Program - lekcje

Wyświetlanie 251 - 274 z 274.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2018-10-22

Numersortuj malejąco Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
852 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr
Hanna
Trojanowska
Ile warta jest przestrzeń?
Często wydaje się nam, że przestrzeń nie ma granic ani nie można mówić o jej wartości. Dlatego spróbujemy sprawdzić, czy takie poglądy są rzeczywiście słuszne.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
853 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż. arch.
Anna
Majewska
Miasta Przyszłości. W jakim kierunku zmierza urbanizacja w XXI wieku?
W jakich miastach będziemy żyli za 100 lat? Wykład dotyczy nowych kierunków i trendów w urbanistyce, czyli tzw. miast smart city.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 309
854 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
M
El Ghamari
Kobiety w Arabii Saudyjskiej - Wizja2030
Jak wygląda życie kobiet w Arabii Saudyjskiej? Jakie mają prawa i jakie jest ich miejsce w strukturze społecznej? Czy Wizja2030 rzeczywiście wpłynie na zmiany w życiu kobiet?
 • pon., 2018-09-24 11:30
Pl. Defilad
00-901 Warszawa

Aula A
855 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Agnieszka
Bukowska
Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja
Zapoznamy się ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:30
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
856 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Roland
Zarzycki
Świat jest mały. Zmiany klimatyczne i interes narodowy w czasach sieci społecznościowych
Jakie znaczenie ma odległość? Jeśli chcemy się z kimś skomunikować, znaczenie mają nasze relacje z tą osobą. Zobaczymy, jak można odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk.
 • pon., 2018-09-24 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
Pl. Defilad, XII pietro
00-901 Warszawa
857 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Roland
Zarzycki
O faktach się nie dyskutuje, czyli czym się różni prawda od post-prawdy w Internecie
Fakt to fakt. Ale czy na pewno? Jak rozpoznajemy, że jakaś informacja mówi nam o zaistnieniu faktu? Niestety, w sieci działa wiele osób i organizacji, w których interesie leży manipulacja faktami.
 • pon., 2018-09-24 11:30
 • wt., 2018-09-25 11:30
Pl. Defilad, XII pietro
00-901 Warszawa
858 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Krzysztof
Kasianiuk
Co dziś znaczy bycie przywódcą?
Przywódców możemy znaleźć w każdej sferze życia. Na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
859 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
red.
Grzegorz
Rzeczkowski
Fake news, dezinformacja, postprawda
Dezinformacja to broń masowego rażenia XXI wieku. Jej głównym polem działania jest internet, Dlaczego, choć to broń bezkrwawa, jest tak niebezpieczna?
 • śr., 2018-09-26 11:30
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
860 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Anna
Matczak
Czy warto przebaczać przestępcom?
W tradycyjnym postępowaniu karnym to pracownicy wymiaru sprawiedliwości nadają kształt temu, w jaki sposób sprawcy i ofiary przestępstw doświadczają rozwiązywania konfliktu. Czy warto zatem przebaczać
 • czw., 2018-09-27 14:00
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
861 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
Ambasador
Sławomir
Klimkiewicz
Wpływ różnych modeli kultury na komunikowanie się i rozwiązywanie sporów  i konfliktów 
Podczas spotkania dowiecie się, co należy zrobić, aby zdobyć umiejętność rozszyfrowywania kodów innych kultur i jak rozwiązywać nieporozumienia i spory.
 • czw., 2018-09-27 11:30
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
862 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty, wykład Collegium Civitas
Wykonawca
Łukasz
Głombicki
YouTube, blogi, reklamy. Oto dlaczego warto tworzyć jakościowe treści
Jak przygotowywać teksty i materiały wideo na YouTube, blogi? Czy ich jakość jest ważna? Co to jest jakość tekstów?
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 11:30
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
863 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Marcin
Jacoby
Współczesne Chiny - polityka i społeczeństwo
Wykład będzie miał na celu przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej współczesnych Chin i obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia: kultura, system polityczny, gospodarka i społeczeństwo.
 • czw., 2018-09-27 10:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Aula 214 (piętro II)
864 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie dyskusja, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawca
doktorantka
Ilona
Jędrasik
Transformacja energetyczna na świecie, czyli dlaczego ma znaczenie skąd czerpiemy energię
Zmiany klimatu są uznawane za największe wyzwanie, jakie stoi przed ludzkością w XXI wieku. Aby im zapobiec, musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy i zużywamy energię.
 • pt., 2018-09-28 09:30
Al. NIepodległości 162
02-554 Warszawa
865 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie dyskusja, warsztaty Uczelnia Łazarskiego
Wykonawca
mgr
Ewelina
Milan
Władza sądownicza w Polsce
Warsztaty na temat władzy sądowniczej w Polsce.
 • pon., 2018-09-24 14:00
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
866 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia Łazarskiego
Wykonawca
dr
Martin
Dahl
Czego pragną kobiety, a czego pragną mężczyźni? Podstawy psychologii ewolucyjnej
Czy rzeczywiście mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus? Zapraszamy na zajęcia mające na celu przedstawienie podstawowych mechanizmów zachowania w oparciu o założenia psychologii ewolucyjnej.
 • czw., 2018-09-27 14:30
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
867 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Uczelnia Łazarskiego
Wykonawca
mgr
Karolina
Kultys
Uczeń w postępowaniu cywilnym
Uczniowie dowiedzą się, czym jest postępowanie cywilne, jakie są jego zasady oraz możliwości samodzielnego działania przed sądami. Zdobędą także wiedzę na temat tworzenia pism procesowych.
 • śr., 2018-09-26 13:00
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
868 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia Łazarskiego
Wykonawca
dr
Adrian
Chojan
Quo vadis, Europo? Przyszłość procesu integracji europejskiej
Spotkanie ma na celu odpowiedź na pytanie w jakim kierunku zmierza Europa. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się o głównych przesłankach procesu integracji europejskiej.
 • śr., 2018-09-26 14:00
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
869 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia Łazarskiego
Wykonawca
dr
Dominika
Harasimiuk
Co Unia Europejska daje swoim obywatelom?
Celem spotkania będzie dyskusja na temat korzyści, jakie obywatele mogą odnosić z członkostwa w UE i jednocześnie ewentualnych zagrożeń i trudności w pogłębianiu procesów integracyjnych.
 • pt., 2018-09-28 14:00
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
870 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
mgr
Arkadiusz
Mróz
Umowy - kiedy i jak je zawieramy? Podstawy prawa kontraktów
Jakie warunki muszą być spełnione, żeby umowa cywilnoprawna była ważna - czy trzeba być pełnoletnim, żeby zawrzeć umowę? Jakie konsekwencje można ponieść w związku z niewykonaniem umowy?
 • pon., 2018-09-24 10:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

