym tle Muzeum Archidiecezji Warszawskiej z 80-letnią historią jest instytucją, która przez swoje skomplikowane i dramatyczne dzieje w szczególny sposób przyczyniła się do
stworzenia materialnego zapisu naszego dziedzictwa. 

Wykład ma na celu podkreślanie wkładu Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w utrzymanie kulturowej ciągłości i ukazanie stałych elementów narodowej tożsamości w znanych i nieznanych dziełach z różnych epok.

  • czw., 2018-09-27 11:00