Wydział Psychologii UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Opowieść o doświadczaniu lęku przez osoby z diagnozą schizofrenii

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które wywołuje przede wszystkim skojarzenia z takimi objawami jak głosy omamowe lub urojenia prześladowcze. Znacznie mniejszą wagę przykłada się w diagnozie i rozumieniu tego zaburzenia innemu powszechnemu doświadczeniu tej grupy osób - doświadczaniu lęku. Osoby te - obok odczuwania lęku znanemu każdemu człowiekowi (np. obaw wokół wyniku jakiegoś egzaminu) – doświadczają lęku związanego z własnymi psychotycznymi doznaniami. Nasilenie tego typu lęku bywa bardzo duże, co ilustruje następujący przykład: osoby, które przeżyły psychozę oraz przebywały w obozie koncentracyjnym w trakcie drugiej wojny światowej, deklarowały, że psychotyczne doznania były bardziej przerażające niż zamknięcie w obozie zagłady. Dane ilościowe potwierdzają kliniczne intuicje, że nasilenie lęku u osób z diagnozą schizofrenii jest wysokie. Jest ono podobne co w grupie osób z diagnozą zaburzeń lękowych. W toku wykładu zostaną zaprezentowane dane empiryczne – przede wszystkim o charakterze jakościowym – w celu próby budowy opowieści o tym, w jaki sposób osoby z diagnozą schizofrenii doświadczają lęku.

Nauki społeczne
  • wt., 2018-09-25 16:00
Spotkanie festiwalowe Psychologia jedzenia – jak mózg smakuje jedzenie?

1) Czy jedzenie smakuje tak, jak je czujemy, widzimy i słyszymy?
Odbiór wrażenia smaku jest kształtowany przez 5 zmysłów. Sprawdzimy podczas warsztatu, jak każdy z nich wpływa na smakowitość.
2) Skąd wiem, ile jemy i czy wzrok nas nie oszukuje?
Wskazówki z otoczenia sugerują, ile powinniśmy zjeść, ale czy nie wyprowadzają nas na manowce?
Sprawdzimy, jakie iluzje powiększają nasz talerz.
3) Ukształtuj swój styl jedzenia!
Wiedza jest przydatna, jak wiemy, co z nią zrobić.
Cel: Zbudowanie świadomości codziennej czynności – JEDZENIA

Nauki społeczne
  • wt., 2018-09-25 17:00
Spotkanie festiwalowe Różne wartości, inne interesy… Rzecz o pięciu źródłach konfliktów

Konflikty to nieodłączna część naszej rzeczywistości. Mimo że spotykamy się z nimi na co dzień – w domu, w szkole, w pracy – nierzadko mamy trudności z tym, jak się z nimi uporać. Często wynika to z tego, że nie rozumiemy, co stanowiło iskrę zapalną i co sprawia, że pomimo naszych starań, mających na celu zażegnanie problemu, ten nierzadko zdaje się pogłębiać. Celem wykładu jest zatem omówienie pięciu podstawowych źródeł konfliktu oraz przyjrzenie się cechom charakterystycznym różnego typu sporów. Opierając się na modelu koła konfliktu, przyjrzymy się temu, czym charakteryzują się spory wynikające z różnic w wartościach, jakie są cechy konfliktów dotyczących danych oraz czym są spory związane z różnymi pozycjami. Ponadto poruszymy temat konfliktów struktury oraz interesów. Poszukamy również wspólnie sposobów na to, jak uporać się z każdym z typów konfliktu, odwołując się do konkretnych, sprawdzonych technik oraz korzystając z przykładów z życia codziennego. Chociaż spotkanie ma charakter wykładu, jego celem jest pobudzenie dyskusji. Będzie to zatem połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Nauki społeczne
  • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Patrząc oczami innych – przyjmowanie perspektywy i jej społeczne następstwa

Przedmiotem prezentacji będzie jedynie ludzkie zjawisko - zdolność przyjmowania perspektywy innych, wczuwania się i rozumienia ich stanów, przewidywania sytuacji. Ukażemy złożoność i wielowymiarowość tej wyjątkowej kompetencji, która przejawia się w takich zjawiskach jak: empatia afektywna i poznawcza, inteligencja emocjonalna, prospołeczność, wrażliwość interpersonalna, ale także w bardziej poznawczych kompetencjach takich jak decentracja czy teoria umysłu. Co się zmienia kiedy odkrywamy, że kolega mieszkający w sąsiednim bloku widzi to samo podwórko inaczej? Od momentu opanowania zdolności do decentracji nasz świat już nigdy nie będzie taki sam. Możemy ją wykorzystywać zarówno w dobrej sprawie pomnażania społecznego dobrostanu, jak i wątpliwej - manipulacji innymi ( czasem każdy miałby ochotę być demonicznym Jago powodującym zachowaniami innych). Dlaczego ludzie różnią się łatwością „wchodzenia w buty innych”, co odpowiada za rozwój tej kompetencji? A także jakie konsekwencje wynikają z jej deficytów. Skoncentrujemy się na możliwościach, jakie przyjmowanie perspektywy stwarza w społecznym funkcjonowaniu i interpersonalnych relacjach. Każdy chciałby czasami wiedzeć, co myśli i czuje partner, jaki prezent  sprawiłby największą przyjemność, jak się zachować aby nie urazić, czy dobrze zinterpretowałam jego wyraz twarzy, jak najlepiej komuś pomóc? Pokażemy, wynikające z naszych badań, praktyczne benefity przyjmowania perspektywy:  ułatwianie rozwiazywania konfliktów, usprawnienie procesu edukacji, ograniczenie agresji (także cyberprzemocy), sprzyjanie adekwatnemu spostrzeganiu świata, ograniczanie stereotypów, nasilanie prospołeczności, a przede wszystkim zwiększanie naszej autonomii i podmiotowości.

Nauki społeczne
  • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Nieznane oblicze traumy: fenomen potraumatycznego wzrostu

Zdecydowana większość badań w psychologii wskazuje na fakt, że doświadczenie traumy prowadzi przede wszystkim do negatywnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym człowieka, prowadząc do wykształcenia się wielu zaburzeń psychicznych, z których najczęstszym jest zaburzenie po stresie traumatycznym (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD). Negatywne następstwa zdarzeń traumatycznych są nie tylko intuicyjnie zrozumiałe, ale też niezwykle dobrze udokumentowane w literaturze. Tymczasem stosunkowo niedawno zwrócono uwagę na istnienie paradoksalnych, pozytywnych skutków zdarzeń traumatycznych, czego wyrazem jest fenomen potraumatycznego wzrostu (ang. posttraumatic growth). Podczas wykładu słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się, od czego zależy, że jedne osoby po doświadczeniu traumy załamują się psychicznie, podczas gdy inni ludzie po takich przeżyciach doznają również pozytywnych zmian w swoim życiu. Innymi słowy, celem wykładu jest prezentacja wielowymiarowych aspektów traumy psychicznej, dyskutowanych również pod kątem niektórych zjawisk społeczno-kulturowych, które w istotnym stopniu wpłynęły na to, jak rozumie się i postrzega problematykę doświadczenia traumy przez człowieka.

Nauki społeczne
  • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Zrobię to, ale najpierw umyję okna i obejrzę dwa sezony niszowego serialu…

Jutro – mistyczna ziemia obiecana, gdzie przechowywane jest 99% ludzkiej produktywności, motywacji i osiągnięć.

Notorycznie odkładasz na później realizacje wyznaczonych sobie celów? Zdarza Ci się odwlekać pierwotnie zaplanowane działania, mimo świadomości przykrych konsekwencji owych opóźnień? Dzieje się tak dużo częściej, niż byś tego chciał? Sama nie potrafisz sobie wytłumaczyć owego irracjonalnego zwlekania, które koniec końców powoduje negatywne emocje, stres, dyskomfort? Angażujesz się w różne pomniejsze czynności zastępcze, byleby tylko móc odwlec w czasie realizację tego jedynego, najważniejszego zadania? (A może wręcz przeciwnie – zwlekasz, bo nic tak nie motywuje jak zastrzyk adrenaliny tuż przed deadlinem?). TAK! Napiszesz rozdział pracy magisterskiej, przygotujesz raport okresowy, ALE najpierw umyjesz okna, poza tym kartki świąteczne same się przecież nie napiszą, a w ogóle to te dwa sezony niszowego serialu mogą okazać się całkiem interesujące…

Jeśli ten opis brzmi znajomo, możliwe, że i ciebie dotyczy problem prokrastynacji, która jest obecnie przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań na całym świecie. Zainteresowanie zjawiskiem wzrasta, jako że przenika ono wiele płaszczyzn codziennego funkcjonowania.

Podczas warsztatu zostaną przybliżone fakty i rozwiane mity o naturze zjawiska. Uczestnicy kwestionariuszowo zmierzą swój poziom prokrastynacji i sprawdzą, czy rzeczywiście jest on powiązany z ich poziomem impulsywności i podatności na pokusy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  problematyką, oczywiście również tych, których mottem życiowym jest „zrób dziś, co możesz zrobić za tydzień”. Nie odwlekaj dłużej przyjemnej możliwości zapoznania się z tematem!

