Wydział Nauk Społecznych SGGW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Jedzenie a koncepcje zdrowia. Problem medykalizacji żywności

Od najdawniejszych czasów wierzono, że żywność ma właściwości lecznicze: spożywanie określonych produktów może pomóc w zwalczaniu pewnych chorób. Ten sposób myślenia był zazwyczaj odzwierciedleniem wierzeń na temat tego, jak istnieje świat i jakie prawa nim rządzą oraz jakie miejsce zajmuje w nim człowiek. We współczesnych społeczeństwach, w których tak wielką wagę przywiązuje się do dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną ciała ludzkiego, także zwracamy uwagę na prozdrowotne właściwości żywności. Jednak źródłem wiedzy o tym, co "zdrowe" jest nie tylko wiedza potoczna, tradycja i doświadczenie, ale również doniesienia naukowe czy reklama. Podczas wykładu przyjrzymy się bliżej dawnym i współczesnym wierzeniom na temat związków między jedzeniem a zdrowiem, a także poznamy zjawisko "medykalizacji żywności" - wykorzystywania odniesień do ideału zdrowego i pięknego ciała w reklamowaniu produktów spożywczych.

  • czw., 2018-09-27 17:00
Spotkanie festiwalowe Écorschés: modele anatomiczne ludzi i zwierząt

W czasach nowożytnych pierwszy publiczny pokaz sekcji zwłok człowieka odbył się w Bolonii w roku 1315. Wcześniej w II w. n. e. Galen, rzymski lekarz, prowadził badania anatomiczne na zwierzętach. Od tego czasu niezliczone rzesze anatomów, artystów i lekarzy weterynarii dokonywały sekcji zwłok ludzkich i zwierzęcych. Ich prace zostały uwiecznione na obrazach, rycinach, modelach anatomicznych, figurach woskowych i écorchés. Ten ostatni typ modeli anatomicznych określany w innych językach jako scorticato, Muskelmann polega na przedstawieniu pozbawionego skóry ciała człowieka lub zwierzęcia i utrwaleniu jego muskulatury oraz innych organów wewnętrznych. Jaka jest historia powstania écorchés i jakiego typu przemiany zachodziły w sztuce ich prezentacji? Czy spełniały one jedynie funkcję edukacyjną? Z jakiego rodzaju moralnymi dylematami musieli mierzyć się ich twórcy? Co mówią one o naszym stosunku do ciała i cielesności?

Nauki społeczne
  • czw., 2018-09-27 18:00
Spotkanie festiwalowe Zwierzęta domowe w II Rzeczypospolitej

Jak traktowano zwierzęta w dwudziestoleciu międzywojennym? Nie te użytkowe, służące do pracy w polu, psy policyjne, myśliwskie czy zwierzęta hodowlane, ale domowych ulubieńców? Pierwsze pytanie, jakie należy sobie postawić, dotyczy gatunków zwierząt trzymanych przed wojną w domach „dla przyjemności”. Czy traktowano je jako przyjaciół, domowników czy rzeczy? Jakie zajmowały miejsce w domu, jak (i czy) je leczono? Omówiona zostanie także ochrona zwierząt i procesy wytaczane osobom znęcającym się nad zwierzętami, stosunek do bezdomnych zwierząt i powstawanie schronisk.

Nauki społeczne
  • pt., 2018-09-28 17:30
Spotkanie festiwalowe Żydzi wobec niepodległości II RP

Patriotyzm żydowski w Polsce międzywojennej musiał przejść gruntowną ewolucję. W okresie zaborów Żydzi mogli wybrać kilka możliwych rozwiązań – być lojalni w stosunku do mocarstw zaborczych, mogli stać po stronie Polaków, a nawet razem z nimi walczyć o wolną Polskę albo przynajmniej popierać taką walkę, mogli też pozostać obojętni, jako że niezależnie od rozwoju sytuacji, tak czy inaczej pozostaliby mniejszością narodową w zdominowanym przez inny naród państwie. Ich asymilacja także nie była oczywista – poza zaborem rosyjskim mogła być przyjmowaniem narodowości nie polskiej, ale jednego z narodów państw zaborczych. W momencie odzyskania niepodległości sytuacja diametralnie się zmieniła – Polacy i Żydzi – dwie mniejszości narodowe przestały zajmować równorzędne (i podrzędne) stanowisko w państwie. Żydzi, jako mniejszość, musieli zatem ustosunkować się do nowo powstałego państwa. Zadecydować, czy chcą być tylko jego formalnymi obywatelami, czy też potraktują  je jako ojczyznę, ewentualnie jedną z ojczyzn. Decydując się na to drugie rozwiązanie – a ta decyzja połączyła praktycznie wszystkie ideologie i ugrupowania – musieli nie tylko uzasadnić wobec własnego społeczeństwa ten wybór, ale też w pewnym sensie utożsamić swoje dzieje z dziejami Polaków, zacierając jakiekolwiek ślady, że w czasie rozbiorów nie stali jednoznacznie po stronie odrodzonego państwa polskiego.

Nauki społeczne
  • pt., 2018-09-28 18:30