Wydział Chemiczny PW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Prawda leży tam gdzie leży - na przykładach z historii chemii

Prof. Władysław Bartoszewski (od niego ściągnęliśmy pierwszą część tytułu) i ks. prof. Józef Tischner (autor podstawowej definicji prawdy) pokazali, że nader często obiegowe, powszechnie uznane prawdy nie do końca są prawdziwe. Na kilku przykładach z historii chemii wykażemy słuszność tego stwierdzenia. Kto pierwszy zaproponował cykliczną strukturę benzenu - czy na pewno Kekule? Czy regułę Markownikowa wymyślił Markownikow? Czy Fritz Haber to potwór, czy dobroczyńca ludzkości? itd.

  • wt., 2018-09-25 14:00
Spotkanie festiwalowe Drożdże - nie tylko do pieczenia

Dowiemy się, jak wygląda praca laboratoryjna z drożdżami, które są intensywnie wykorzystywane w procesach biotechnologicznych. Obejrzymy komórki drożdży pod mikroskopem i wyizolujemy DNA z drożdży.

Nauki biologiczne
  • śr., 2018-09-26 15:00
Spotkanie festiwalowe Świat komórek - tych małych i tych dużych

Komórka to podstawowa jednostka organizmów żywych, zdolna do prowadzenia wszystkich procesów życiowych. W wypadku organizmów jednokomórkowych jest to jednostka całkowicie samodzielna, ale może też łączyć się w zespoły, tworząc tkanki i narządy. Z uwagi na niezwykle małe rozmiary obrazowanie komórek wymaga zaangażowania, często skomplikowanych, technik mikroskopowych. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się samodzielnie przygotowywać preparaty i wykonywać podstawowe barwienia, a także zapoznają się z różnymi technikami mikroskopowymi.

Nauki biologiczne
  • czw., 2018-09-27 15:00