sala 326
871 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
mgr
Arkadiusz
Mróz
Kto i jak odpowiada za popełnienie przestępstwa? Podstawy prawa karnego
Czym jest prawo karne i jakie są najważniejsze zasady odpowiedzialności karnej? Kiedy sprawca czynu zabronionego nie odpowiada za jego popełnienie?
 • pon., 2018-09-24 11:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

sala 326
872 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
mgr
Anna
Studniczek
Jak mówić, żeby się porozumieć ?
Tylko komunikowanie bez przemocy jest efektywne. Porozumienie polega na znalezieniu rozwiązania dobrego dla obydwu stron.
 • pon., 2018-09-24 10:00
Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek nr 21
873 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr hab.
Grzegorz
Łęcicki
Mechanizmy propagandy i manipulacji medialnej
Ukazanie wpływu propagandy na kształtowanie opinii publicznej.
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek 21, sala 308
874 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr hab.
Grzegorz
Łęcicki
Sekrety komunikacji niewerbalnej
Omówienie roli gestów, mowy ciała i innych elementów komunikacji niewerbalnej w kształtowaniu własnego wizerunku
 • śr., 2018-09-26 12:00
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek 21, sala 308
875 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Wykonawca
dr
Marian
Macander
Czynnik ludzki w wypadkach lotniczych
Wykład skupia się na problematyce wypadków związanych z lotnictwem, szczególnie zaś z udziałem człowieka – jego funkcjonowania psychologicznego, które w dużym stopniu determinowało to zdarzenie.
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa