Sekretariat FN

Typ Tytułsortuj malejąco Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Czy istnieją granice wolności badań?

W badaniach naukowych zawsze były i są dzisiaj trzy rodzaje granic: 

1. kulturowe, związane z systemem wartości i religią oraz kodeksami etyki badań;

2. poznawcze - ograniczona kreatywność badaczy;

3. finansowe (kto ma pieniądze, ten decyduje o kierunkach badań).

Obecne tempo rozwoju nauki rodzi lęk, że badania mogą  nas zniszczyć lub wykoślawić człowieczeństwo, przejąć kontrolę nad nami. Pojawiają się zatem pytania:

Czy mamy zakazać prowadzenia takich badań, czy powinna istnieć „wiedza zakazana”? A jeśli tak, to czego powinna dotyczyć?

Co wolno, a czego nie wolno czynić w badaniach eksperymentalnych na człowieku.

Rzecz w tym -  kto? w jaki sposób? i ze względu na jakie zasady? - wyznacza owe granice. Spór o granice jest sporem etycznym. Czy i jak możliwe jest racjonalne rozstrzygnięcie takiego sporu?

  • pon., 2018-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Globalne ocieplenie - różne perspektywy

Globalne ocieplenie stało się palącym problemem, nawet politycy zrozumieli, że trzeba podjąć kroki, żeby je ograniczyć i dostosować się do tego, czego ograniczyć się nie da.

Gdzie zauważamy już wpływ globalnego ocieplenia na nasze środowisko i gospodarkę?

Jak w najbliższych dziesięcioleciach może zmienić się nasz świat? Co nam grozi? Do czego musimy się dostosować? Co zrobić, żeby ograniczyć globalne ocieplenie?

  • sob., 2018-09-29 17:00
Spotkanie festiwalowe Polska, ale czyja?

Czy Polska odrodzona w 1918 r. po ponad 120 latach obcych rządów należała do wszystkich swych obywateli? Kto i na jakiej podstawie rościł sobie prawa do decydowania o sprawach II Rzeczpospolitej - kto wybierał jej władze, czyje interesy i opinie były przez te władze uwzględniane w większym, a czyje w mniejszym stopniu, kto był zatrudniany w administracji, wojsku, policji? Na te pytania odpowiadać będzie czworo historyków - wybitnych specjalistów od dziejów Polski miedzywojennej: prof. Andrzej Chojnowski, dr hab. Maciej Górny, dr hab Janusz Mierzwa i dr hab Jolanta Żyndul. Debatę poprowadzi prof. Dariusz Stola.

  • pt., 2018-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Skąd wiemy, że istnieją ogólne prawa przyrody?

DEBATA POD PATRONATEM ATENDE S.A.

Stwierdzenie, że „świat realny jest poznawalny”, jest oparte na przekonaniu, iż istnieją UNIWERSALNE prawa przyrody. Niezależne od miejsca, czasu, kultury, języka, czynników politycznych czy psychologicznych.

Jakie mamy dowody na UNIWESALNOŚĆ praw przyrody?

Jak historycznie dochodziliśmy do przekonania o ich istnieniu?

Czy wszystko, co wiemy, ma charakter praw UNIWERSALNYCH?

Jaką część rzeczywistości opisują UNIWERSALNE prawa?

O tych i innych problemach dyskutować będą:

Prof. Marek Abramowicz, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Prof. Ewa Bartnik, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. Krzysztof Meissner, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski

Prowadzenie: dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

  • ndz., 2018-09-30 17:00
Spotkanie festiwalowe Sztuczna Inteligencja: wielki przełom czy wiele hałasu o nic

DEBATA POD PATRONATEM BANKU MILLENNIUM

Czym właściwie jest sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja - nowy filar gospodarki? Porozmawiajmy o pieniądzach. Sztuczna inteligencja - nowy władca? Sztuczna inteligencja i społeczeństwo.

  • ndz., 2018-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe Więcej niż samolubny gen – gen w dialogu ze środowiskiem

Niedawno (2016) minęła 40. rocznica publikacji książki Richarda Dawkinsa popularyzującej koncepcję mówiącą, że gen jest przedmiotem selekcji a organizm tylko sposobem genów na przeżycie. W pamięci zostały nazwy - samolubny gen, nieśmiertelny gen, Ślepy Zegarmistrz. Czy nowe odkrycia biologii molekularnej obalają koncepcję samolubnego genu?  

Paneliści rozważą złożone relacje pomiędzy genem a cechą,  epigenetykę i dziedziczenie pozagenowe, rolę wpływu środowiska w kształtowaniu fenotypu i ewolucji, a także wpływ kultury na geny i ewolucję.

 
  • sob., 2018-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Wstrząsająca historia odkrycia błysków gamma - najpotężniejszych wybuchów we Wszechświecie

Spotkanie z Laureatami Nagrody "Złota Róża" za 2017 rok za najlepszą książkę popularnonaukową napisaną po polsku .

Opowieść o wielkiej kontrowersji na temat najpotężniejszych wybuchów we Wszechświecie i o tym jak wielu fizyków nie chciało przyjąć do wiadomości wyników obserwacji oraz jak Jean-Pierre Lasota wyszedł po francusku. Wykład, będący fragmentem pisanej obecnie nowej książki, odbędzie się w formie korespondującej z książką "Czy Wielki Wybuch był głośny?", za którą wykładowcy zostali nagrodzeni "Złotą Różą". 

  • śr., 2018-09-26 18:00