Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Sprawność zarządzania międzykulturowego.

międzynarodowe aspekty corporate governance; zarządy tych spółek a komunikacja wewnętrzna; metody oceny i motywacja zarządów; system wartości i kryteria sprawności. Sprawność to pojęcie od początku zakorzenione w prakseologii. Pojęcie odsyłające od techniki do produkcji, ale także do czysto sportowej rywalizacji. W świecie podlegającym lawinowo procesom globalizacji zarządzanie nabrało wymiaru wielokulturowego. Koncepcję badań nad kulturą w jej swoistości, etnicznym zacieśnieniu zaproponował w historii cywilizacji jako pierwszy Johann G. Herder (1744 -1803), niemiecki uczony, zakochany w świecie mazursko –litewsko - pruskiego pogranicza. Współczesny mu cesarz francuzów Napoleon Bonaparte i jego dowódcy to pierwsi europejscy stratedzy zarządzania międzykulturowego. Współcześnie w międzynarodowych korporacjach mamy sytuacje wymagające umiejętności porozumienia i współpracy w skali całej planety. Uniwersalizm języka angielskiego, atrakcyjność europejskiej kultury literackiej i muzycznej oraz międzynarodowa ochrona praw człowieka to podstawowe czynniki umożliwiające tę współpracę. Sprawność jako kategoria prakseologiczna w zarządzaniu międzykulturowym to nade wszystko polityka edukacyjna i kulturalna prowadzona pod presją wielości i inkorporacyjnego szacunku dla tychże wielości. Czy multi kulti stworzy obszary wspólnych wartości? To jedno z pytań, na które szukamy odpowiedzi.

filozofia
  • wt., 2017-09-26 18:00