Program - lekcje

Wyświetlanie 51 - 100 z 483.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2019-11-09

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
795 Szkoła średnia, fizyka wykład Centrum Badań Kosmicznych PAN
prof. dr hab.
Małgorzata
Królikowska-Sołtan
Planetoidy są wszędzie
Czym planetoidy różnią się od planet? Dowiemy się jak intensywnie niebo jest codziennie przeglądane w poszukiwaniu tzw. Planetoid Potencjalnie Niebezpiecznych.
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul.Bartycka 18A
00-716 Warszawa
856 Szkoła średnia, fizyka pokaz, wykład Instytut Chemii Fizycznej PAN
dr
Roman
Luboradzki
Po co biologowi fizykochemia, czyli jak fizyk i chemik patrzą na życie?
Lekcja z pokazami dotycząca światła i różnych sposobów obserwacji otaczającego nas świata.
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
900 Szkoła średnia, wychowanie do życia w rodzinie wykład Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej
dr
Grażyna
Bączek
Poród - niezwykły proces zaprojektowany przez naturę
CEL ZAJĘĆ: przedstawienie procesu porodu fizjologicznego jako doskonałego zjawiska natury, zaprogramowanego w sposób perfekcyjny, pełnego emocji, wzruszeń, miłości i wysiłku.
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa

Centrum Biblioteczno-Informacyje WUM
838 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztat Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
dr
Tomasz
Wiącek
Przekład kulturowy angielskich utworów literackich – problemy, zagadnienia i techniki
Głównym tematem spotkania będzie problem przekładu kulturowego wybranych angielskich utworów literackich.
Wymagana znajomość języka angielskiego (spotkanie w j. angielskim).
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
776 Szkoła średnia, chemia wykład Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
prof. dr hab. inż.
Marek
Henczka
Płyny w stanie nadkrytycznym – wczoraj, dziś i jutro
Płyny nadkrytyczne charakteryzują się specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi. Tematem wykładu są historyczne, aktualne i przyszłościowe praktyczne zastosowania płynów w stanie nadkrytycznym.
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Uczestników wykładu do odpowiedniej auli zaprowadzą oznaczenia na Wydziale i Organizatorzy.
849 Szkoła średnia, matematyka warsztat Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
dr
Katja
Sagerschnig
Unexpected Lines
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.
 • pon., 2019-09-23 11:00
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
625 Szkoła podstawowa 1-3, religia warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Z Wadowic do Watykanu
Krótka historia Lolka z Wadowic, który został papieżem. Uczestnicy w formie plastycznej utrwalą najważniejsze daty z jego życia oraz wizerunek. Dowiedzą się, w jaki sposób naśladować Lolka na co dzień
 • pon., 2019-09-23 14:00
 • pon., 2019-09-23 12:30
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

nowy gmach
810 Szkoła średnia, geografia gra edukacyjna Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Karol
Truszkowski
dr
Wojciech
Pokojski
Gra miejska z wykorzystaniem aplikacji webGIS
Gra miejska na terenie kampusu głównego UW będzie polegała na odnalezieniu ukrytych zadań i ich rozwiązaniu. Podczas gry będą wykorzystane smartfony z zainstalowaną aplikacją Geoportal Mobile.
 • pon., 2019-09-23 11:30
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

