Program - lekcje

Wyświetlanie 351 - 400 z 483.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2019-11-09

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
892 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr
Arkadiusz
Mróz
Kto i jak odpowiada za popełnienie przestępstwa?
Jakie są najważniejsze zasady odpowiedzialności karnej? Czy każdy czyn zabroniony jest przestępstwem? Czy każdy sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność karną? Czym jest zatarcie skazania?
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

nowy gmach
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
inż.
Katarzyna
Fidler
Las - ekosystem doskonały
Las najlepiej poznaje się… w lesie. Zapraszamy na zajęcia terenowe w sąsiedztwie Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • śr., 2019-09-25 10:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • pt., 2019-09-27 10:00
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin

Spotkanie przy wejściu głównym do dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Dojazd autobusem linii 210 ze stacji Metro Młociny do Izabelina, przystanek Urząd Gminy.
620 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz, warsztat Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, we współpracy z Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Student
Grzegorz
Pawełkiewicz
Student
Radek
Gernaszewski
Między magią a nauką – pokazy doświadczeń połączone z warsztatami
Na zajęciach dzieci przekonają się, że magię od nauki dzieli niewiele – widowiskowe pokazy można wykonać, korzystając nawet z przedmiotów użytku codziennego. Zajęcia samodzielne i w małych grupach.
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Od wejścia na teren Wydziału uczestników do sali zaprowadzą plakaty Festiwalu i strzałki.
619 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz, warsztat Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Studenckie Koło Naukowe Podstawowej Opieki Zdrowotnej
mgr
Barbara
Knoff
Studentka
Katarzyna
Palenceusz
Studentka
Wiktoria
Patyna
Studentka
Paulina
Paśko
Studentka
Jagoda
Pawłowska
Student
Piotr
Padzik
Mydło, kąpiel, ciepła woda to jest zdrowie i uroda!
Kształtowanie prawidłowych zachowań podczas higieny osobistej. Zainteresowanie dzieci tematyką dbania o higienę ciała.
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
803 Szkoła średnia, fizyka warsztat Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
doktorantka
Katarzyna
Kowalczyk-Murynka
Niezwykły świat mechaniki kwantowej
Lekcja dotyczy mechaniki kwantowej, czyli praw fizyki w skali atomowej i mniejszej. Przedstawię podstawowe zasady i ich zaskakujące konsekwencje.
 • śr., 2019-09-25 10:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • pt., 2019-09-27 10:00
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
737 Szkoła podstawowa 7-8, technika warsztat, wycieczka naukowa Wojskowa Akademia Techniczna
mgr inż.
Magdalena
Łazińska
mgr inż.
Michał
Ziętala
dr inż.
Anna
Antolak-Dudka
mgr inż.
Szymon
Łukasiewicz
Od pomysłu do gotowego wyrobu
Zostaną przedstawione nowoczesne techniki obrazowania obiektów rzeczywistych za pomocą skanera 3D i mikrotomografii komputerowej oraz laserowa technika druku przestrzennego LENS.
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Budynek 34
606 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
mgr
Katarzyna
Kwiatkowska
mgr
Alicja
Pielińska
mgr
Katarzyna
Szczepaniak
dokumentalista
Michał
Kazubski
Odkrywamy inkluzje w bursztynie
Warsztaty obejmują prezentację multimedialną, rozpoznawanie okazów i przygotowanie z dostarczonych materiałów "inkluzji" - magnesu. Zwiedzanie wystawy fotograficznej inkluzji w bursztynie.
 • pon., 2019-09-23 10:00
 • pon., 2019-09-23 12:30
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:30
 • śr., 2019-09-25 10:00
 • śr., 2019-09-25 12:30
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 12:30
 • pt., 2019-09-27 10:00
 • pt., 2019-09-27 12:30
Aleja Na Skarpie 27
00-488 Warszawa
618 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz, warsztat Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Studenckie Koło Naukowe Podstawowej Opieki Zdrowotnej
mgr
Barbara
Knoff
Studentka
Marta
Wojciechowska
Studentka
Maja
Wójtowicz
Studentka
Adrianna
Wrona
Studentka
Aleksandra
Wojdyna
Podróż do Zębolandii
Omówimy zasady higieny jamy ustnej, zagrożenia płynące z zaniedbania higieny jamy ustnej, będziemy rozróżniać produkty dobrze i źle wpływające na stan uzębienia.
