Program - lekcje

Wyświetlanie 51 - 100 z 274.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2018-10-22

Numersortuj rosnąco Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
825 Szkoła średnia, język polski wykład Katedra Lingwistyki Formalnej UWStowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej, we współpracy z Katedra Hungarystyki UW
Wykonawca
mgr
Daniel
Ziembicki
Na pograniczu lingwistyki i filozofii, czyli czym zajmuje się współczesna lingwistyka formalna
W czasie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia, którymi zajmuje się współczesna lingwistyka teoretyczna. Przedstawiane będą różnorodne przykłady z pogranicza lingwistyki i filozofii.
 • pon., 2018-09-24 14:30
Dobra 55
00-312 Warszawa
824 Szkoła średnia, język polski wykład Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Wykonawca
dr
Marta
Kacprzak
Spaliłbym wszystkie wydania na jednym stosie! – o losach XIX-wiecznych edycji dzieł A. Mickiewicza
Ciekawe losy XIX-wiecznych edycji dzieł Adama Mickiewicza w 220. rocznicę urodzin poety.
 • pt., 2018-09-28 11:00
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

Czytelnia Zbiorów XIX wieku, II p.
823 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Ting-Yu
Lee
Tajemnice Kaligrafii Chińskiej
Warsztat pozwoli przyswoić podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli samodzielnie napisać kilka chińskich znaków.
 • pt., 2018-09-28 13:30
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S203 (II piętro)
822 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Marcin
Jacoby
Poznaj znaki chińskie
Spotkanie będzie miało na celu wytłumaczenie podstawowych założeń pisma chińskiego i sposobu pisania znaków chińskich. Uczestnicy będą mogli również spróbować swoich sił w pisaniu znaków chińskich.
 • czw., 2018-09-27 12:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

sala S226 (piętro II)
821 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Michał
Kozdra
Internet i nowe media w nauce języka rosyjskiego
W czasie interaktywnego wykładu zostaną zaprezentowane strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje na smartfony i inne nowe media, które mogą zachęcić do nauki języka rosyjskiego.
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
820 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Anna
Fornalczyk-Lipska
Literatura dziecięca w tłumaczeniu
Cel lekcji to zapoznanie młodzieży licealnej ze specyfiką przekładu literatury dziecięcej. Uczestnicy pracują nad samodzielnym przekładem wybranego fragmentu. Wyniki pracy zostaną omówione na forum.
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.079
819 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Anna
Rędzioch-Korkuz
*„Unexist a problem without solution” – tłumaczenie dosłowne a kompetencja gramatyczna na egzaminie
Przykłady tłumaczenia dosłownego będą podstawą dyskusji i ćwiczeń typowych dla zadań maturalnych. Część praktyczna wskaże potencjał ćwiczeń tłumaczeniowych w rozwijaniu kompetencji gramatycznej.
 • wt., 2018-09-25 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.076
818 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Tomasz
Wiącek
Formy współczesnych adaptacji angielskich utworów literackich
Tematem spotkania będzie sztuka tworzenia adaptacji na przykładzie angielskich utworów literackich i scenicznych. Omówione zostaną różne kategorie adaptacji.
Wymagana znajomość języka angielskiego.
 • wt., 2018-09-25 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.082
817 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Dorota
Muszyńska-Wolny
Wartościowanie i stereotypizacja psa w językach rosyjskim i polskim
Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz psa utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z nośnikiem porównania będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim.
 • pon., 2018-09-24 14:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.082
816 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Dorota
Muszyńska-Wolny
Wartościowanie i stereotypizacja kota w językach rosyjskim i polskim
Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz kota utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z nośnikiem porównania będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim.
 • pon., 2018-09-24 13:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.082
815 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Marta
Krajewska
„Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie
Podczas spotkania uczestnicy poznają różnice pomiędzy wymową spółgłosek polskich i angielskich. Dowiedzą się również, jak prawidłowo artykułować problematyczne spółgłoski angielskie.
 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