wejście od strony dziedzińca, spotkanie w holu
712 Szkoła podstawowa 7-8, informatyka wykład Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
dr inż.
Adam
Kozakiewicz
Botnety, ransomware, odbicia, czyli dla kogo pracuje twój komputer
Co to jest botnet? Jak z nim walczyć? Jak chronić się przed ransomware? Na czym polega efekt wzmocnienia w atakach odbiciowych?
 • pon., 2019-09-23 11:30
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
897 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztat Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
mgr
Konrad
Kuźma
Harry Potter - wielki czarodziej
 • pon., 2019-09-23 11:30
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
811 Szkoła średnia, geografia pokaz, warsztat Wydział Geologii UW
dr
Anna
Poszytek
Naturalna promieniotwórczość skał – przydatna cecha przy poszukiwaniu węglowodorów
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poszukujemy złóż węglowodorów i co jest nam w tym celu przydatne.
Po zakończonej lekcji możliwość zwiedzenia Muzeum Geologicznego im. S.J. Thugutta mieszczącego się na Wydziale Geologii.
 • pon., 2019-09-23 11:30
 • wt., 2019-09-24 11:30
 • czw., 2019-09-26 11:30
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
687 Szkoła podstawowa 7-8, edukacja dla bezpieczeństwa warsztat Uczelnia Łazarskiego
mgr
Patrycja
Szalast
Ratuj się, kto może, czyli zasady pierwszej pomocy
Chcesz się nauczyć najważniejszych czynności ratujących życie? Zapisz się i przyjdź na warsztaty z zawodowcami!
 • pon., 2019-09-23 10:00
 • pon., 2019-09-23 11:30
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor C
867 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia Łazarskiego
dr
Dominika
Harasimiuk
Co Unia Europejska daje swoim obywatelom?
Celem spotkania będzie dyskusja na temat korzyści, jakie obywatele mogą odnosić z członkostwa w UE, i jednocześnie ewentualnych zagrożeń.
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor A
694 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka pokaz, wykład Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
dr
Paweł
Napiorkowski
Fizyka dla bramkarzy
W czasie lekcji dyskutowane są szanse bramkarza na obronę rzutu karnego w przypadku dwóch dyscyplin: piłki ręcznej i piłki nożnej.
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa
641 Szkoła podstawowa 4-6, chemia wykład Polskie Towarzystwo Chemiczne we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywności SGGW
dr
Beata
Dasiewicz
dr inż.
Katarzyna
Dobrosz-Teperek
studenci z Międzywydziałowego Koła Naukowego SGGW Zielona Chemia
Jak Maria Skłodowska-Curie odkrywała rad, czyli promieniotwórczość wokół nas
Polska uczona wszech czasów, dwukrotna noblistka, która zajmowała się badaniami nad promieniotwórczością polonu i radu. Poznamy ciekawostki i anegdoty dotyczące Marii.
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

budynek 32
796 Szkoła średnia, fizyka wykład Centrum Badań Kosmicznych PAN
dr
Ryszard
Gabryszewski
Kosmiczne katastrofy
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Bartycka 18A
00-716 Warszawa
825 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
dr hab.
Piotr
Twardzisz
Liczenie rzeczowników (nie)policzalnych w języku angielskim
Tematem spotkania są angielskie rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z bałaganem wśród rzeczowników, czy też panuje porządek?
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
850 Szkoła średnia, matematyka wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Sędzia
Urszula
Żółtak
Sędzia
Marta
Kożuchowska - Warywoda
Sędzia
Tomasz
Trębicki
Sędzia
Piotr
Gąciarek
Logika prawnika – czy po mat-fizie dobrze jest iść na prawo? Po co sędziemu nauki ścisłe?
Praktycy z warszawskich sądów opowiadają o wykorzystywaniu w swej codziennej pracy nauk ścisłych.
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
734 Szkoła podstawowa 7-8, technika warsztat Krajowa Reprezentacja Doktorantów
mgr
Anna
Szymczak
Merytorycznie o lotnictwie czyli Jak funkcjonują porty lotnicze? Dlaczego samoloty latają
Jaką drogę pokonuje bagaż od nadania go w stanowisku odpraw do odbioru po przylocie? Jak dostarczane jest jedzenie na pokład samolotu? Czy zawsze wejdę pomostem pasażerskim (rękawem) do samolotu?
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica
812 Szkoła średnia, geografia wykład Wydział Geologii UW
prof. dr hab.
Andrzej
Kozłowski
My, źródła energii i środowisko
Przejrzymy źródła energii, sprawdzimy, czy istnieją źródła „energii czystej” nieoddziałujące niekorzystnie na środowisko.
Po zakończonej lekcji możliwość zwiedzenia Muzeum Geologicznego im. S.J. Thugutta mieszczącego się na Wydziale Geologii.
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
800 Szkoła średnia, fizyka wykład Wydział Chemii UW
dr hab.
Piotr
Garbacz
Sekretne życie spinów jądrowych
Wykład poświęcony będzie zagadnieniu magnetyzmu jądrowego i jego wykorzystaniu w określaniu struktury cząsteczek, obrazowaniu medycznemu oraz informatyce kwantowej.
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
816 Szkoła średnia, geografia warsztat Muzeum Geologiczne. Państwowy Instytut Geologiczny PIB
mgr
Andrzej
Jagielski
Skały osadowe - geneza, klasyfikacja i zastosowanie
1. Definicja skał osadowych i sposoby ich powstawania 2. Klasyfikacja–przykładowe okazy 3. Rozpoznawanie–z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego (młotek, lupa, kwas solny 5%)
 • pon., 2019-09-23 12:00
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

wejście od ul. Wiśniowej
695 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka pokaz, wykład Narodowe Centrum Badań Jądrowych
dr
Artur
Ukleja
Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Handornów w CERN
Omówię Model Standardowy - teorię opisującą oddziaływania cząstek elementarnych. Przedstawię eksperyment LHCb w CERN zajmujący się zagadką, co stało się z antymaterią we Wszechświecie.
 • pon., 2019-09-23 12:30
 • pon., 2019-09-23 14:00
 • wt., 2019-09-24 12:30
 • wt., 2019-09-24 14:00
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

gościnnie na Wydziale Fizyki UW, wejście z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego
670 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
dr
Natalia
Gawron
Nasz fascynujący mózg - jak jest zbudowany i jak działa
 • pon., 2019-09-23 12:30
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
606 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
mgr
Katarzyna
Kwiatkowska
mgr
Alicja
Pielińska
mgr
Katarzyna
Szczepaniak
dokumentalista
Michał
Kazubski
Odkrywamy inkluzje w bursztynie
Warsztaty obejmują prezentację multimedialną, rozpoznawanie okazów i przygotowanie z dostarczonych materiałów "inkluzji" - magnesu. Zwiedzanie wystawy fotograficznej inkluzji w bursztynie.
 • pon., 2019-09-23 10:00
 • pon., 2019-09-23 12:30
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:30
 • śr., 2019-09-25 10:00
 • śr., 2019-09-25 12:30
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 12:30
 • pt., 2019-09-27 10:00
 • pt., 2019-09-27 12:30
Aleja Na Skarpie 27
00-488 Warszawa
651 Szkoła podstawowa 4-6, informatyka pokaz, wykład Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
dr inż.
Andrzej
Sikora
mgr inż.
Mateusz
Krzysztoń
Otoczeni przez czujniki - budowa i zastosowania bezprzewodowych sieci nowej generacji
Dowiedz się, jak działają bezprzewodowe sieci czujników (WSN). Elementem lekcji będą także eksperymenty dotyczące transmisji radiowej i wyników prac czujników.
 • pon., 2019-09-23 12:30
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
898 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztat Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
mgr
Konrad
Kuźma
Przemoc polityczna - czy czeka nas krwawa rewolucja?
 • pon., 2019-09-23 12:30
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
625 Szkoła podstawowa 1-3, religia warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Z Wadowic do Watykanu
Krótka historia Lolka z Wadowic, który został papieżem. Uczestnicy w formie plastycznej utrwalą najważniejsze daty z jego życia oraz wizerunek. Dowiedzą się, w jaki sposób naśladować Lolka na co dzień
 • pon., 2019-09-23 14:00
 • pon., 2019-09-23 12:30
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

nowy gmach
819 Szkoła średnia, historia warsztat Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Maria
Ferenc - Piotrowska
Encyklopedia getta warszawskiego – przykład wykorzystania nowych technologii w humanistyce
Celem projektu "Encyklopedia getta warszawskiego" jest opracowanie jak najpełniejszego obrazu warszawskiego getta.
 • pon., 2019-09-23 13:00
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
805 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
mgr
Yun
Wang
Gaokao: Chińska matura, jej historia, wymagania i przygotowania do niej
Chiny były pierwszym państwem na świecie, które rozwinęło system egzaminów państwowych. Również i dziś los Chińczyków jest określany przez partycypowanie w różnych egzaminach.
 • pon., 2019-09-23 13:00
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
611 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz Centrum Badań Kosmicznych PAN
dr
Piotr
Witek
dr
Paweł
Wajer
Jak powstają kratery uderzeniowe
Pokazane i omówione zostaną m.in. wyrzuty materii, wzrost średnicy krateru wraz ze wzrostem energii uderzenia (jakościowo), różnice w wyglądzie kraterów uformowanych w różnych skałach.
 • pon., 2019-09-23 13:00
ul.Bartycka 18A
00-716 Warszawa
899 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztat Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
mgr
Iryna
Aheyeva
ODWOŁANE_Stanisław Moniuszko w kulturze białoruskiej
Za co Białorusini są wdzięczni Stanisławowi Moniuszce? Czemu nazywają go najsłynniejszym mieszkańcem Mińska? Wykład o związku słynnego kompozytora z kulturą i historią białoruską.
 • pon., 2019-09-23 13:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
724 Szkoła podstawowa 7-8, przyroda pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
dr hab. inż.
Przemysław
Ranachowski
dr inż.
Ryszard
Wojnar
dr hab. inż.
Daria
Jóźwiak-Niedźwiedzka
inż.
Erwin
Grzebielichowski
Porowata przyroda – od nanoporów do kości i betonu
Lekcja ma dwa wątki: teoretyczny – obejmuje fascynujące zagadnienie ośrodków porowatych w różnych skalach, w przyrodzie (np. kości) i w technice (np. nanostruktury), oraz praktyczny – badania.
 • pon., 2019-09-23 13:00
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa
880 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
dr
Piotr
Zieliński
dr
Marcin
Biernacki
Sekrety psychologii lotniczej: jak rozpoznać kandydata na dobrego pilota?
 • pon., 2019-09-23 13:00
 • śr., 2019-09-25 13:00
Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
879 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr
Karol
Jachymek
Wprowadzenie do metody design thinking
Design thinking to coraz częściej wykorzystywana metoda zespołowej pracy projektowej. Jest przydatna niezależnie od branży, w której pracujemy.
 • pon., 2019-09-23 13:00
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
695 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka pokaz, wykład Narodowe Centrum Badań Jądrowych
dr
Artur
Ukleja
Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Handornów w CERN
Omówię Model Standardowy - teorię opisującą oddziaływania cząstek elementarnych. Przedstawię eksperyment LHCb w CERN zajmujący się zagadką, co stało się z antymaterią we Wszechświecie.
 • pon., 2019-09-23 12:30
 • pon., 2019-09-23 14:00
 • wt., 2019-09-24 12:30
 • wt., 2019-09-24 14:00
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

gościnnie na Wydziale Fizyki UW, wejście z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego
754 Szkoła średnia, biologia wykład Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
dr
Adrianna
Magalska
Podróż do wnętrza jądra komórkowego
Jednym z fundamentalnych pytań biologii jest, jak dwumetrowa nić DNA upakowana jest w jądrze o średnicy kilkusetkrotnie mniejszej od główki szpilki. Nowe techniki pozwalają na szukanie odpowiedzi.
 • pon., 2019-09-23 14:00
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

Oznaczenia poprowadzą gości od bramy głównej do sali wykładowej.
625 Szkoła podstawowa 1-3, religia warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Z Wadowic do Watykanu
Krótka historia Lolka z Wadowic, który został papieżem. Uczestnicy w formie plastycznej utrwalą najważniejsze daty z jego życia oraz wizerunek. Dowiedzą się, w jaki sposób naśladować Lolka na co dzień
 • pon., 2019-09-23 14:00
 • pon., 2019-09-23 12:30
 • pon., 2019-09-23 11:00
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

nowy gmach
759 Szkoła średnia, biologia warsztat Wydział Chemiczny PW
dr
Małgorzata
Milner-Krawczyk
mgr inż.
Anna
Sobiepanek
Świat komórek - tych małych i tych dużych
Uczestnicy będą mogli porównać wybrane typy komórek należące do różnych domen i królestw pod względem ich morfologii oraz budowy, nauczą się samodzielnie przygotowywać preparaty mikroskopowe.
 • pon., 2019-09-23 14:30
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Gmach Technologii, wejście bramą od Al. Niepodległości
801 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Instytut Nauk Prawnych PAN, we współpracy z Krajowa Reprezentacja Doktorantów
mgr
Paulina
Janik
Polski system sądownictwa – jak łatwo można go zrozumieć
Edukacja prawna młodzieży poprzez interaktywne warsztaty pozwala na efektywne przyswojenie elementarnej wiedzy w zakresie polskiego systemu sądownictwa.
 • wt., 2019-09-24 08:30
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
860 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
dr
Paweł
Maranowski
Czy istnieje życie poza bańką informacyjną?
Czy warto korzystać z różnych źródeł informacji? Czy czasem nie tracimy okazji, żeby zyskać szerszą perspektywę? Przekłuj swoją bańkę informacyjną i wyjdź z informacyjnego kokonu!
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • wt., 2019-09-24 11:00
 • śr., 2019-09-25 09:00
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 09:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
Pl. Defilad 1, XII piętro, PKIN
00-901 Warszawa
648 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztat Archiwum Państwowe w Warszawie
dr
Violetta
Urbaniak
mgr
Marta
Jaszczyńska
Dlaczego w archiwum są papierki po cukierkach?
Warsztaty poświęcone archiwum jako instytucji kultury, ale też tworzeniu archiwów rodzinnych, Uczniowie dowiedzą się, czym jest archiwum, co można w nim znaleźć, na czym polega praca archiwisty.
 • pon., 2019-09-23 09:00
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • śr., 2019-09-25 09:00
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
677 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat, wycieczka naukowa
mgr
Maciej
Szajowski
Kampinoskie krajobrazy
Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej. Trasa wycieczki pozwala na poznanie najatrakcyjniejszych przyrodniczo fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN.
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • czw., 2019-09-26 09:00
ul. gen Romana Abrahama 48
05-080 Sieraków