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
894 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Wydział Prawa i Administracji UW, we współpracy z Prawo na co dzień - grupa szkolna
dr
Małgorzata
Dziewanowska
Maria
Ziemka
Zuzanna
Bartczak
Prawo na co dzień - prawa pacjenta
Jak działają prawa pacjenta? Warto to wiedzieć, bo nikt nie uniknie styczności ze służbą zdrowia. Zapraszamy na ciekawą podróż po meandrach prawa!
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
826 Szkoła średnia, historia wykład, wystawa Archiwum Główne Akt Dawnych
dr
Michał
Kulecki
Unia Lubelska 1569
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 12:00
ul. Długa 7
00-256 Warszawa
833 Szkoła średnia, informatyka warsztat Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż.
Michał
Grązka
mgr inż.
Kamil
Cieplak
Wirtualna technologia jako narzędzie pracy
Lekcja będzie miała charakter wykładu połączonego z zajęciami praktycznymi. Słuchacze zostaną zapoznani z technologiami wirtualnymi stosowanymi na obecnym rynku pracy.
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. gen. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Budynek 25
783 Szkoła średnia, chemia warsztat Wydział Chemii UW
dr
Anna
Zawadzka
dr
Joanna
Matraszek
Zagadka zaginionej molekuły
Analiza zawartości próbki na podstawie reakcji charakterystycznych wybranych związków organicznych, m.in. cukrów, aminokwasów, białek czy tłuszczy.
 • śr., 2019-09-25 10:00
 • śr., 2019-09-25 11:30
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 11:30
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
643 Szkoła podstawowa 4-6, edukacja dla bezpieczeństwa pokaz, wycieczka naukowa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
Pracownicy Zespołu Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych
Pracownicy Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchów
Pracownicy Zespołu Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej
Zagrożenie, ale jakie?
Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz pokazy lub eksperymenty z udziałem uczestników. Pokazy dotyczą m.in. gaszenia pożaru, reakcji materiałów na ogień, testów sprzętu ratowniczego.
Lekcja odbywa się na poligonie doświadczalnym i w laboratoriach. Istnieje obawa zabrudzenia ubrań środkiem gaśniczym. O chorobach na podłożu astmatycznym należy poinformować organizatora.
 • czw., 2019-09-26 10:00
ul. Nadwislańska 213
05-420 Józefów
649 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztat Archiwum Państwowe w Warszawie
dr
Violetta
Urbaniak
mgr
Marta
Jaszczyńska
mgr
Rafał
Sztarski
Jaka kiedyś była ta Warszawa?
W trakcie warsztatów w pracowni naukowej archiwum postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy można spojrzeć przez okno w….. przeszłość?
 • czw., 2019-09-26 09:00
 • czw., 2019-09-26 10:30
 • pt., 2019-09-27 09:00
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
634 Szkoła podstawowa 4-6, biologia dyskusja, pokaz, warsztat, wystawa Muzeum Warszawy, we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi
mgr
Anna
Wigura
Miejskie (samo)poczucie
Praga sensorycznie to wystawa w Muzeum Warszawskiej Pragi, której muzealną przestrzeń można eksplorować wszystkimi zmysłami.
 • wt., 2019-09-24 10:30
 • wt., 2019-09-24 12:30
 • wt., 2019-09-24 14:30
 • śr., 2019-09-25 10:30
 • śr., 2019-09-25 12:30
 • śr., 2019-09-25 14:30
 • czw., 2019-09-26 10:30
 • czw., 2019-09-26 12:30
 • czw., 2019-09-26 14:30
 • pt., 2019-09-27 10:30
 • pt., 2019-09-27 12:30
 • pt., 2019-09-27 14:30
ul. Targowa 50/52
03-733 Warszawa
605 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza wycieczka naukowa Miejski Ogród Zoologiczny
mgr
Agata
Borucka-Rasińska
mgr
Anna
Węgrzynowicz
mgr inż.
Żaneta
Antosiewicz
mgr inż.
Ewa
Jakowlew
Mikrofauna w powiększeniu - poznać to znaczy zrozumieć i polubić
Świat bezkręgowców na wyciągnięcie ręki! Poznaj fascynujące zwierzęta i pokonaj fobię przez bezpośredni kontakt z karaczanami, wijami, straszykami i kilkoma innymi gatunkami owadów i nie tylko.
 • pon., 2019-09-23 09:30
 • pon., 2019-09-23 10:30
 • wt., 2019-09-24 09:30
 • wt., 2019-09-24 10:30
 • śr., 2019-09-25 09:30
 • śr., 2019-09-25 10:30
 • czw., 2019-09-26 09:30
 • czw., 2019-09-26 10:30
 • pt., 2019-09-27 09:30
 • pt., 2019-09-27 10:30
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa

Sala edukacyjna w ptaszarni Warszawskiego ZOO, wycieczka do pawilonu z bezkręgowcami, spacer na polankę z gigabezkręgowcami.
616 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza gra edukacyjna, pokaz Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
mgr
Ida
Raciborska
dr
Kinga
Szydłowska
Mózgofaza - poznaj budowę i działanie mózgu
Zapoznamy dzieci z podstawową budową mózgu. Następnie podczas zabaw dzieci zapoznają się z działaniem zmysłów.
 • czw., 2019-09-26 10:30
 • czw., 2019-09-26 12:30
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
601 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja plastyczna warsztat, wystawa Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
mgr inż.
Iwona
Gąsiorek
Postaw pierwszy krok w przeszłość! Podejmij wyzwanie i odwiedź muzeum!
Jak czerpać radość z obcowania z historią i ze sztuką? Co wolno robić w muzeum? Jak należy się zachować? Jak patrzeć na eksponaty: obrazy, rzeźby, ubiory, naczynia. Twój pierwszy krok w przeszłość!
 • czw., 2019-09-26 10:30
ul. Dziekania 1
00-279 Warszawa

Zajęcia w Muzeum na ekspozycji stałej
781 Szkoła średnia, chemia warsztat Zakład Oceny Jakości Żywności SGGW
dr inż.
Dorota
Derewiaka
dr inż.
Marta
Ciecierska
dr hab.
Ewa
Majewska
dr hab.
Jolanta
Kowalska
dr inż.
Aleksandra
Jedlińska
Smaki i zapachy żywności
Podczas warsztatów uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w testach odgadywania smaków i zapachów, ocenie konsumenckiej oraz profilowej analizie sensorycznej wybranych produktów spożywczych.
 • wt., 2019-09-24 10:30
 • czw., 2019-09-26 10:30
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa

Budynek 34
860 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
dr
Paweł
Maranowski
Czy istnieje życie poza bańką informacyjną?
Czy warto korzystać z różnych źródeł informacji? Czy czasem nie tracimy okazji, żeby zyskać szerszą perspektywę? Przekłuj swoją bańkę informacyjną i wyjdź z informacyjnego kokonu!
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • wt., 2019-09-24 11:00
 • śr., 2019-09-25 09:00
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 09:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
Pl. Defilad 1, XII piętro, PKIN
00-901 Warszawa
861 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
dr
Sławomir
Klimkiewicz
Czy protokół dyplomatyczny jest nam nadal potrzebny w dyplomacji i biznesie
Czy protokół dyplomatyczny jest potrzebny? Czy wiesz jak go zastosować w biznesie? Poznaj zasady savoir vivre jako instrumentu łagodzenia obyczajów!
 • wt., 2019-09-24 11:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
Pl. Defilad 1, XII piętro, PKIN
00-901 Warszawa
692 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka pokaz, wykład Wydział Fizyki UW
dr
Marta
Wacławczyk
Czy turbulencje są niebezpieczne?
W czasie lekcji porozmawiamy o zjawisku turbulencji, o kaskadzie wirów i pracach genialnego matematyka A. N. Kołmogorova. Wyjaśnimy też przejście między przepływem uporządkowanym a turbulentnym.
więcej informacji na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
 • pon., 2019-09-23 11:00
 • wt., 2019-09-24 11:00
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
 • pt., 2019-09-27 11:00
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

wejście od ul. Banacha
872 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Instytut Socjologii UW
mgr
Katarzyna
Rakowska
Czy uczennice i uczniowie mogą strajkować?
Warsztat dotyczący możliwości zorganizowania strajku przez uczniów i uczennice. Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, co to znaczy strajkować i zaprojektujemy protest szkolny.
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
773 Szkoła średnia, biologia warsztat Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab.
Izabela
Kern-Zdanowicz
Czym są plazmidy i jaką rolę odgrywają u bakterii?
Czym są plazmidy? Jaką rolę odgrywają u bakterii te cząsteczki DNA? Dlaczego bakterie stają się niewrażliwe na antybiotyki i co mają plazmidy z tym wspólnego?
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