W dniu 24.09 sala 01.076. W dniu 25.09 sala 1.008.
814 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr hab.
Elżbieta
Gajek
Języki obce – strategicznie i cyfrowo
Uczestnicy lekcji poznają strategie bezpośrednie i pośrednie uczenia się języków obcych. Dowiedzą się, kto stosuje więcej strategii – studenci lingwistyki czy licealiści.
 • pon., 2018-09-24 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa
813 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr hab.
Magdalena
Dąbrowska
Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 2)
Problematyka 1. Geografia i historia. 2. „Tekst podmiejski” w literaturze zachodnioeuropejskiej. Piotr Szalikow o okolicach Moskwy. Zawartość „podróżnicza” czasopism Wiestnik Jewropy i Damskij żurnał.
 • pon., 2018-09-24 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
812 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr hab.
Magdalena
Dąbrowska
Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 1 )
Problematyka: 1. Geopoetyka, geokulturologia, geohumanistyka. 2. Nikołaj Karamzin o okolicach Moskwy. Klasztor Simonowski i fenomen Biednej Lizy. Zawartość „podróżnicza” czasopisma Wiestnik Jewropy.
 • pon., 2018-09-24 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
811 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Małgorzata
Szupica-Pyrzanowska
Ręka – język –mózg czyli rola gestów i ruchu w nauce języka obcego
Gesty i ruch mają wartość dydaktyczną i są pomocne w procesie przyswajania języków obcych. Na wykładzie poszukamy odpowiedzi na pytania dotyczące roli, jaką odgrywają na różnych etapach nauki języka.
 • pon., 2018-09-24 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.076
810 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Agnieszka
Biernacka
Tłumaczenie symultaniczne (język hiszpański – język polski): słucham, rozumiem, mówię!
Spotkanie ma na celu rozbudzenie zainteresowań tłumaczeniem kabinowym. Warsztaty składają się z dwóch komponentów: prezentacji cech tłumaczenia i kompetencji tłumacza oraz ćwiczeń praktycznych.
 • pon., 2018-09-24 09:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 00.080 laboratorium kabinowe
809 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Katedra Hungarystyki UW
Wykonawca
mgr
Damian
Kaleta
Bejelentkeztethettelek, czyli jaki jest język węgierski?
Dlaczego język węgierski jest uważany za jeden z dziwniejszych języków europejskich?
 • wt., 2018-09-25 11:00
Dobra 55
00-312 Warszawa
808 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Instytut Anglistyki UW
Wykonawca
dr hab.
Zbigniew
Możejko
English through language jokes
Warsztat skupi się na tym, jak się uczymy języków obcych przez pryzmat dowcipów, Taka wspólna analiza zabawnych form językowych pomoże nam uświadomić sobie bogactwo języka.
Od uczestników wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • wt., 2018-09-25 12:00
Hoża 69
00-681 Warszawa

sala 131
807 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Instytut Anglistyki UW
Wykonawca
mgr
Weronika
Kaźmierczak
Od ptaka do ptactwa, czyli kilka słów o zmianach semantycznych w angielszczyźnie średniowiecznej
Jak pierwotne znaczenie słowa kształtuje znaczenie współczesne? Zjawisko zmienności znaczeniowej ilustrują terminy takie jak fowl (kiedyś:) ‘ptak’, girl ‘dziecko’, nice ‘głupi’, pretty ‘nieuczciwy’.
 • pon., 2018-09-24 11:00
Hoża 69
00-681 Warszawa
806 Szkoła średnia, informatyka warsztaty Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
Wykonawca
dr hab. inż.
Dariusz
Piotrowski
Podstawy rysunku technicznego do przygotowania schematów produkcji żywności w systemie CAD
Wykorzystując system komputerowego wspomagania projektowania (CAD), uczestnicy poznają, jak można połączyć podstawy rysunku technicznego z opracowaniem schematów produkcji artykułów żywnościowych.
Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone w warunkach wydziałowej sali komputerowej (WNoŻ, SGGW w Warszawie) z wykorzystaniem kilkunastu stanowisk komputerowych z zainstalowany systemem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD.
 • śr., 2018-09-26 10:00
Nowoursynowska St 159c
02-776 Warszawa

