Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Warszawa - jaka była, jaka jest, jaka będzie

Warszawa to najszybciej rozwijające się miasto w Polsce. Ciekawi różnorodnością, przyciąga możliwościami. Czy zawsze taka była? Czy Pałac Kultury i Nauki zawsze był symbolem miasta? Czym mieszkańcy przemieszczali się po Warszawie przed wybudowaniem metra? Gdzie mieszkali i jak spędzali czas? Na te i inne pytania odpowiemy na warsztatach pod tytułem „Warszawa - jaka była, jak jest i jaka będzie”. Podczas spotkania porozmawiamy o najważniejszych funkcjach miasta – mieszkalnictwie, transporcie, handlu i rekreacji. Przedstawimy dawne i obecne symbole miasta. Chcemy również, aby dzieci także podzieliły się swoją wiedzą o mieście i sposobem postrzegania miasta. W ramach zajęć zorganizowany będzie quiz, dzięki któremu dzieci będą mogły sprawdzić swoją wiedzę o Warszawie oraz swoje wyobrażenia o dawnej Warszawie. Na koniec zajęć  przedstawimy wyobrażenia mieszkańców Warszawy dotyczące miasta, spisane w latach 60. ubiegłego wieku. Wspólnie z dziećmi ocenimy celność tych pomysłów, a dzieci przedstawią swoją wizję „Warszawy za 50 lat”.

  • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Geografia świata według roślin

W poszukiwaniu cennych roślin ludzie udawali się w dalekie podróże. Niektóre z przypraw były wyżej cenione niż złoto. Z ich powodu Europejczycy podbijali nowe lądy. Skąd pochodzą powszechnie używane dziś rośliny przyprawowe? Jaka jest ich historia? Dlaczego dawniej były tak bardzo pożądane?

  • czw., 2018-09-27 11:30
Spotkanie festiwalowe O tym, jak zielona sieć opanowuje miasto - słów kilka o Nature Based Solution

Przemiany jakie zachodzą na całym świecie wymagają od nas radykalnych zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu oraz w otaczającej nas przestrzeni. Z roku na rok, dla coraz większej liczby ludzi, naturalnym środowiskiem życia stają się miasta. Miasta, które jak wykazują liczne badania, najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska oraz globalnego wzrostu temperatury. Prowadzi to do dynamicznych zmian klimatu, za którymi stoją liczne katastrofy (fale upałów, powodzie, silne wiatry itp.), którym ludzie na całym świecie muszą stawiać czoła każdego dnia. Aby zwiększyć standard życia ludzi, a także minimalizować negatywny wpływ miast na naturalne środowisko, zaczęto promować ideę zazieleniania miast, wprowadzając w jego struktury tzw. zieloną infrastrukturę. Zielona infrastruktura w aglomeracjach miejskich spełnia wiele istotnych funkcji ekosystemowych, ale jest również ważnym elementem modernizacji miast w kierunku ich adaptacji do zmian klimatu. Wykład zostanie poświecony omówieniu pojęcia, czym jest zielona infrastruktura, przedstawione zostaną również korzyści, jakie wynikają dla miast z jej wprowadzenia w miejskie struktury, jak również zostanie wyjaśnione pojęcie usługi ekosystemowej. Pokrótce przedstawione zostaną zasady kształtowania ZI, a także przykłady realizacji tego typu inwestycji powstające obecnie na całym świecie. Po zakończeniu wykładu zapraszam do dyskusji na temat możliwości wprowadzania tego typu rozwiązań na terenie polskich miast. 

Nauki o Ziemi
  • czw., 2018-09-27 16:00
Spotkanie festiwalowe Gdyby Chile było bliżej

Zapraszamy na spotkanie z Chile, jego zwariowaną geografią i różnorodną przyrodą, krajem niesamowitych krajobrazów w cieniu drzemiących wulkanów. Poznamy jedne z najstarszych drzew i lasów świata oraz żyjące w ich cieniu najmniejsze zwierzęta. 

Nauki o Ziemi
  • czw., 2018-09-27 17:30
Lekcja festiwalowa Wirtualna podróż z Google Earth

We współczesnym społeczeństwie coraz większe znaczenie odgrywa informacja, w tym informacja mająca charakter przestrzenny. Aplikacją, która w łatwy sposób pozwala dotrzeć do informacji przestrzennej, jest globus wirtualny Google Earth. Podstawowym jego zadaniem jest wizualizacja zdjęć satelitarnych na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej. Google Earth wykorzystuje te same zasoby zdjęć satelitarnych, z których korzystają Mapy Google, jednak aplikacja ta jest wyposażona dodatkowo w liczne narzędzia, jest także wzbogacona o kilkadziesiąt  warstw informacyjnych. Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki globusa wirtualnego GE, sposoby zarządzania warstwami informacyjnymi, zasady nawigacji. Wspólnie odbędziemy wirtualną podróż do kilka ciekawych miejsc.

  • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Geoportale - informacja przestrzenna dla każdego

Geoportale to złożone aplikacje umożliwiające dostęp do informacji przestrzennej. Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali. Korzystając z Geoportalu krajowego, odnajdą wybrane miejsca na kilkudziesięciu warstwach informacyjnych, dokonają pomiarów, nauczą się korzystać z danych udostępnianych w Internecie w technologii WMS. Korzystając z geoportalu M. st. Warszawy, zapoznają się z rozwojem terytorialnym miasta, mapą hałasu, zdjęciami historycznymi, na geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawdzą rozmieszczenie form ochrony przyrody, sprawdzą, w jaki sposób jest opisany wybrany obiekt w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody.

 

  • pt., 2018-09-28 12:00