Nauki społeczne
  • ndz., 2018-09-30 10:00
Spotkanie festiwalowe Co to są stereotypy?
Skąd biorą się w nas przekonania o przedstawicielach grup społecznych, narodowościowych, zawodowych? Co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy traktowani "stereotypowo"? Gdzie jest granica między stereotypem a uprzedzeniem?
Celem warsztatów jest rozwijanie wiedzy uczestników na temat stereotypów, ich znaczenia dla funkcjonowania człowieka oraz konsekwencji ich używania. 
Stereotypy sa obecne i powszechne w każdej kulturze, pełnią istotną funkcję w procesach przetwarzania informacji o innych ludziach. Kierują również naszym zachowaniem, mimo że często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mogą usprawniać nasze funkcjonowanie, ale także ograniczać, a nawet krzywdzić. Na zajęciach będziemy szukać powszechnych w naszej kulturze stereotypów, zastanawiać się nad ich znaczeniem w naszym codziennym życiu, a także ćwiczyć krytyczne myślenie poprzez dyskusję nad ich treścią i źródłem. Porozmawiamy o niektórych negatywnych konsekwencjach używania stereotypów i sposobom na przeciwdziałanie im.
Nauki społeczne
  • ndz., 2018-09-30 11:00
Spotkanie festiwalowe Zachowania ryzykowne młodzieży a aktywność prospektywna

W okresie dorastania i wczesnej młodości nasilają się zachowania ryzykowne. Czynnikiem chroniącym przed nimi może być m. in. aktywność prospektywna i
związana z nią perspektywa przyszłościowa.

Nauki społeczne
  • ndz., 2018-09-30 11:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego niektórzy ludzie są (lub bywają) ironiczni?

Jakość komunikowania się ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, a umiejętność ta jest jednym z ważniejszych warunków skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Właściwe i sprawne komunikowanie się jest istotnym kryterium społecznej oceny jednostki. Od umiejętności komunikacyjnych danej osoby zależy między innymi to, jakie będą powierzane jej role i funkcje społeczne. Komunikaty wprost oraz bezpośrednie wypowiedzi nie stanowią jedynej metody porozumiewania się ludzi. Duża część komunikacji to wypowiedzi figuratywne, między innymi ironiczne. Bez zrozumienia ironii trudno jest często wychwycić znaczenie komunikatów prasowych, wypowiedzi osób publicznych czy żartów w gronie znajomych.  Występowanie elementów ironicznych jest zjawiskiem kulturowym, częścią codziennych rozmów i opowiadanych historii. Badania dotyczące ironii dostarczają nam informacji na temat użycia języka dla pewnych celów społecznych, sposobu wyrażania intencji i postaw oraz form przekazywania znaczeń w sposób niedosłowny.

Dlaczego niektórzy ludzie, kiedy znajdą się w nieprzyjemnej dla nich sytuacji, powiedzą „Świetnie, zawsze o tym marzyłam!”,  a nie: „O nie, nie mam dziś szczęścia”? Dlaczego, kiedy kolega, który bardzo denerwował się przed sprawdzianem, dostaje piątkę, ktoś może zażartować: „Wiedziałem, że znów się nie nauczyłeś?”

Podczas spotkania słuchaczom przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące rozumienia i tworzenia ironii przez osoby dorosłe oraz dzieci oraz różnych czynników, które mogą wpływać na skłonność do użycia ironii.

Nauki społeczne
  • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe Muzykoterapia - jak to działa?

Muzykoterapia to dziedzina nauki i praktyki. Muzykoterapeuci używają muzyki lub jej elementów do realizacji jasno określonych, pozamuzycznych celów terapeutycznych. Kierują się przy tym wiedzę płynącą z badań naukowych. Wiadomo, że muzyka ma wpływ na nasz nastrój czy motywację. Wiele badań wskazuje na terapeutyczne znaczenie śpiewu, tańca, gry na instrumentach, słuchania muzyki. Czy, wobec tego, śpiewanie w chórze lub wyjście na dyskotekę to już muzykoterapia? Czy relaks przy dźwiękach gongów lub muzykowanie w domu kultury można nazwać muzykoterapią? Wszak wszystkie te aktywności mogą przyczyniać się do poprawy nastroju, a nawet jakości życia! W ostatnich latach termin „muzykoterapia” stał się bardzo modny i, niestety, często nadużywany. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, czym jest, a czym nie jest muzykoterapia (według Światowej Federacji Muzykoterapii) i zapoznają z różnorodnością oddziaływań muzykoterapeutycznych. Porozmawiamy o tym, jakie mechanizmy wpływu muzyki na funkcjonowanie człowieka wykorzystują muzykoterapeuci i jak można czerpać z terapeutycznych walorów muzyki w życiu codziennym. Będziemy grać na instrumentach i tropić „muzykoterapeutyczne” mity, które zakorzeniły się w popkulturze i edukacji. Uczestnicy w praktyce odczują dlaczego to nieprawda, że w muzykoterapii wykorzystuje się gównie muzykę poważną i z jakiego powodu tak ważne jest dobranie odpowiednich oddziaływań muzykoterapeutycznych do potrzeb danej osoby.

Nauki społeczne
  • ndz., 2018-09-30 14:00