Budynek 32, pierwsze piętro
805 Szkoła średnia, historia sztuki wykład Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
dr hab.
Beata
Śniecikowska
Polska – Japonia: między kulturami. O poezji, malarstwie, sztuce książki
Inny język, kultura, pismo, tysiące kilometrów oddalenia – co może łączyć Polskę i Japonię?
 • pt., 2018-09-28 13:30
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
804 Szkoła średnia, historia wykład Muzeum Niepodległości
Wykonawca
dr
Jolanta
Załęczny
Kult Józefa Piłsudskiego a świadomość historyczna społeczeństwa II Rzeczypospolitej
Legenda Józefa Piłsudskiego ‒ bazująca na bogatym i pełnym tajemnic życiorysie, ugruntowana przez legionowe pieśni i poezję – jako istotny element kształtowania świadomości historycznej II RP.
 • czw., 2018-09-27 10:00
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa

sala kinowa Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddział Muzeum Niepodległości Dojazd do Muzeum: autobusem nr 185 od stacji metra pl. Wilsona do przystanku Cytadela, autobusem nr 118 do przystanku Cytadela, samochodem osobowym wjazd na teren Cytadeli od Wisłostrady przez Bramę Bielańską (ul. Czujna)
803 Szkoła średnia, historia wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Muzeum Niepodległości
Wykonawca
mgr
Michał
Cieślak
Tajemnice Warszawskiej Cytadeli
Historia Cytadeli Warszawskiej ‒ zbudowanej przez Rosjan w I połowie XIX wieku ‒ wokół której narosło przez lata wiele mitów oraz niedopowiedzeń.
 • śr., 2018-09-26 10:00
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddział Muzeum Niepodległości Dojazd: autobusem nr 185 od stacji metra pl. Wilsona do przystanku Cytadela, autobusem nr 118 do przystanku Cytadela, samochodem osobowym wjazd na teren Cytadeli od Wisłostrady przez Bramę Bielańską (ul. Czujna)
802 Szkoła średnia, historia wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Muzeum Niepodległości
Wykonawca
mgr
Michał
Rybak
Maria Ginter, polska pisarka, artystka, sportsmenka i więźniarka Pawiaka
Sylwetka Marii Ginter, pisarki, malarki i sportsmenki, w czasie II wojny światowej sanitariuszki w szpitalu, żołnierza w AK (pseudonim ,,Iza”), po aresztowaniu przez Niemców więźniarki Pawiaka.
Po prelekcji możliwość zwiedzenia ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak z przewodnikiem
 • wt., 2018-09-25 12:00
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa

Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości
801 Szkoła średnia, historia wykład Muzeum Niepodległości
Wykonawca
mgr
Andrzej
Kotecki
"Mała święta" - Elżbieta Krajewska, autorka rozważań pawiackiej „Drogi Krzyżowej”
Sylwetka Elżbiety Krajewskiej, niezłomnej żołnierki Polskiego Państwa Podziemnego, więzionej przez gestapo w al. Szucha i na Pawiaku.
 • wt., 2018-09-25 10:00
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa

Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości
800 Szkoła średnia, historia warsztaty Żydowski Instytut Historyczny
Wykonawca
dr
Bartosz
Borys
Historia Getta Warszawy w dokumentach Oneg Szabat
 • pt., 2018-09-28 12:00
Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
799 Szkoła średnia, historia warsztaty Archiwum Państwowe w Warszawie
Wykonawca
dr
Violetta
Urbaniak
Wykonawca
mgr
Marta
Jaszczyńska
Dwie wojny i Warszawa
Zajęcia poświęcone Warszawie i warszawiakom w okresie dwóch wojen światowych, pokazujące podobieństwa i różnice w warunkach życia miasta i jego mieszkańców w tych czasach.
 • pt., 2018-09-28 09:00
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

zajęcia w pracowni naukowej, drugie piętro
798 Szkoła średnia, historia pokaz, wykład, wystawa Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
Maciej
Próba
Znad Luciąży nad Dźwinę i Dniepr - 6. pułk piechoty Legionów w walkach o Polskę (1915-1921)
 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
797 Szkoła średnia, historia pokaz, wykład Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
dr
Alicja
Nowak
Gdzie trzech Polaków tam cztery partie - przegląd orientacji politycznych z okresu I wojny światowej
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
796 Szkoła średnia, historia pokaz, wykład, wystawa Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
dr
Alicja
Nowak
Znani i mniej znani twórcy Niepodległej Polski 1918
 • wt., 2018-09-25 11:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa w Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
795 Szkoła średnia, historia warsztaty Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
mgr
Barbara
Tyszkiewicz
Cenzorskie curiosa. Anegdotyczne odpryski z procedur kontroli słowa w Polsce Ludowej
Działania prowadzone w latach 1945-89 w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk miały charakter tajny; ich konsekwencje poznajemy teraz, kiedy cenzorskie teczki otwarte są dla każdego.
Prezentacja archiwaliów w programie PowerPoint
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
794 Szkoła średnia, historia wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Sebastian
Różycki
Zdjęcia lotnicze i ALS w badaniu historii funkcjonowania obozów pracy i zagłady z okresu II WŚ
Archiwalne zdjęcia lotnicze i nowe technologie lotniczego skanowania laserowego pozwalają badać różne miejsca, w tym obozów pracy i zagłady z okresu II WŚ. Co dzięki nim można odkryć, ukaże wykład.
 • czw., 2018-09-27 09:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, I piętro, s. 144
793 Szkoła średnia, historia warsztaty Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Krzysztof
Bakuła
Wykonawca
mgr inż.
Aleksandra
Radecka
Skanowanie laserowe w poszukiwaniu śladów przeszłości
Lekcja ma na celu zapoznanie z najnowszymi technikami obrazowania powierzchni Ziemi z lotu ptaka: zdjęciami i skaningiem laserowym, dzięki którym widać ślady przeszłości.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, parter, s. 48
792 Szkoła średnia, historia warsztaty Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Instytut Kultury Polskiej
Wykonawca
mgr
Karolina
Wróbel-Bardzik
Obrazy getta warszawskiego
W czasie warsztatów przyjrzymy się jak wyglądało życie codzienne w getcie warszawskim. Będziemy pracować z mapami, fotografiami oraz dokumentami osobistymi.
 • wt., 2018-09-25 10:30
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

budynek Instytutu Kultury Polskiej UW
791 Szkoła średnia, historia wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Piotr
Głuszkowski
Rosja i niepodległość Polski, część II
W II części wykładu zostanie przedstawiony stosunek bolszewików do II Rzeczpospolitej w latach 1917-1921.
 • pon., 2018-09-24 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.008
790 Szkoła średnia, historia wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Piotr
Głuszkowski
Rosja i niepodległość Polski, część I
Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy ze stosunkiem Rosji do odrodzonej Polski. I część wykładu dotyczy ewolucji rosyjskiego podejścia do polskiej niepodległości od Katarzyny II do Mikołaja II.
 • pon., 2018-09-24 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.008
789 Szkoła średnia, historia wykład Katedra Hungarystyki UW
Wykonawca
dr
Marcin
Grad
Polak, Węgier - nie zawsze bratanki. Konflikty polsko-węgierskie na przestrzeni dziejów
Pozytywny stereotyp przyjaźni polsko-węgierskiej jest powszechnie znany, jednak ponadtysiącletnie stosunki polsko-węgierskie obfitowały także w konflikty.
 • wt., 2018-09-25 13:30
Dobra 55
00-312 Warszawa
788 Szkoła średnia, historia wykład Katedra Hungarystyki UW
Wykonawca
dr
Szymon
Pawlas
Co to jest weksylologia?
Co można wyczytać z flagi?
 • wt., 2018-09-25 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa
787 Szkoła średnia, historia pokaz, wystawa Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Cały naród wspiera....Naród - prezentacja obiektów ze zbiorów Gabinetu Dok. Życia Społecznego BUW
Gabinet Dokumentów Życia Społecznego BUW zaprasza na prezentację druków ulotnych, znaczków kwestarskich i plakatów z lat 1916-1918, ilustrujących życie społeczno-polityczne tego okresu.
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
Dobra 56/66
01-312 Warszawa

Sala 315 (III p.)
786 Szkoła średnia, geografia wykład Muzeum Geologiczne. Państwowy Instytut Geologiczny PIB
Wykonawca
dr inż.
Jan
Rzymełka
Agaty - najurodziwsze płody polskiej ziemi
Wykład przybliży zagadnienia związane z agatami: ich występowanie w Polsce, historię wydobycia, budowę i pochodzenie niezwykłych barw, jak również powstawanie agatów.
Warto zabrać lupę powiększającą.
 • pon., 2018-09-24 10:00
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

wejście do Muzeum od ul. Wiśniowej, sala nr 16
785 Szkoła średnia, geografia wykład Centrum Badań Kosmicznych PAN
Wykonawca
dr
Edyta
Woźniak
Monitorowanie zmian klimatu przy użyciu technik satelitarnych
 • czw., 2018-09-27 10:00
ul.Bartycka 18A
00-716 Warszawa
784 Szkoła średnia, geografia wykład Wydział Geologii UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Kozłowski
Mazowsze – raj geologa
Poznamy niezwykłe krajobrazy Mazowsza i wpływ geologii na naszą codzienność.
po wykładzie zwiedzanie wystawy w Muzeum Geologicznym na Wydziale Geologii
 • pt., 2018-09-28 13:00
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
783 Szkoła średnia, geografia wykład, wystawa Wydział Geologii UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Kozłowski
My, źródła energii i środowisko
Przejrzymy źródła energii, konwencjonalne i tzw. ekologiczne, sprawdzimy, czy istnieją źródła „energii czystej”.
Po wykładzie zwiedzanie wystawy w Muzeum Geologicznym na Wydziale Geologii.
 • czw., 2018-09-27 13:00
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
782 Szkoła średnia, geografia warsztaty Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Wykonawca
Studentka
Paulina
Citkowska
Wykonawca
Studentka
Natalia
Godek
Wykonawca
dr
Wojciech
Pokojski
Geoportale - informacja przestrzenna dla każdego
Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali: Geoportalu krajowego, geoportalu M. st. Warszawy i geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Klasa zostanie podzielona na dwie grupy, warsztaty odbędą się w dwóch salach komputerowych (po 15 miejsc).
 • pt., 2018-09-28 12:00
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

sale 20A i 20B
781 Szkoła średnia, geografia warsztaty Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Wykonawca
licencjat
Katarzyna
Sitek
Wykonawca
dr
Wojciech
Pokojski
Wirtualna podróż z Google Earth
Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki globusa wirtualnego GE, sposoby zarządzania warstwami informacyjnymi, zasady nawigacji. Wspólnie odwiedzimy kilka ciekawych miejsc.
Klasa zostanie podzielona na 2 grupy odbywające warsztaty równolegle w dwóch salach (2* 15 osób).
 • pt., 2018-09-28 10:00
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

sale 20A i 20B
780 Szkoła średnia, fizyka wykład Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Wykonawca
prof. dr hab.
Jerzy
Wołowski
Fizyka i zastosowania plazmy gorącej
Plazma gorąca to zjonizowany gaz o bardzo wysokiej temperaturze. Występuje w jądrach gwiazd. Jest stosowana w broni termojądrowej i w laboratoryjnych badaniach kontrolowanej syntezy termojądrowej.
 • śr., 2018-09-26 13:00
ul. Hery 23
01-497 Warszawa

Budynek administracyjny, 1 piętro, sala seminaryjna
779 Szkoła średnia, fizyka pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wykonawca
dr hab.
Piotr
Korczyk
Wykonawca
dr inż.
Sławomir
Błoński
Wykonawca
mgr inż.
Damian
Zaremba
Wykonawca
dr
Dominik
Kwiatkowski
Wszystko płynie
Omówimy pojęcia fizyczne związane z przepływami cieczy i gazów, takimi jak ciśnienie, lepkość, gęstość, napięcie powierzchniowe. Dowiemy się o różnych rodzajach przepływów i ich wpływie na nasze życie
 • pon., 2018-09-24 10:30
ul. Pawinskiego 5B
02-106 Warszawa
778 Szkoła średnia, fizyka wykład Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wykonawca
prof. dr hab.
Maciej
Wojtkowski
Nowe technologie w obrazowaniu żywych tkanek i komórek
Wykład dotyczy nowoczesnych technik optycznych (mikroskopowych) i ich zastosowania w biologii i medycynie.
 • śr., 2018-09-26 12:00
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

aula, szerokie schody bez windy
777 Szkoła średnia, fizyka wykład Centrum Badań Kosmicznych PAN
Wykonawca
dr inż.
Piotr
Orleański
Nowoczesne technologie kosmiczne na świecie i w Polsce
 • czw., 2018-09-27 11:30
ul.Bartycka 18A
00-716 Warszawa
776 Szkoła średnia, fizyka wykład Centrum Badań Kosmicznych PAN
Wykonawca
prof. dr hab.
Małgorzata
Królikowska - Sołtan
Zderzenia planetoid z Ziemią - co było 100 lat temu i co będzie za 100 lat?
 • wt., 2018-09-25 10:00
ul.Bartycka 18A
00-716 Warszawa