Program - lekcje

Wyświetlanie 151 - 200 z 390.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2019-01-15

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
726 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, technika pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wykonawca
prof. dr hab. inż.
Paweł
Sajkiewicz (opiekun tematu)
Wykonawca
mgr inż.
Judyta
Dulnik
Wykonawca
mgr
Olga
Cegielska
Niewidzialny świat: okiem skaningowego mikroskopu elektronowego
W czasie zajęć zostaną pokazane możliwości skaningowej mikroskopii elektronowej w porównaniu do mikroskopii świetlnej. Przyjrzymy się małym organizmom joraz hodowli komórek na nanowłóknach.
 • wt., 2018-09-25 12:30
ul. Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa
626 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztaty Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW
Wykonawca
dr inż.
Lidia
Stasiak-Różańska
Wykonawca
dr inż.
Elżbieta
Hać-Szymańczuk
Wykonawca
dr inż.
Iwona
Gientka
Wykonawca
dr inż.
Anna
Bzducha-Wróbel
Wykonawca
dr inż.
Karolina
Kraśniewska
Wykonawca
mgr inż.
Anna M.
Kot
Wykonawca
mgr
Kamil
Piwowarek
Wykonawca
mgr inż.
Katarzyna
Pobiega
Wielki Świat Mikroorganizmów
Jak wyglądają bakterie, drożdże i pleśnie?
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:30
Ul. Nowoursynowska 159 c, bud. 32
02-776 Warszawa

Budynek zielono-biały, wejście od strony trawników (nie od strony szklarni), piętro I, prawa strona budynku, szklane drzwi Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności.
658 Szkoła podstawowa 4-6, religia warsztaty Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
"DEKALOGowanie" - o właściwym wykorzystywaniu Internetu, zgodnie z Bożymi Przykazaniami
Każde z Przykazań Bożych metodą burzy mózgów zostanie przeanalizowane w celu ukazania prawidłowych zachowań w Internecie.
Na zakończenie uczniowie otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków.
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 11:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Łącznik, 229
821 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Michał
Kozdra
Internet i nowe media w nauce języka rosyjskiego
W czasie interaktywnego wykładu zostaną zaprezentowane strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje na smartfony i inne nowe media, które mogą zachęcić do nauki języka rosyjskiego.
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 1.007
665 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, biologia warsztaty Wydział Biologii UW
Wykonawca
dr
Danuta
Solecka
Jak rośliny się ruszają?
Ruchy roślin mogą być czasem bardzo dynamiczne. W trakcie pokazu zobaczą Państwo przykłady ruchów roślin i dowiedzą się, jakie mechanizmy są za nie odpowiedzialne.
 • wt., 2018-09-25 13:00
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

Sala 301/A
843 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
mgr
Weronika
Przecherska
Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących
Zajęcia przeznaczone dla początkujących. Uczniowie poznają strategie retoryczne i sposoby budowania przemówień. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza stylu występowania każdego z mówców.
 • wt., 2018-09-25 13:00
 • pon., 2018-09-24 11:30
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
820 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Anna
Fornalczyk-Lipska
Literatura dziecięca w tłumaczeniu
Cel lekcji to zapoznanie młodzieży licealnej ze specyfiką przekładu literatury dziecięcej. Uczestnicy pracują nad samodzielnym przekładem wybranego fragmentu. Wyniki pracy zostaną omówione na forum.
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

sala 01.079
676 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia wykład Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
Wykonawca
dr
Aleksandra
Sentkowska
Przypadki chodzą po ludziach, czyli o przypadkowych odkryciach w chemii
Historia kluczowych odkryć w chemii, które były dziełem przypadku. Będzie mowa o odkryciach dużych (radioaktywność, antybiotyki, dynamit) i tych całkiem małych (karteczki samoprzylepne, cola).
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa
828 Szkoła średnia, język polski wykład Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
prof. dr hab.
Teresa
Dobrzyńska
Rzeczy w świecie człowieka i w doświadczeniu poety
Rzeczy są postrzegane ze swoistej ludzkiej perspektywy i stanowią element środowiska kulturowego. Poprzez zakodowanie w słowach stają się częścią językowego obrazu świata i tworzywem poezji.
 • wt., 2018-09-25 13:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
638 Szkoła podstawowa 4-6, chemia pokaz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh, we współpracy z Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Wykonawca
mgr inż.
Marcin
Sudlitz
Wykonawca
mgr inż.
Malwina
Wasilewska
Wykonawca
mgr
Paweł
Halik
Wykonawca
mgr
Magdalena
Rodak
Wykonawca
mgr
Weronika
Gawęda
W laboratorium chemika
Podczas pokazu zaprezentowane zostaną proste doświadczenia chemiczne związane z efektownymi barwnymi reakcjami. Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie zabawą z boksem rękawicowym i bramką dozymetryczną.
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Freta 16
00-227 Warszawa
796 Szkoła średnia, historia pokaz, wykład, wystawa Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
dr
Alicja
Nowak
Znani i mniej znani twórcy Niepodległej Polski 1918
 • wt., 2018-09-25 11:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa w Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
815 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Wykonawca
dr
Marta
Krajewska
„Złośliwość” spółgłosek angielskich – pułapki w wymowie
Podczas spotkania uczestnicy poznają różnice pomiędzy wymową spółgłosek polskich i angielskich. Dowiedzą się również, jak prawidłowo artykułować problematyczne spółgłoski angielskie.
 • pon., 2018-09-24 13:00
 • wt., 2018-09-25 13:00
Dobra 55
00-312 Warszawa

W dniu 24.09 sala 01.076. W dniu 25.09 sala 1.008.
789 Szkoła średnia, historia wykład Katedra Hungarystyki UW
Wykonawca
dr
Marcin
Grad
Polak, Węgier - nie zawsze bratanki. Konflikty polsko-węgierskie na przestrzeni dziejów
Pozytywny stereotyp przyjaźni polsko-węgierskiej jest powszechnie znany, jednak ponadtysiącletnie stosunki polsko-węgierskie obfitowały także w konflikty.
 • wt., 2018-09-25 13:30
Dobra 55
00-312 Warszawa
650 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztaty, wystawa Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Wykonawca
Joanna
Kołacińska
U źródeł
Warsztaty dotyczyć będą początków cywilizacji europejskiej. W naszej pracy będziemy opierać się na źródłach archeologicznych pochodzących z terenów dzisiejszych ziem polskich.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:30
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 13:30
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:30
Długa 52
00-240 Warszawa

budynek
757 Szkoła średnia, biologia wykład Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Wykonawca
dr
Paweł
Boguszewski
Ewolucja układu nerwowego kręgowców
Człowiek dzieli ze zwierzętami wiele cech i umiejętności. Ale jest wyjątkowy i tej wyjątkowości poszukamy w działaniu jego mózgu. Opowiem, jakimi krętymi ścieżkami ewolucji natura stworzyła nasz OUN.
wykład dla maturzystów - rozszerzona biologia
 • wt., 2018-09-25 14:00
Pasteura 3
02-093 Warszawa

sala wykładowa Centrum neurobiologii Instytut Nenckiego; 1 p.
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz, wykład Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, we współpracy z Zakład Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii UW
Wykonawca
dr
Maciej
Fuszara
Wykonawca
dr
Elżbieta
Fuszara
Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)?
Krótka wyprawa w świat zwierząt, które do orientowania się w przestrzeni zamiast wzroku używają słuchu - i okazja, by na własnej skórze przekonać się, czy też tak potrafimy.
 • pon., 2018-09-24 10:00
 • pon., 2018-09-24 12:00
 • pon., 2018-09-24 14:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 14:00
Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

Dokładne informacje o miejscu lekcji zostaną przekazane zgłoszonym klasom.
766 Szkoła średnia, chemia wykład Wydział Chemiczny PW
Wykonawca
dr hab. inż.
Michał
Fedoryński
Prawda leży tam gdzie leży - na przykładach z historii chemii
Kto odkrył strukturę benzenu? Czy reguła Markownikowa to zasługa Markownikowa? Fritz Haber - potwór czy dobroczyńca ludzkości?
 • wt., 2018-09-25 14:00
Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Gmach Technologii, Audytorium Mościckiego, III piętro, wejście bramą od Al. Niepodległości
858 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Krzysztof
Kasianiuk
Co dziś znaczy bycie przywódcą?
Przywódców możemy znaleźć w każdej sferze życia. Na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 13:00
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
733 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, wiedza o społeczeństwie gra edukacyjna, warsztaty Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Magdalena
Karabin-Zych
Wykonawca
dr inż.
Natalia
Sajnóg
Wykonawca
mgr inż.
Małgorzata
Stańczuk-Gałwiaczek
Ile warta jest nieruchomość?
W trakcie gry uczestnicy poznają działanie wybranych instrumentów geodezyjnych, wykonają pomiary odległości, obliczą na tej podstawie powierzchnię i dowiedzą się, co wpływa na wartość nieruchomości.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 308
852 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr
Hanna
Trojanowska
Ile warta jest przestrzeń?
Często wydaje się nam, że przestrzeń nie ma granic ani nie można mówić o jej wartości. Dlatego spróbujemy sprawdzić, czy takie poglądy są rzeczywiście słuszne.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
765 Szkoła średnia, biologia warsztaty, wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
Wykonawca
mgr
Maciej
Szajowski
Kampinoskie krajobrazy
Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej. Trasa wycieczki pozwala na poznanie najatrakcyjniejszych przyrodniczo fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN.
Dojazd autobusem linii 708 ze stacji Metro Młociny. Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
 • pon., 2018-09-24 09:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • czw., 2018-09-27 09:00
ul. gen Romana Abrahama 48
05-080 Sieraków

Zbiórka przy sklepie RYŚ w Sierakowie, w pobliżu pętli autobusowej.
853 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż. arch.
Anna
Majewska
Miasta Przyszłości. W jakim kierunku zmierza urbanizacja w XXI wieku?
W jakich miastach będziemy żyli za 100 lat? Wykład dotyczy nowych kierunków i trendów w urbanistyce, czyli tzw. miast smart city.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 309
641 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka warsztaty, wykład Wydział Fizyki UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Agnieszka M.
Bzowska
Wykonawca
dr
Krzysztof
Krawiec
Nie tylko jajko ma białko
Lekcja przybliży dzieciom cudowny świat białek - molekuł, które laikom kojarzą się z jednym białkiem - jaja kurzego. Tymczasem każdy żywy organizm zawiera ich tysiące.
więcej na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
Pasteura 5
02-093 Warszawa

Wydział Fizyki UW, wejście z rogu ul. Pasteura i ul. Pogorzelskiego, hol na parterze,
674 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, biologia warsztaty, wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
Wykonawca
mgr
Dorota
Matuszyk
O kampinoskich lasach
Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Dojazd autobusem linii 708 ze stacji Metro Młociny. Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • pt., 2018-09-28 09:00
ul. 3 Maja
05-080 Truskaw

Zbiórka na parkingu leśnym w Truskawiu, na końcu ul. 3 Maja (ok. 500 m od pętli autobusowej).
698 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, informatyka warsztaty Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
mgr inż.
Miłosz
Gnat
Wykonawca
dr inż.
Anna
Fiedukowicz
Skąd się biorą mapy w smartphonach?
Dawniej każdy turysta korzystał z map i planów papierowych, a obecnie służy do tego mapa w smartphonie. Jak to zrobić samemu?
Klasa zostanie podzielona na dwie 15-osobowe grupy i zajęcia będą prowadzone równolegle w dwóch laboratoriach komputerowych.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, IV piętro, s. 401 i s. 403
793 Szkoła średnia, historia warsztaty Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Krzysztof
Bakuła
Wykonawca
mgr inż.
Aleksandra
Radecka
Skanowanie laserowe w poszukiwaniu śladów przeszłości
Lekcja ma na celu zapoznanie z najnowszymi technikami obrazowania powierzchni Ziemi z lotu ptaka: zdjęciami i skaningiem laserowym, dzięki którym widać ślady przeszłości.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, parter, s. 48
688 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, geografia warsztaty, wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr hab.
Jolanta
Kwiatkowska
Wykonawca
dr hab. inż.
Anna
Bielska
Wykonawca
dr inż.
Agnieszka
Turek
Wykonawca
mgr inż.
Maciej
Delnicki
Środowisko przyrodnicze w planowaniu przestrzennym
Warsztaty składają się z dwóch części, pierwsza skupi się na roli gleby w kształtowaniu się życia na Ziemi, w drugiej poruszone zostaną kwestie racjonalnego i przemyślanego sposobu planowania miast.
Klasa zostanie podzielona na dwie 15-osobowe grupy i zajęcia będą poprowadzone w dwóch salach.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 317 i s. 334
650 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztaty, wystawa Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Wykonawca
Joanna
Kołacińska
U źródeł
Warsztaty dotyczyć będą początków cywilizacji europejskiej. W naszej pracy będziemy opierać się na źródłach archeologicznych pochodzących z terenów dzisiejszych ziem polskich.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:30
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 13:30
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:30
Długa 52
00-240 Warszawa

budynek
694 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia wycieczka naukowa Miejski Ogród Zoologiczny
Wykonawca
mgr inż.
Żaneta
Antosiewicz
Wykonawca
mgr
Anna
Węgrzynowicz
Wykonawca
mgr
Agata
Borucka-Rasińska
Wykonawca
mgr inż.
Ewa
Jakowlew
Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, czyli wojenne losy Warszawskiego ZOO i państwa Żabińskich
Zwiedzanie Willi Żabińskich, miejsca, w którym w czasie wojny ówczesny Dyrektor wraz z żoną uratowali ponad 300 uciekinierów z Getta, zapewniając im kryjówkę i organizując miejsca dalszego pobytu.
Wycieczka niedostępna dla osób na wózkach.
 • pon., 2018-09-24 09:00
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • czw., 2018-09-27 09:00
 • pt., 2018-09-28 09:00
Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa

Wejście od strony ul. Ratuszowej
679 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia warsztaty, wystawa Centrum Nauki Kopernik
Wykonawca
pracownicy laboratoriów i animatorzy
Zajęcia w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik
Zajęcia będą się odbywały w laboratoriach chemicznym oraz robotycznym. Przed i po zajęciach zapraszamy na wystawy Centrum Nauki Kopernik.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa

1 piętro Centrum Nauki Kopernik - Laboratorium Chemiczne; parter CNK - Laboratorium Robotyczne
720 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, technika warsztaty, wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Janina
Zaczek-Peplinska
Wykonawca
mgr inż.
Sławomir
Łapiński
Zapory wodne - katastrofy, które wstrząsają światem
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak zbudowana jest zapora wodna, poznają największe i najstarsze tego typu obiekty w Polsce i na świecie. Zobaczą, jak przebiegały różne katastrofy zapór
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00=661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
655 Szkoła podstawowa 4-6, matematyka dyskusja, warsztaty Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawca
mgr
Mirosław
Łukasiewicz
Skąd się wzięły pieniądze - od barteru do bitcoina
Świat bez pieniędzy - wymiana barterowa Pieniądz towarowy Historia pieniądza Cechy idealnego pieniądza
 • śr., 2018-09-26 09:30
Al.Niepodległosci 162
02-554 Warszawa
656 Szkoła podstawowa 4-6, przyroda warsztaty Instytut Badawczy Leśnictwa
Wykonawca
mgr
Ewa
Fronczak
Woda i las - zagrożenia i korzyści
Zapoznamy się ze sposobami gospodarowania wodą w lasach. Poznamy skutki powodzi i suszy, opadów deszczu, gradu czy mokrego śniegu. Dowiemy się o działaniach leśników w obliczu klęsk żywiołowych.
 • śr., 2018-09-26 09:30
Braci Leśnej 3, Sękocin Stary
05-090 RASZYN

Izba Edukacji Leśnej 52° 6' 3.5856" N, 20° 52' 56.766" E
610 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza wykład Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
Wykonawca
mgr
Anna
Myczka
Akademia Czystych Rąk
Dowiemy się, jak przenoszą się mikroorganizmy chorobotwórcze, co to są bakterie, wirusy, pasożyty, a także jak dbać o higienę, gdy nie ma dostępu do wody. Przewidziane są pokazy i konkursy z narodami.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:30
 • śr., 2018-09-26 13:30
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

Sala konferencyjna, VI piętro.
617 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztaty Muzeum Geologiczne. Państwowy Instytut Geologiczny PIB
Wykonawca
mgr
Maria
Andruszkiewicz - Gorzelak
Bezkręgowce pradawnych mórz
Na zajęciach, oprócz krótkiego wstępu na temat paleontologii i pracy paleontologów, omawiane będą najważniejsze grupy zwierząt bezkręgowych.
 • śr., 2018-09-26 10:00
Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

wejście do Muzeum od ul. Wiśniowej, sala nr 16
719 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, religia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Cuda, nie: zwidy - o cudach biblijnych z perspektywy nauki
Lekcja wpisuje się w projekt realizowany przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Copernicus Center Na skrzydłach wiary i rozumu.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Łącznik, sala 229
714 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, przyroda wykład, wystawa Wydział Geologii UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Kozłowski
Dzieje wody
Odkryjemy tajemnice wody, o której sądzimy, że ją dobrze znamy i bez której nie możemy żyć.
po wykładzie zwiedzanie wystawy w Muzeum Geologicznym na Wydziale Geologii
 • śr., 2018-09-26 10:00
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
845 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
dr
Agata
Komendant-Brodowska
Wykonawca
dr
Anna
Baczko-Dombi
Garnek pełen dukatów - gra we wspólne działanie
Gra służy ilustracji mechanizmów utrudniających ludziom wspólne działanie. W centrum wydarzeń będzie magiczny garnek, który pomnaża wszystko, co do niego wrzucimy…
 • śr., 2018-09-26 10:00
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
727 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, technika pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wykonawca
dr inż.
Dariusz
Jarząbek
Wykonawca
dr inż.
Grzegorz
Starzyński
Wykonawca
dr inż.
Neonila
Levintant-Zayonts
Wykonawca
dr hab. inż.
Stanisław
Kucharski
Jak przedłużyć życie maszyn, czyli o zmniejszaniu tarcia i zużycia
Tarcie stało się jedną z głównych przyczyn awarii systemów inżynierskich i nauka o nim jest przedmiotem wielu badań. Zaprezentujemy i przedyskutujemy nowoczesne podejście do redukcji tarcia i zużycia
 • śr., 2018-09-26 10:00
ul. Pawinskiego 5B
02-106 Warszawa
668 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, biologia warsztaty Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Wykonawca
mgr
Marcin
Chodkowski
Wykonawca
mgr inż.
Joanna
Brzezicka
Wykonawca
dr
Anna
Golke
Molekularny smartfon, czyli wszystko na temat komórek budujących organizm
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z budową komórek ssaczych (na podstawie obserwacji mikroskopowej), pokazanie różnic w morfologii komórek, w zależności od pełnionych funkcji w organizmie.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:30
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nr 23, im. Prof. Staffa, Zakład Mikrobiologii, II piętro, sala 2012
751 Szkoła średnia, biologia wykład Uczelnia Łazarskiego
Wykonawca
dr
Piotr
Zwoliński
Mózg - prawdziwy i sztuczny. Neurocybernetyka
Mózg jest najwspanialszym i najbardziej skomplikowanym procesorem wszechświata. Może analizować naraz miliardy bitów. Nic więc dziwnego, że staramy się go skopiować.
 • śr., 2018-09-26 10:00
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
709 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, plastyka warsztaty Akademia Sztuk Pięknych
Wykonawca
dr
Ewa
Muszyńska
Wykonawca
mgr
Berenika
Zimończyk
O budowaniu przestrzeni
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
00-379 Warszawa