budynek A
688 Szkoła podstawowa 7-8, edukacja dla bezpieczeństwa pokaz, warsztat Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr
Zofia
Sienkiewicz
dr
Ewa
Kobos
dr
Anna
Leńczuk-Gruba
Studentka
Patrycja
Wilczyńska
Studentka
Dorota
Lewczuk
Studentka
Klaudia
Niegowska
Studentka
Wioleta
Żuławnik
Studentka
Agata
Osman
Studentka
Edyta
Wójcicka
Dopalacze – wypalacze życia
Dopalacze i ich wpływ na funkcjonowanie organizmu.
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
864 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
dr
Roland
Zarzycki
Dysonanse poznawcze i fantazje, czyli dlaczego i jak tłumaczymy swoje zachowania
Dysonans poznawczy jest doświadczeniem na tyle nieprzyjemnym, że próbujemy od niego uciec. Wymyślamy historie, naciągamy rzeczywistość, koloryzujemy. Okupione jest to stresem. Pytamy więc: po co?
 • śr., 2019-09-25 12:30
 • czw., 2019-09-26 11:00
Pl. Defilad 1, XII piętro, PKIN
00-901 Warszawa
646 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka pokaz, wykład Wydział Fizyki UW
dr hab.
Rafał
Demkowicz-Dobrzański
Gitara i fizyka
Jak gitara wytwarza dźwięk i jak to się dzieje, że kawałek drewna (pudło rezonansowe) może dźwięk wzmocnić? Jak zobaczyć dźwięk i jego barwę?
więcej informacji na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/staging/
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

wejście z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego
666 Szkoła podstawowa 4-6, technika warsztat Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, we współpracy z Koło Naukowe Robotyków
Student
Kamil
Jankowski
Jak zbudować robota?
Zbuduj i wypróbuj robota mobilnego.
 • śr., 2019-09-25 09:00
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 09:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
 • pt., 2019-09-27 09:00
 • pt., 2019-09-27 11:00
 • pt., 2019-09-27 13:00
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
689 Szkoła podstawowa 7-8, edukacja dla bezpieczeństwa warsztat Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr
Zofia
Sienkiewicz
dr
Ewa
Kobos
dr
Anna
Leńczuk-Gruba
Studentka
Patrycja
Kucińska
Studentka
Klaudia
Kudlak
Studentka
Małgorzata
Krześniak
Studentka
Karolina
Policha
Student
Maciej
Kuchta
Jak zostać superbohaterem?
Omówione zostaną bezpieczne zachowania w sytuacji zagrożenia życia. Chcemy kształtować wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Wymagany strój wygodny, sportowy
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
708 Szkoła podstawowa 7-8, historia dyskusja, warsztat, wystawa Muzeum Warszawy
mgr
Katarzyna
Szafrańska
Kronikarze codzienności
Poznaj różnice między dziennikiem, pamiętnikiem a kroniką.
 • wt., 2019-09-24 11:00
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
 • pt., 2019-09-27 11:00
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
804 Szkoła średnia, fizyka warsztat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof.
Iaroslav
Shopa
Mikroskop sił atomowych (AFM) w akcji
Przeprowadzenie serii pomiarów połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek. Pokażemy, jak pracują studenci i naukowcy w laboratorium fizycznym.
Klasa zostanie podzielona na dwie grupy. W trakcie zajęć z mikroskopem dla jednej grupy, drugą grupą zajmie się osoba z wydziału matematyczno-przyrodniczego, która oprowadzi po kampusie uniwersyteckim i opowie o studiach i badaniach prowadzonych na UKSW. Po godzinie zamiana grup.
 • śr., 2019-09-25 11:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
 • pt., 2019-09-27 11:00
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek 24
699 Szkoła podstawowa 7-8, geografia warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Muzeum Geologiczne. Państwowy Instytut Geologiczny PIB
mgr
Oktawia
Błachnio
mgr
Michał
Cyglicki
mgr
Alicja
Grabowska
mgr
Aleksandra
Łukawska
Po co i jak badać grunt? Badania fizycznych właściwości gruntów w Centrum Badań Gruntów i Skał.
Przedstawienie badań fizycznych właściwości gruntów i pracy w Centrum Badań Gruntów i Skał wraz z oprowadzeniem po laboratorium.
 • wt., 2019-09-24 11:00
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa

Centrum Badań Gruntów i Skał Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, zbiórka na parterze przy portierni
626 Szkoła podstawowa 1-3, religia warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Koło Naukowe Katechetyków UKSW
Pomocnicy misjonarzy
Jak współpracować z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci? W jaki sposób można wspierać misjonarzy i dzieło misyjne? Nauka śpiewu misyjnego w obcym języku oraz praca plastyczna.
 • czw., 2019-09-26 14:00
 • czw., 2019-09-26 12:30
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

nowy gmach
644 Szkoła podstawowa 4-6, edukacja dla bezpieczeństwa pokaz, warsztat Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr
Zofia
Sienkiewicz
dr
Ewa
Kobos
dr
Anna
Leńczuk-Gruba
Studentka
Dominika
Hać
Studentka
Katarzyna
Kozioł
Studentka
Justyna
Leszczuk
Studentka
Anna
Soroka
Studentka
Michalina
Wojciechowska
Reaguj pierwszy!
Zostaną przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy.
Wymagany strój wygodny, sportowy.
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Erazma Ciołka 27
01-445 Warszawa
609 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr
Tomasz
Szara
Tajemnice kości
Dzieci poznają ogólne zasady budowy ciała zwierzęcia oraz ciekawe przystosowania ewolucyjne kości związane z trybem życia. Pokaz obejmuje również krótką wizytę w Muzeum Osteologicznym.
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Budynek nr 24, Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej
856 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr
Arkadiusz
Mróz
Umowy: kiedy i jak je zawieramy?
Co to jest umowa? Jakie są rodzaje umów i sposoby (formy) ich zawierania? Kiedy zawarta umowa jest nieważna? Jakie mogą być konsekwencje niewykonania umowy?
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

nowy gmach
764 Szkoła średnia, biologia warsztat Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr hab.
Magdalena
Chłopecka
dr hab.
Marta
Mendel
lek. wet.
Urszula
Latek
W laboratorium toksykologicznym
Zapraszamy do świata toksykologii, w którym uczestnicy spróbują rozwikłać ciekawe zagadki zatruć. Uczniowie samodzielnie przygotują materiał do badań oraz wykonają izolacje i oznaczenia trucizn.
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

Budynek nr 23,Zakład Farmakologii i Toksykologii
829 Szkoła średnia, historia warsztat Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
dr
Marta
Kacprzak
„Widzicie go: jak idzie z książką w ręku?" O Stanisławie Wyspiańskim – artyście książki
Warsztat kształtujący umiejętność pracy z obiektem historycznym, zorganizowany wokół mniej znanej działalności artystycznej Wyspiańskiego.
 • czw., 2019-09-26 11:00
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
841 Szkoła średnia, geografia wykład Wydział Geologii UW
mgr
Monika
Wasążnik
Bogusz
Kilus
Artur
Teodorski
Czwartorzęd - nie tylko epoka lodowcowa
Najmłodszy okres dziejów naszej planety może być kojarzony głównie z epoką lodowcową, mamutami i wielkim lądolodem obecnym na naszych terenach, ale prawda jest o wiele bardziej złożona i fascynująca.
Po zakończonej lekcji możliwość zwiedzenia Muzeum Geologicznego im. S.J. Thugutta mieszczącego się na Wydziale Geologii.
 • czw., 2019-09-26 11:30
ul.Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
811 Szkoła średnia, geografia pokaz, warsztat Wydział Geologii UW
dr
Anna
Poszytek
Naturalna promieniotwórczość skał – przydatna cecha przy poszukiwaniu węglowodorów
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poszukujemy złóż węglowodorów i co jest nam w tym celu przydatne.
Po zakończonej lekcji możliwość zwiedzenia Muzeum Geologicznego im. S.J. Thugutta mieszczącego się na Wydziale Geologii.
 • pon., 2019-09-23 11:30
 • wt., 2019-09-24 11:30
 • czw., 2019-09-26 11:30
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
723 Szkoła podstawowa 7-8, matematyka wykład Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
kurator kolekcji
Zasław
Adamaszek
kurator kolekcji
Paweł
Gogolewski
Policz do stu!
Czym jest liczba, czym zajmuje się matematyka, jak automatyzowano procesy obliczeniowe.
 • śr., 2019-09-25 11:30
 • czw., 2019-09-26 11:30
 • pt., 2019-09-27 11:30
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Siedziba Narodowego Muzeum Techniki w budynku PKiN.
783 Szkoła średnia, chemia warsztat Wydział Chemii UW
dr
Anna
Zawadzka
dr
Joanna
Matraszek
Zagadka zaginionej molekuły
Analiza zawartości próbki na podstawie reakcji charakterystycznych wybranych związków organicznych, m.in. cukrów, aminokwasów, białek czy tłuszczy.
 • śr., 2019-09-25 10:00
 • śr., 2019-09-25 11:30
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 11:30
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
766 Szkoła średnia, biologia wykład Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr hab.
Bartłomiej Jan
Bartyzel
Anatomia radiologiczna ssaków i ptaków
Prezentacja ciekawych zagadnień dotyczących anatomii ssaków i ptaków na podstawie obrazów radiologicznych. Zainteresuje szczególnie uczniów techników weterynaryjnych i innych szkół ponadgimnazjalnych.
 • czw., 2019-09-26 12:00
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Budynek nr 24
785 Szkoła średnia, chemia warsztat Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
dr hab.
Tomasz
Pospieszny
Blaski i cienie promieniotwórczości
Celem zajęć będzie zapoznanie słuchaczy z budową atomu, ideą promieniotwórczości. Omówione zostaną również także cząstki alfa i beta, a także promieniowanie gamma.
 • śr., 2019-09-25 14:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 12:00
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
680 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr
Magdalena
Żmigrodzka
dr
Alicja
Rzepecka
Co warto wiedzieć o leukocytach?
Uczestnicy lekcji dowiedzą się, jak i kiedy leukocyty nas bronią i skąd wiedzą, z czym mają walczyć. Uczniowie obejrzą pod mikroskopem leukocyty we krwi i wykonają samodzielnie preparaty.
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 12:00
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa

Budynek nr 22 - Klinika Małych Zwierząt, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
650 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja, pokaz, warsztat, wystawa Muzeum Warszawy, we współpracy z Muzeum Drukarstwa
mgr
Maria
Biegańska
mgr
Joanna
Makuch - Folwarska
Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne
Proponujemy uczniom lekcje z własnoręcznego wykonania linorytu inspirowanego reklamami mody.
 • wt., 2019-09-24 12:00
 • śr., 2019-09-25 12:00
 • czw., 2019-09-26 12:00
 • pt., 2019-09-27 12:00
ul. Ząbkowska 23/25
03-736 Warszawa
844 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztat Katedra Hungarystyki UW
dr
Anna
Grzeszak
Najdziwniejsze języki świata
Czy można zmierzyć dziwność języka? Jeśli tak, które języki okażą się najbardziej nietypowe? Zapraszamy w podróż po językach świata i ich osobliwościach. Gwarantujemy dużo niespodzianek.
 • czw., 2019-09-26 12:00
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
684 Szkoła podstawowa 7-8, chemia wykład Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
dr
Aleksandra
Sentkowska
Przypadki chodzą po ludziach, czyli o przypadkowych odkryciach w chemii
Historia kluczowych odkryć w chemii, które były dziełem przypadku. Będzie mowa o odkryciach dużych (radioaktywność, antybiotyki, dynamit) i tych całkiem małych (karteczki samoprzylepne, cola).
 • czw., 2019-09-26 12:00
 • czw., 2019-09-26 13:00
Pasteura 5A
02-093 Warszawa
826 Szkoła średnia, historia wykład, wystawa Archiwum Główne Akt Dawnych
dr
Michał
Kulecki
Unia Lubelska 1569
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 12:00
 • czw., 2019-09-26 10:00
 • czw., 2019-09-26 12:00
ul. Długa 7
00-256 Warszawa
815 Szkoła średnia, geografia wykład Wydział Geologii UW
prof. dr hab.
Andrzej
Kozłowski
Wychyl się poza Warszawę
Zastanowimy się, w jaki sposób ogień, woda, wiatr i lód tworzyły krajobrazy różnych części Polski. Spróbujemy znaleźć związki między geologiczną przeszłością regionów a ich historią i kulturą.
Po zakończonej lekcji możliwość zwiedzenia Muzeum Geologicznego im. S.J. Thugutta mieszczącego się na Wydziale Geologii.
 • czw., 2019-09-26 12:00
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa