Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Zastosowanie fizyki jądrowej w leczeniu raka dzisiaj i jutro

Fizyka jądrowa już od swoich początków w laboratoriach Marii Skłodowskiej-Curie była interdyscyplinarną nauką, która miała ogromny wpływ na badania medyczne i praktykę kliniczną. Radioterapia jest obecnie stosowana w leczeniu raka od ponad 100 lat. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zmiany, jakim uległo leczenie nowotworów, i dalsze perspektywy skutecznej radioterapii.

Celem radioterapii jest skutecznie napromienić guz, oszczędzając sąsiadujące z nim zdrowe tkanki. Spełnienie jednoczesne tych dwóch warunków - skuteczności i bezpieczeństwa nadal stanowi wyzwanie techniczne, przed którym staje dziś fizyka jądrowa.

Dwie najczęstsze formy radioterapii to radioterapia z użyciem zewnętrznej wiązki uzyskiwanej z akceleratora medycznego oraz brachyterapia, która polega na wszczepieniu radioaktywnych izotopów bezpośrednio do leczonej objętości lub w jej pobliżu.

Radioterapia wiązką zewnętrzną odbywa się za pomocą wiązek elektronów, fotonów i ciężkich jonów. Nowoczesne technologie radioterapii umożliwiają dostarczanie wiązki z wielu kierunków "dopasowanych" do kształtu guza i modulowanych z szybko zmieniającą się intensywnością. Przykłady terapii konformalnej obejmują radioterapię wiązką o  modulowanej intensywności (IMRT), radioterapię stereotaktyczną (SRT) i radiochirurgię stereotaktyczną (SRS)- system CyberKnife oraz radioterapię hadronową.

Typowe techniki brachyterapii obejmują wiele metod, od wszczepiania stosunkowo dużych, widocznych źródeł radioaktywnych w pobliżu lub bezpośrednio do objętości guza, co jest najczęściej stosowane w leczeniu raka prostaty, po radioembolizację, w której dostarczane są miliony mikroskopijnych radioaktywnych mikrosfer Y-90, przez cewnik bezpośrednio do łożyska guza, jak stosuje się dzisiaj w leczeniu guzów wątroby.

Nauki fizyczne
 • pt., 2018-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Obrazowanie wnętrza człowieka z wykorzystaniem antymaterii – projekt J-PET

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET, ang. Positron Emission Tomography) to technika obrazowania medycznego procesów zachodzących wewnątrz ciała pacjenta z wykorzystaniem specjalnych radiofarmaceutyków podawanych pacjentowi przed badaniem. Substancja taka gromadzona jest głównie w komórkach nowotworu, gdzie ulega rozpadowi radioaktywnemu na cząstki antymaterii - pozytony. Pozytony (czyli antyelektrony) po napotkaniu elektronów z ciała człowieka ulegają anihilacji, a powstała energia jest emitowana w postaci promieniowania, które jest rejestrowane przez skaner PET.

Obecnie prowadzone są na świecie badania na szeroką skalę nad coraz to bardziej zaawansowanymi technologiami PET, także w Polsce. Jednym z wyzwań czekających na rozwiązanie są ogromne koszty budowy urządzenia PET, które powodują, że ich dostępność różni się znacznie w zależności od zamożności kraju.

Celem projektu J-PET jest stworzenie innowacyjnego, modularnego tomografu cyfrowego do obrazowania całego ciała pacjenta, opartego na detektorach plastikowych, znacznie tańszych od obecnie używanych materiałów. Unikalne własności skanera J-PET pozwalają także na rozwijanie nowatorskich technik obrazowania opartych na tzw. tomografii wielofotonowej.

Podczas wykładu opowiemy, jak funkcjonuje tomograf J-PET oraz zademonstrujemy działanie jego uproszczonego modelu. Opowiemy także o perspektywach użycia nowych wskaźników nowotworowych opartych na zjawiskach kwantowych.

Nauki fizyczne
 • pt., 2018-09-28 17:30
Spotkanie festiwalowe Co wiesz o promieniowaniu?

Na zwiedzających czeka zestaw fascynujących ciekawostek naukowych w postaci zagadek sprawdzających ich wiedzę o promieniowaniu. Za udział w zgadywaniu przewidziano nagrody rzeczowe!

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak osłonić się przed promieniowaniem?

Doświadczony pracownik NCBJ, za pomocą radiometrów, pokaże zjawisko pochłaniania promieniowania alfa, beta i gamma przez różne przesłony. Zwiedzający dowiedzą się także, jak i kiedy chronić się przed promieniowaniem jonizującym.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe O bogactwie właściwości grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych

Intensywne badania grafenu w ostatnich latach dały impuls do odkrycia wielkiej liczby podobnych materiałów dwuwymiarowych i powstania nowej wręcz dziedziny zainteresowań fizyków i inżynierów materiałowych. Znaleziono w nich wiele zjawisk fizycznych i właściwości rokujących nadzieję na zastosowania głównie w elektronice. Występują tam tak zwane elektrony Diraca, osobliwości van Hove'a, tworzone są tak zwane heterostruktury van der Waalsa, własności energetyczne i spin nośników ładunku poddają się łatwo kontroli zewnętrznym napięciem elektrycznym albo mechanicznymi naprężeniami, istnieją oznaki występowania nadprzewodnictwa. Wykład będzie omówieniem owych egzotycznych zjawisk i prezentacją ich przykładowych zastosowań.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Promieniowanie z natury nieszkodliwe

Doświadczony pracownik NCBJ w fascynujący sposób opowie o promieniotwórczości obecnej w naszym codziennym życiu. Wykorzystując licznik Geigera-Müllera, dokona pomiarów promieniowania różnych przedmiotów znanych z codziennego otoczenia, np. soli kuchennej, płyty granitowej, kafelka, elektrody spawalniczej, zegarka. Pokaże również mapę naturalnego promieniowania tła w Polsce i w woj. mazowieckim, a także zmierzy skażenie piasku na butach zwiedzających.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Reaktor jądrowy w służbie medycyny i przemysłu

Zwiedzający będą mogli użyć zbudowanego przez nas manipulatora, wykorzystując go do spakowania próbek z reaktora do pojemników transportowych. W dalszej kolejności poznają dwa przykłady wykorzystania tych próbek. Z pomocą licznika promieniowania odszukają wewnętrzne defekty w rurociągu, a także promieniotwórczy farmaceutyk w ciele pacjenta-manekina.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Symulator reaktora jądrowego

Na udostępnionym stanowisku komputerowym zwiedzający będą mogli skorzystać z aplikacji symulującej sterownię reaktora jądrowego. Symulacji tej używano do szkolenia zawodowych operatorów. Pod opieką doświadczonych pracowników NCBJ zwiedzający przeprowadzą rozruch reaktora i poznają podstawowe zasady jego działania, zobaczą także makiety elementów paliwowych reaktora i innych jego części.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Szafa mionowa i komora mgłowa

Zaprezentowane zostaną dwa urządzenia. Pierwsze z nich to detektor promieniowania kosmicznego wykrywający i sygnalizujący przelot cząstek wspomnianego promieniowania, głównie mionów. Wyświetlacz detektora będzie wyświetlał trajektorie lotu rejestrowanych cząstek. Drugie z prezentowanych urządzeń to komora mgłowa. Pozwala ona na obserwację śladów, jakie w sztucznie wytworzonej mgle pozostawiają cząstki emitowane przez materiał promieniotwórczy.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Zdrowa dawka zabawy

Zwiedzający zobaczą rozmaite przedmioty, które wprawione w ruch zachowują się w zadziwiający sposób, a jednocześnie prezentują ważne zjawiska fizyczne. Zaprezentowane zostaną:
- bączek tippe-top,
- kamień celtycki,
- podwójny stożek na V-szynach (pozornie samodzielnie wjeżdżający pod górę),
- gumowa półkula wyrzucająca piłeczki,
- miedziana rura spowalniająca przelatującą przez nią magnetyczną kulkę,
- żyroskop,
- dysk Eulera,
- młynek Crookesa,
- elektromagnes
- nurek Kartezjusza i inne.

Prezentacje opatrzone zostaną naukowymi komentarzami pracownika NCBJ.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Straszne promieniowanie? Nie dajmy się zwariować

Promieniowanie jonizujące towarzyszy nam od początku naszego życia aż do jego końca. Ma ono niezasłużenie złą sławę, a przecież nawet zwykły nóż, do którego wszak mamy na ogół obojętny stosunek, również można uczynić narzędziem zbrodni. Obecne przepisy ochrony radiologicznej  potęgują strach przed promieniowaniem i abstrahują od wyników licznych prac naukowych, które pokazują, że małe dawki promieniowania mogą mieć dla zdrowia korzystne skutki. Przedstawię liczne przykłady przemawiające za tezą, że promieniowanie w małych dawkach jest nam niezbędne do życia i potrafimy je wykorzystać do leczenia ludzi.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Kolorowa plazma kwarkowo-gluonowa

Gdy Wszechświat był bardzo młody, wypełniała go prawdopodobnie materia w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej. Jest to stan silnie oddziałującej materii, który tworzony jest przez bardzo gorącą i gęstą mieszankę kwarków i gluonów.  Kwarki i gluony, określane wspólnie mianem partonów, niosą tzw. ładunek kolorowy, powodujący silne oddziaływania między składnikami plazmy. Takie kolorowe partony znaleźć można, na przykład, wewnątrz nukleonów (proton i neutron), z których zbudowane są jądra atomowe. Poprzez zderzanie ze sobą ciężkich jąder atomowych, tak szybkich niemal jak światło, możliwe jest wytworzenie kropel kolorowej plazmy kwarkowo-gluonowej w warunkach laboratoryjnych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wyniki badań tego typu zderzeń, otrzymane przez eksperymenty prowadzone m. in. w ośrodku CERN pod Genewą. 

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Zobaczyć niewidzialne, czyli historia o neutrinach

Fizycy cząstek już od dłuższego czasu zajmują się badaniem najmniejszych składników materii. Budując skomplikowane akceleratory - przyspieszacze cząstek, produkujemy  interesujące nas cząstki, które następnie rejestrujemy za pomocą skomplikowanych i dużych instrumentów - detektorów. Ten wykład chciałam poświęcić tajemniczym cząstkom, którymi są neutrina. Zanim nauczyliśmy się produkować wiązki neutrin w akceleratorach, potrzeba było wielu badań. Na początku XX wieku fizycy wątpili, czy neutrina w ogóle istnieją. Przybliżę Państwu historię od zapostulowania istnienia neutrina w 1930 roku przez Wolfganga Pauliego, poprzez odkrywanie tych cząstek, do chwili obecnej, czyli co teraz o nich wiemy i jak obecnie je badamy.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Nowoczesne metody radioterapii

Podczas wykładu zostaną przedstawione najnowsze techniki i urządzenia, które pozwalają skutecznie napromienić guz nowotworowy, a jednocześnie oszczędzić zdrowe tkanki.

Zostaną przedstawione podstawy fizyczne radioterapii hadronowej oraz akceleratory używane do przyśpieszania protonów i jonów węgla stosowanych w tym rodzaju radioterapii. Zostaną podane przykłady działających ośrodków oraz planowane centra radioterapii hadronowej. Na podstawie współpracy z wiodącymi ośrodkami światowymi zostaną omówione wskazania medyczne do stosowania radioterapii hadronowej oraz wyniki kliniczne.

Pokazane będą również inne, wybrane techniki napromieniania oszczędzające tkanki zdrowe: radioterapia stereotaktyczna, radioterapia śródoperacyjna oraz selektywna radioterapia wewnętrzna.

Ideą radioterapii stereotaktycznej jest podawanie relatywnie wysokich dawek napromieniania na bardzo ograniczony i dokładnie wyznaczony obszar chorobowy. Chodzi o to, by skoncentrować napromienianie tylko tam, gdzie jest to niezbędne, oszczędzając otaczające guz zdrowe tkanki.

Radioterapia śródoperacyjna to jedna z najnowocześniejszych metod napromieniania miejsca po wyciętym całkowicie lub częściowo guzie nowotworowym. W trakcie zabiegu operacyjnego pacjent otrzymuje jednorazową wysoką dawkę promieniowania, która eliminuje komórki rakowe w przestrzeni przylegającej do guza.

Selektywna radioterapia wewnętrzna jest loko-regionalną techniką stosowaną w radiologii interwencyjnej w przypadku nieresekcyjnych nowotworów wątroby.  Zabieg polega na podaniu bezpośrednio do tętnicy wątrobowej mikrosfer zawierających radioizotop itru (90Y). Mikrosfery te selektywnie zatrzymują się w obrębie naczyń patologicznych guzów wątroby, powodując napromieniowanie komórek guza wysokoenergetycznymi elektronami.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 16:00