I piętro
806 Szkoła średnia, informatyka warsztaty Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
Wykonawca
dr hab. inż.
Dariusz
Piotrowski
Podstawy rysunku technicznego do przygotowania schematów produkcji żywności w systemie CAD
Wykorzystując system komputerowego wspomagania projektowania (CAD), uczestnicy poznają, jak można połączyć podstawy rysunku technicznego z opracowaniem schematów produkcji artykułów żywnościowych.
Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone w warunkach wydziałowej sali komputerowej (WNoŻ, SGGW w Warszawie) z wykorzystaniem kilkunastu stanowisk komputerowych z zainstalowany systemem komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD.
 • śr., 2018-09-26 10:00
Nowoursynowska St 159c
02-776 Warszawa

Budynek 32, pierwsze piętro
682 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia pokaz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh, we współpracy z Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Wykonawca
mgr inż.
Marcin
Sudlitz
Wykonawca
mgr inż.
Malwina
Wasilewska
Wykonawca
mgr
Paweł
Halik
Wykonawca
mgr
Magdalena
Rodak
Wykonawca
mgr
Weronika
Gawęda
Promieniowanie wokół nas
Pokazy mające na celu zaprezentowanie uczniom zjawiska promieniotwórczości, jego rodzajów, przenikliwości, zasięgu i sposobach jego wykrywania.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Freta 16
00-227 Warszawa
836 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Wykonawca
dr
Maciej
Falski
Przestrzeń miejska i polityka. Przypadki bałkańskie
Miasto jako złożony twór społeczny, ekonomiczny i geograficzny, w kulturze europejskiej uznawany za konstytutywny element cywilizacyjny. Wpływ polityki na rozwój miast: Sarajewo, Stolac, Skopje.
 • śr., 2018-09-26 10:00
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
855 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Agnieszka
Bukowska
Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja
Zapoznamy się ze zjawiskiem sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych i innych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i parapsychologicznym.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 11:30
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
803 Szkoła średnia, historia wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Muzeum Niepodległości
Wykonawca
mgr
Michał
Cieślak
Tajemnice Warszawskiej Cytadeli
Historia Cytadeli Warszawskiej ‒ zbudowanej przez Rosjan w I połowie XIX wieku ‒ wokół której narosło przez lata wiele mitów oraz niedopowiedzeń.
 • śr., 2018-09-26 10:00
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddział Muzeum Niepodległości Dojazd: autobusem nr 185 od stacji metra pl. Wilsona do przystanku Cytadela, autobusem nr 118 do przystanku Cytadela, samochodem osobowym wjazd na teren Cytadeli od Wisłostrady przez Bramę Bielańską (ul. Czujna)
620 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja techniczna pokaz Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
Wykonawca
dr hab. inż.
Agnieszka
Ciurzyńska
Wykonawca
dr inż.
Karolina
Szulc
Truskawki dla kosmonautów
W czasie zajęć zaprezentowana będzie metoda suszenia stosowana do produkcji żywności dla kosmonautów. W czym jest lepsza od tradycyjnych technik? Uczniowie spróbują także "kosmicznych truskawek".
 • śr., 2018-09-26 10:00
Nowoursynowska St 159c
02-972 Warszawa

Budynek 32 (zielony), pierwsze piętro
648 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum Warszawy
Wykonawca
mgr
Jan
Bliźniak
Wielka Warszawa
Uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych.
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
738 Szkoła średnia, biologia warsztaty Wydział Biologii UW
Wykonawca
dr
Takao
Ishikawa
Wykonawca
mgr
Katarzyna
Grudziąż
Zagraj w metabolizm
Zajęcia mają na celu przybliżenie zagadnień metabolizmu komórkowego. Po omówieniu podstaw oddychania komórkowego, zagramy w grę planszową, dzięki której utrwalimy sobie najważniejsze informacje.
 • śr., 2018-09-26 10:00
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

Sala 301/A