Wojskowa Akademia Techniczna

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Techniki 3D w życiu codziennym

Lekcja jest interaktywnym spotkaniem, w trakcie którego uczniowie mogą zapoznać się z podstawami Technik 3D stosowanych w trakcie projektowania oraz produkcji prototypowych części i zespołów maszyn. Podczas spotkania uczniowie będą mieli możliwość zobaczenia, na czym polega współcześnie stosowane modelowanie w środowisku trójwymiarowym oraz w jaki sposób można przenieść do świata nas otaczającego wirtualne modele bryłowe za pomocą techniki druku 3D.

  • pon., 2018-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Metody zobrazowania 3D

Uczniowie podczas wykładu dowiedzą się, na czym polega widzenie przestrzenne, jakie są techniki zobrazowania 3D oraz jak działają wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Uczniowie będą  mieli możliwość oglądania filmów w 3D, dzięki dedykowanym do tego celu okularom, dowiedzą się o ułożeniu ciekłych kryształów w swoich smartfonach oraz  zwiedzą laboratorium chemiczne, w którym syntezuje się ciekłe kryształy.

  • śr., 2018-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Uzbrojenie polskiego żołnierza przyszłości

Wykład powoli zapoznać się ze stanem obecnym oraz tendencjami rozwojowymi w zakresie ubrojenia strzeleckiego. Lekcja obejmuje prezentację podstawowego uzbrojenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno używanego obecnie, jak i planowanego do wdrożenia w najbliższych latach. Omówione i przedstawione zostaną podstawowe modele broni strzeleckiej indywidualnej i wybrane egzemplarze broni zespołowej oraz stosowana do nich amunicja.

  • śr., 2018-09-26 13:30