Zbiórka na pętli autobusowej. Dojazd autobusem linii 210 ze stacji Metro Młociny.
629 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztat Muzeum i Instytut Zoologii PAN
mgr
Dominika
Mierzwa-Szymkowiak
dr inż.
Magdalena
Kowalewska-Groszkowska
Książęce skarby. Kolekcja muszli Władysława Lubomirskiego
Poznamy historię kolekcji muszli Władysława Lubomirskiego. Obejrzymy ciekawe gatunki mięczaków oraz poznamy ich budowę. Zapoznamy się z technikami tworzenia kolekcji malakologicznych.
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • wt., 2019-09-24 11:00
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
735 Szkoła podstawowa 7-8, technika wykład Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Lot ptaków i owadów
Przedstawimy podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań.
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • śr., 2019-09-25 09:00
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
645 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka warsztat, wykład Wydział Fizyki UW
prof. dr hab.
Agnieszka
Bzowska
Pracownicy i doktoranci
FUW
Nie tylko jajko ma białko
Impreza przybliży dzieciom cudowny świat białek - molekuł, które laikom kojarzą się z jednym białkiem - jaja kurzego. Tymczasem każdy żywy organizm zawiera ich tysiące.
więcej informacji na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/staging/
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • wt., 2019-09-24 12:00
 • śr., 2019-09-25 09:00
 • śr., 2019-09-25 12:00
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

wejście z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego
671 Szkoła podstawowa 7-8, biologia wykład Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji
dr
Grzegorz
Bednarczuk
Sport osób niepełnosprawnych – wyczyn czy rehabilitacja?
Słuchacze zostaną zaznajomieni z najpopularniejszymi dyscyplinami sportu oraz specyfikacją ich uprawiania uwzględniającą rodzaj i stopień niepełnosprawności.
 • wt., 2019-09-24 09:00
Marymoncka 34
00-968 Warszawa
747 Szkoła średnia, biologia warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
dr hab. inż.
Paweł
Kowalczyk
Stres oksydacyjny – przyjaciel czy wróg?
W trakcie spotkania przewidziane są przerwy.
 • pon., 2019-09-23 09:00
 • wt., 2019-09-24 09:00
ul. Instytucka 3
05-110 Jabłonna
857 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
red.
Łukasz
Głombicki
Świat vs. algorytmy. Jak tworzyć treści na FB, IG i YT, żeby ludzie je widzieli
Jak zmieniały się algorytmy, jakie treści działają w internecie.
 • pon., 2019-09-23 09:00
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • śr., 2019-09-25 09:00
 • czw., 2019-09-26 09:00
 • pt., 2019-09-27 09:00
Pl. Defilad 1, XII piętro, PKIN
00-901 Warszawa
824 Szkoła średnia, historia wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
dr hab.
Magdalena
Dąbrowska
Władza i literatura w Rosji XVIII wieku
Celem jest przedstawienie relacji „władza – pisarze” w Rosji XVIII w. w oparciu o literaturę piękną, publicystykę oraz ikonografię. Wykłady dotyczą związków literatury i polityki.
 • wt., 2019-09-24 09:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa