Program - lekcje

Wyświetlanie 201 - 250 z 274.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2018-10-23

Numersortuj malejąco Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
802 Szkoła średnia, historia wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Muzeum Niepodległości
Wykonawca
mgr
Michał
Rybak
Maria Ginter, polska pisarka, artystka, sportsmenka i więźniarka Pawiaka
Sylwetka Marii Ginter, pisarki, malarki i sportsmenki, w czasie II wojny światowej sanitariuszki w szpitalu, żołnierza w AK (pseudonim ,,Iza”), po aresztowaniu przez Niemców więźniarki Pawiaka.
Po prelekcji możliwość zwiedzenia ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak z przewodnikiem
 • wt., 2018-09-25 12:00
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa

Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości
803 Szkoła średnia, historia wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Muzeum Niepodległości
Wykonawca
mgr
Michał
Cieślak
Tajemnice Warszawskiej Cytadeli
Historia Cytadeli Warszawskiej ‒ zbudowanej przez Rosjan w I połowie XIX wieku ‒ wokół której narosło przez lata wiele mitów oraz niedopowiedzeń.
 • śr., 2018-09-26 10:00
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddział Muzeum Niepodległości Dojazd: autobusem nr 185 od stacji metra pl. Wilsona do przystanku Cytadela, autobusem nr 118 do przystanku Cytadela, samochodem osobowym wjazd na teren Cytadeli od Wisłostrady przez Bramę Bielańską (ul. Czujna)
804 Szkoła średnia, historia wykład Muzeum Niepodległości
Wykonawca
dr
Jolanta
Załęczny
Kult Józefa Piłsudskiego a świadomość historyczna społeczeństwa II Rzeczypospolitej
Legenda Józefa Piłsudskiego ‒ bazująca na bogatym i pełnym tajemnic życiorysie, ugruntowana przez legionowe pieśni i poezję – jako istotny element kształtowania świadomości historycznej II RP.
 • czw., 2018-09-27 10:00
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa

sala kinowa Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddział Muzeum Niepodległości Dojazd do Muzeum: autobusem nr 185 od stacji metra pl. Wilsona do przystanku Cytadela, autobusem nr 118 do przystanku Cytadela, samochodem osobowym wjazd na teren Cytadeli od Wisłostrady przez Bramę Bielańską (ul. Czujna)
805 Szkoła średnia, historia sztuki wykład Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
dr hab.
Beata
Śniecikowska
Polska – Japonia: między kulturami. O poezji, malarstwie, sztuce książki
Inny język, kultura, pismo, tysiące kilometrów oddalenia – co może łączyć Polskę i Japonię?
 • pt., 2018-09-28 13:30
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
806 Szkoła średnia, informatyka warsztaty Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
Wykonawca
dr hab. inż.
Dariusz
Piotrowski
Podstawy rysunku technicznego do przygotowania schematów produkcji żywności w systemie CAD
Wykorzystując system komputerowego wspomagania projektowania (CAD), uczestnicy poznają, jak można połączyć podstawy rysunku technicznego z opracowaniem schematów produkcji artykułów żywnościowych.
Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone w warunkach wydziałowej sali komputerowej (WNoŻ, SGGW w Warszawie) z wykorzystaniem kilkunastu stanowisk komputerowych z zainstalowany systemem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD.
 • śr., 2018-09-26 10:00
Nowoursynowska St 159c
02-776 Warszawa

Budynek 32, pierwsze piętro
807 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Instytut Anglistyki UW
Wykonawca
mgr
Weronika
Kaźmierczak
Od ptaka do ptactwa, czyli kilka słów o zmianach semantycznych w angielszczyźnie średniowiecznej
Jak pierwotne znaczenie słowa kształtuje znaczenie współczesne? Zjawisko zmienności znaczeniowej ilustrują terminy takie jak fowl (kiedyś:) ‘ptak’, girl ‘dziecko’, nice ‘głupi’, pretty ‘nieuczciwy’.
 • pon., 2018-09-24 11:00
Hoża 69
00-681 Warszawa
808 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Instytut Anglistyki UW
Wykonawca
dr hab.
Zbigniew
Możejko
English through language jokes
Warsztat skupi się na tym, jak się uczymy języków obcych przez pryzmat dowcipów, Taka wspólna analiza zabawnych form językowych pomoże nam uświadomić sobie bogactwo języka.
Od uczestników wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • wt., 2018-09-25 12:00
Hoża 69
00-681 Warszawa

sala 131
809 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Katedra Hungarystyki UW
Wykonawca
mgr
Damian
Kaleta
Bejelentkeztethettelek, czyli jaki jest język węgierski?
Dlaczego język węgierski jest uważany za jeden z dziwniejszych języków europejskich?
 • wt., 2018-09-25 11:00
Dobra 55
00-312 Warszawa
810 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Agnieszka
Biernacka
Tłumaczenie symultaniczne (język hiszpański – język polski): słucham, rozumiem, mówię!
Spotkanie ma na celu rozbudzenie zainteresowań tłumaczeniem kabinowym. Warsztaty składają się z dwóch komponentów: prezentacji cech tłumaczenia i kompetencji tłumacza oraz ćwiczeń praktycznych.
 • pon., 2018-09-24 09:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 00.080 laboratorium kabinowe
811 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Małgorzata
Szupica-Pyrzanowska
Ręka – język –mózg czyli rola gestów i ruchu w nauce języka obcego
Gesty i ruch mają wartość dydaktyczną i są pomocne w procesie przyswajania języków obcych. Na wykładzie poszukamy odpowiedzi na pytania dotyczące roli, jaką odgrywają na różnych etapach nauki języka.
 • pon., 2018-09-24 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.076
812 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr hab.
Magdalena
Dąbrowska
Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 1 )
Problematyka: 1. Geopoetyka, geokulturologia, geohumanistyka. 2. Nikołaj Karamzin o okolicach Moskwy. Klasztor Simonowski i fenomen Biednej Lizy. Zawartość „podróżnicza” czasopisma Wiestnik Jewropy.
 • pon., 2018-09-24 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
813 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr hab.
Magdalena
Dąbrowska
Literatura i geografia. Okolice Moskwy oczyma pisarzy doby Oświecenia (cz. 2)
Problematyka 1. Geografia i historia. 2. „Tekst podmiejski” w literaturze zachodnioeuropejskiej. Piotr Szalikow o okolicach Moskwy. Zawartość „podróżnicza” czasopism Wiestnik Jewropy i Damskij żurnał.
 • pon., 2018-09-24 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
814 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr hab.
Elżbieta
Gajek
Języki obce – strategicznie i cyfrowo
Uczestnicy lekcji poznają strategie bezpośrednie i pośrednie uczenia się języków obcych. Dowiedzą się, kto stosuje więcej strategii – studenci lingwistyki czy licealiści.
 • pon., 2018-09-24 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa
815 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Marta
Krajewska
„Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie
Podczas spotkania uczestnicy poznają różnice pomiędzy wymową spółgłosek polskich i angielskich. Dowiedzą się również, jak prawidłowo artykułować problematyczne spółgłoski angielskie.
 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

W dniu 24.09 sala 01.076. W dniu 25.09 sala 1.008.
816 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Dorota
Muszyńska-Wolny
Wartościowanie i stereotypizacja kota w językach rosyjskim i polskim
Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz kota utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z nośnikiem porównania będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim.
 • pon., 2018-09-24 13:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.082
817 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Dorota
Muszyńska-Wolny
Wartościowanie i stereotypizacja psa w językach rosyjskim i polskim
Na wykładzie przedstawiony zostanie językowy obraz psa utrwalony w niegradacyjnych porównaniach frazeologicznych z nośnikiem porównania będącym nazwą tego zwierzęcia w językach rosyjskim i polskim.
 • pon., 2018-09-24 14:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.082
818 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Tomasz
Wiącek
Formy współczesnych adaptacji angielskich utworów literackich
Tematem spotkania będzie sztuka tworzenia adaptacji na przykładzie angielskich utworów literackich i scenicznych. Omówione zostaną różne kategorie adaptacji.
Wymagana znajomość języka angielskiego.
 • wt., 2018-09-25 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.082
819 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Anna
Rędzioch-Korkuz
*„Unexist a problem without solution” – tłumaczenie dosłowne a kompetencja gramatyczna na egzaminie
Przykłady tłumaczenia dosłownego będą podstawą dyskusji i ćwiczeń typowych dla zadań maturalnych. Część praktyczna wskaże potencjał ćwiczeń tłumaczeniowych w rozwijaniu kompetencji gramatycznej.
 • wt., 2018-09-25 12:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.076
820 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Anna
Fornalczyk-Lipska
Literatura dziecięca w tłumaczeniu
Cel lekcji to zapoznanie młodzieży licealnej ze specyfiką przekładu literatury dziecięcej. Uczestnicy pracują nad samodzielnym przekładem wybranego fragmentu. Wyniki pracy zostaną omówione na forum.
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.079
821 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Michał
Kozdra
Internet i nowe media w nauce języka rosyjskiego
W czasie interaktywnego wykładu zostaną zaprezentowane strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje na smartfony i inne nowe media, które mogą zachęcić do nauki języka rosyjskiego.
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
822 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Marcin
Jacoby
Poznaj znaki chińskie
Spotkanie będzie miało na celu wytłumaczenie podstawowych założeń pisma chińskiego i sposobu pisania znaków chińskich. Uczestnicy będą mogli również spróbować swoich sił w pisaniu znaków chińskich.
 • czw., 2018-09-27 12:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

sala S226 (piętro II)
823 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Ting-Yu
Lee
Tajemnice Kaligrafii Chińskiej
Warsztat pozwoli przyswoić podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli samodzielnie napisać kilka chińskich znaków.
 • pt., 2018-09-28 13:30
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S203 (II piętro)
824 Szkoła średnia, język polski wykład Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Wykonawca
dr
Marta
Kacprzak
Spaliłbym wszystkie wydania na jednym stosie! – o losach XIX-wiecznych edycji dzieł A. Mickiewicza
Ciekawe losy XIX-wiecznych edycji dzieł Adama Mickiewicza w 220. rocznicę urodzin poety.
 • pt., 2018-09-28 11:00
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

Czytelnia Zbiorów XIX wieku, II p.
825 Szkoła średnia, język polski wykład Katedra Lingwistyki Formalnej UWStowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej, we współpracy z Katedra Hungarystyki UW
Wykonawca
mgr
Daniel
Ziembicki
Na pograniczu lingwistyki i filozofii, czyli czym zajmuje się współczesna lingwistyka formalna
W czasie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia, którymi zajmuje się współczesna lingwistyka teoretyczna. Przedstawiane będą różnorodne przykłady z pogranicza lingwistyki i filozofii.
 • pon., 2018-09-24 14:30
Dobra 55
00-312 Warszawa
826 Szkoła średnia, język polski warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
mgr
Agnieszka
Koch
Jak mówić do rodziców, by Cię lepiej rozumieli ?
Warsztat pokaże metody usprawniające komunikację, pomoże uporządkować posiadaną wiedzę na temat samego siebie, tak byś potrafił jaśniej prezentować swoje potrzeby.
 • pt., 2018-09-28 13:30
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S226 (II piętro)
827 Szkoła średnia, język polski warsztaty Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
mgr
Jarosław
Bedyniak
Czego nie wiemy o dawnym tekście, gdy widzimy jego wydanie współczesne
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką dawnego tekstu, a przy tym wyrobienie postawy świadomego korzystania z jego współczesnych przekazów.
 • wt., 2018-09-25 11:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
828 Szkoła średnia, język polski wykład Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
prof. dr hab.
Teresa
Dobrzyńska
Rzeczy w świecie człowieka i w doświadczeniu poety
Rzeczy są postrzegane ze swoistej ludzkiej perspektywy i stanowią element środowiska kulturowego. Poprzez zakodowanie w słowach stają się częścią językowego obrazu świata i tworzywem poezji.
 • wt., 2018-09-25 13:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
829 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości warsztaty Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawca
dr
Renata
Pajewska-Kwaśny
Ubezpieczenia bez tajemnic
Zajęcia oparte będą na case'ach, jak również uzupełnione anegdotami z zakresu funkcjonowania ubezpieczeń. Prowadzący wykorzysta doświadczenia uczestników oraz obali mity, dotyczące ubezpieczeń.
 • czw., 2018-09-27 10:00
Al. Niepodległosci 162
02-554 Warszawa
830 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Karol
Jachymek
Wprowadzenie do metody design thinking
Design thinking to nowatorska metoda zespołowej pracy projektowej, która pomaga w tworzeniu innowacji. Podczas warsztatu będzie możliwość zapoznania się z tą metodą pracy.
 • czw., 2018-09-27 13:30
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S226 (II piętro)
831 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
mgr
Karolina
Suszek
Wykonawca
mgr
Olga
Kożuchowska
Owocowe piątki dla Ninja i Mastera. Jak poszukiwać pracy, aby realizować swoje cele?
Wszystko co może Cię spotkać na drodze poszukiwania i realizowania pomysłów, które mogą stać się sposobem na wymarzoną pracę.
 • pt., 2018-09-28 12:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S226 (II piętro)
832 Szkoła średnia, religia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Od wolności wewnętrznej do niepodległości - religijny wymiar patriotyzmu
Analiza tekstów biblijnych i życiorysów postaci historycznych, uczniowie dostrzegą znaczenie wewnętrznej wolności dla zachowania niepodległości wobec wszelkich przymusów zewnętrznych.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków.
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Łącznik, sala 229
833 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Instytut Anglistyki UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Dominika
Oramus
Dorian Gray spotyka hrabiego Draculę. O XIX wiecznych strachach i współczesnych horrorach
Ilustrowana slajdami opowieść o 5 głównych motywach w filmach grozy, które mają początek w słynnych tekstach brytyjskich z końca XIX wieku oraz dyskusja ze słuchaczami.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
 • pon., 2018-09-24 13:00
Hoża 69
00-681 Warszawa
834 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Ewa
Gazdecka
Nasi przyjaciele, pies i kot, jak ich postrzegamy w Polsce i Rosji Cz. 1
Na dwóch lekcjach poruszony zostanie problem kontaktu między człowiekiem-właścicielem a jego podopiecznym psem lub kotem.
 • pon., 2018-09-24 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.079
835 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Ewa
Gazdecka
Nasi przyjaciele, pies i kot, jak ich postrzegamy w Polsce i Rosji. Cz. 2
Podczas spotkania padną pytania typu: Czy pies lub kot powinien występować w Internecie i przynosić dochody finansowe? Czy pies lub kot jest traktowany jak rzecz, jak człowiek, czy jeszcze inaczej?
 • pon., 2018-09-24 14:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.079
836 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Wykonawca
dr
Maciej
Falski
Przestrzeń miejska i polityka. Przypadki bałkańskie
Miasto jako złożony twór społeczny, ekonomiczny i geograficzny, w kulturze europejskiej uznawany za konstytutywny element cywilizacyjny. Wpływ polityki na rozwój miast: Sarajewo, Stolac, Skopje.
 • śr., 2018-09-26 10:00
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
837 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztaty Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Wykonawca
dr
Maciej
Falski
ODWOŁANA - Co wiemy o dawnych Słowianach?
Dawni Słowianie w świetle legend literackich i popularnych filmów a rzeczywistość.
 • czw., 2018-09-27 11:00
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

budynek ISZiP; ewentualnie "Mały Belwederek" lub gmach główny Wydziału Polonistyki UW (sala nr 17)
838 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Wykonawca
mgr
Magdalena
Bartoszak
Zróżnicowanie kulturowe świata a działania humanitarne i uchodźstwo.
Okazja do odkrywania tajników wiedzy z obszaru psychologii międzykulturowej oraz generowania twórczych rozwiązań problemów związanych z niesieniem pomocy osobom z innego kręgu kulturowego.
 • pt., 2018-09-28 11:00
Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

Budynek B, I piętro, sala 2120 dostęp dla osób niepełnosprawnych
839 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Tomira
Chmielewska-Ignatowicz
ODWOŁANA - Siła reklamy - o kulturowych aspektach przekazów reklamowych
Reklama łamie stereotypy, lecz także je utrwala (kulturowe, społeczne, ale i językowe)...w jaki sposób? To temat naszego spotkania!
 • pt., 2018-09-28 10:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Aula 214 (II piętro)
840 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
prof. dr hab.
Mieczysław
Mejor
Moda młodzieżowa w poł. XIV wieku w Polsce. Źródła literackie i ikonograficzne
Prezentacja będzie pokazywać i komentować, jakie zmiany obyczajowe zachodziły w początku XIV wieku.
 • czw., 2018-09-27 14:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
841 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztaty Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Wykonawca
mgr
Daniel
Górnicki
Technologia w służbie muzeum, czyli fotografia cyfrowa i digitalizacja zbiorów
Jak dobrze zdigitalizować obiekt i nie zagubić się w danych dla ponad 20 tys. przedmiotów. I dlaczego technologia cyfrowa nie zastąpiła całkowicie papierowych ksiąg inwentaryzacyjnych?
 • śr., 2018-09-26 11:00
Dziekania 1
00-279 Warszawa

Spotkanie na parterze Muzeum.
842 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Wykonawca
dr
Ewa
Korpysz
Po co nam muzea? - czyli o kulturowym wkładzie muzeów w budowę tożsamości narodowej
W roku stulecia odzyskania niepodległości zadajemy pytanie o znaczenie muzeów w budowaniu tożsamości narodowej Polaków, a szczególnie o ich rolę w czasie braku politycznej suwerenności.
 • czw., 2018-09-27 11:00
Dziekania 1
00-279 Warszawa

Spotkanie na parterze muzeum.
843 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
mgr
Weronika
Przecherska
Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących
Zajęcia przeznaczone dla początkujących. Uczniowie poznają strategie retoryczne i sposoby budowania przemówień. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza stylu występowania każdego z mówców.
 • wt., 2018-09-25 13:00
 • pon., 2018-09-24 11:30
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
844 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
dr
Justyna
Pokojska
Przyszłość naszej pracy, czyli o tym, czy zastąpią nas roboty?
Jak przewidują eksperci, w ciągu najbliższych lat przez rynek pracy przetoczy się istne tsunami. Cyfrowe technologie będą miały ogromny wpływ na rodzaj wykonywanej pracy i jej charakter.
 • wt., 2018-09-25 10:00
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
845 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
dr
Agata
Komendant-Brodowska
Wykonawca
dr
Anna
Baczko-Dombi
Garnek pełen dukatów - gra we wspólne działanie
Gra służy ilustracji mechanizmów utrudniających ludziom wspólne działanie. W centrum wydarzeń będzie magiczny garnek, który pomnaża wszystko, co do niego wrzucimy…
 • śr., 2018-09-26 10:00
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
846 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
dr
Anna
Baczko-Dombi
Wykonawca
dr
Agata
Komendant-Brodowska
Dlaczego w tolerancyjnym społeczeństwie tworzą się getta? Gra socjologiczna
Gra służy ilustracji mechanizmów prowadzących do segregacji przestrzennej. Gracze wcielą się w przedstawicieli 2 plemion: pomarańczowego i fioletowego i będą szukać odpowiedniego miejsca do życia.
 • śr., 2018-09-26 12:30
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
847 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
mgr
Wiktor
Wojciechowski
Wyobraźnia socjologiczna – jak myśleć inaczej?
Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe pojęcia świata społecznego, tj.: rola społeczna, norma społeczna, gender, naród. Następnie spojrzymy na życie codzienne z perspektywy socjologicznej.
 • czw., 2018-09-27 11:30
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
848 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Wydział Prawa i Administracji UW, we współpracy z Prawo na co dzień - grupa szkolna
Wykonawca
dr
Agnieszka
Gutkowska
Wykonawca
Ewelina
Wójcik
Prawa konsumenta - czyli co powinno się wiedzieć, robiąc zakupy
Zajęcia z prawa konsumenta mają za zadanie pokazanie uczniom, jakie mają prawa jako konsumenci.
 • pon., 2018-09-24 11:30
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa

sala 1.4
849 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Wydział Prawa i Administracji UW, we współpracy z Prawo na co dzień - grupa szkolna
Wykonawca
dr
Małgorzata
Dziewanowska
Wykonawca
Zuzanna
Komorowska
Wykonawca
Katarzyna
Połajdowicz
Prawo na co dzień - postępowanie w sprawach nieletnich
Zajęcia mają na celu pokazanie uczniom granic wieku przy odpowiedzialności za czyny karalne oraz zapoznanie ich z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:30
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa

sala 1.4
850 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie gra edukacyjna, warsztaty Wydział Prawa i Administracji UW, we współpracy z Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Wykonawca
Weronika
Wiśniewska
Na szalach wagi Temidy - symulacja rozprawy sądowej
“Puk, puk, puk - proszę wstać, sąd idzie” - weź udział w symulacji rozprawy sądowej, stawiając się w roli jednego z uczestników procesu. Wywrzyj wpływ na to, na którą stronę przechyli się waga Temidy.
 • wt., 2018-09-25 10:00
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa

sala 3.6
851 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie dyskusja, gra edukacyjna, wykład Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, we współpracy z Muzeum Narodowe w Warszawie
Wykonawca
dr
Bogusława
Filipowicz
Moja rodzina jest… antyczna
Uczniowie przenoszą się do świata antycznego, szukając w nim wzorów życia rodzinnego praktykowanego dzisiaj.
 • pon., 2018-09-24 12:30
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Muzeum Narodowe w Warszawie, w środku budynku, w holu głównym, po lewej stronie od wejścia: https://www.mnw.art.pl/kontakt/