Program - lekcje

Wyświetlanie 201 - 250 z 390.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2019-01-15

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
647 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum Warszawy
Wykonawca
mgr
Jan
Bliźniak
Żywioł ognia w Warszawie
Zajęcia dotyczą roli ognia w życiu codziennym mieszkańców Starej Warszawy oraz sposobów walki z groźnym żywiołem w mieście. Jak wyglądały początki zorganizowanej służby pożarniczej.
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
733 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, wiedza o społeczeństwie gra edukacyjna, warsztaty Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Magdalena
Karabin-Zych
Wykonawca
dr inż.
Natalia
Sajnóg
Wykonawca
mgr inż.
Małgorzata
Stańczuk-Gałwiaczek
Ile warta jest nieruchomość?
W trakcie gry uczestnicy poznają działanie wybranych instrumentów geodezyjnych, wykonają pomiary odległości, obliczą na tej podstawie powierzchnię i dowiedzą się, co wpływa na wartość nieruchomości.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 308
852 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr
Hanna
Trojanowska
Ile warta jest przestrzeń?
Często wydaje się nam, że przestrzeń nie ma granic ani nie można mówić o jej wartości. Dlatego spróbujemy sprawdzić, czy takie poglądy są rzeczywiście słuszne.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
853 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż. arch.
Anna
Majewska
Miasta Przyszłości. W jakim kierunku zmierza urbanizacja w XXI wieku?
W jakich miastach będziemy żyli za 100 lat? Wykład dotyczy nowych kierunków i trendów w urbanistyce, czyli tzw. miast smart city.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 309
698 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, informatyka warsztaty Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
mgr inż.
Miłosz
Gnat
Wykonawca
dr inż.
Anna
Fiedukowicz
Skąd się biorą mapy w smartphonach?
Dawniej każdy turysta korzystał z map i planów papierowych, a obecnie służy do tego mapa w smartphonie. Jak to zrobić samemu?
Klasa zostanie podzielona na dwie 15-osobowe grupy i zajęcia będą prowadzone równolegle w dwóch laboratoriach komputerowych.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, IV piętro, s. 401 i s. 403
793 Szkoła średnia, historia warsztaty Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Krzysztof
Bakuła
Wykonawca
mgr inż.
Aleksandra
Radecka
Skanowanie laserowe w poszukiwaniu śladów przeszłości
Lekcja ma na celu zapoznanie z najnowszymi technikami obrazowania powierzchni Ziemi z lotu ptaka: zdjęciami i skaningiem laserowym, dzięki którym widać ślady przeszłości.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, parter, s. 48
688 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, geografia warsztaty, wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr hab.
Jolanta
Kwiatkowska
Wykonawca
dr hab. inż.
Anna
Bielska
Wykonawca
dr inż.
Agnieszka
Turek
Wykonawca
mgr inż.
Maciej
Delnicki
Środowisko przyrodnicze w planowaniu przestrzennym
Warsztaty składają się z dwóch części, pierwsza skupi się na roli gleby w kształtowaniu się życia na Ziemi, w drugiej poruszone zostaną kwestie racjonalnego i przemyślanego sposobu planowania miast.
Klasa zostanie podzielona na dwie 15-osobowe grupy i zajęcia będą poprowadzone w dwóch salach.
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, III piętro, s. 317 i s. 334
650 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztaty, wystawa Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Wykonawca
Joanna
Kołacińska
U źródeł
Warsztaty dotyczyć będą początków cywilizacji europejskiej. W naszej pracy będziemy opierać się na źródłach archeologicznych pochodzących z terenów dzisiejszych ziem polskich.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:30
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 13:30
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:30
Długa 52
00-240 Warszawa

budynek
696 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia dyskusja, film, wystawa Muzeum WarszawyMuzeum Warszawskiej Pragi
Wykonawca
mgr
Anna
Wigura
Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy
Zajęcia będące punktem wyjścia do dyskusji na temat szans i zagrożeń wynikających z międzypokoleniowej współpracy, a także roli instytucji kultury w procesie rewitalizacji Pragi.
 • wt., 2018-09-25 10:30
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • pt., 2018-09-28 10:30
Targowa 50/52
03-733 Warszawa
720 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, technika warsztaty, wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Janina
Zaczek-Peplinska
Wykonawca
mgr inż.
Sławomir
Łapiński
Zapory wodne - katastrofy, które wstrząsają światem
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak zbudowana jest zapora wodna, poznają największe i najstarsze tego typu obiekty w Polsce i na świecie. Zobaczą, jak przebiegały różne katastrofy zapór
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
Pl. Politechniki 1
00=661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
627 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztaty Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
Wykonawca
mgr inż.
Alicja
Sielicka
Wykonawca
dr inż.
Katarzyna
Basałaj
Wykonawca
dr inż.
Agnieszka
Wesołowska
Wykonawca
mgr
Sylwia
Grzelak
Biologia: jakie to proste, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o swojej komórce
Zajęcia pozwolą dzieciom poznać tajemnice komórek. Poznają mini fabryki, które kryją się w ich wnętrzu, zbudują kolorowy model DNA, rozwikłają zagadkę kodu genetycznego i razem wyprodukują białko.
 • wt., 2018-09-25 11:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • czw., 2018-09-27 11:00
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

Sala konferencyjna, VI piętro.
795 Szkoła średnia, historia warsztaty Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
mgr
Barbara
Tyszkiewicz
Cenzorskie curiosa. Anegdotyczne odpryski z procedur kontroli słowa w Polsce Ludowej
Działania prowadzone w latach 1945-89 w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk miały charakter tajny; ich konsekwencje poznajemy teraz, kiedy cenzorskie teczki otwarte są dla każdego.
Prezentacja archiwaliów w programie PowerPoint
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
719 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, religia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Cuda, nie: zwidy - o cudach biblijnych z perspektywy nauki
Lekcja wpisuje się w projekt realizowany przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Copernicus Center Na skrzydłach wiary i rozumu.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Łącznik, sala 229
875 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Wykonawca
dr
Marian
Macander
Czynnik ludzki w wypadkach lotniczych
Wykład skupia się na problematyce wypadków związanych z lotnictwem, szczególnie zaś z udziałem człowieka – jego funkcjonowania psychologicznego, które w dużym stopniu determinowało to zdarzenie.
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
797 Szkoła średnia, historia pokaz, wykład Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
dr
Alicja
Nowak
Gdzie trzech Polaków tam cztery partie - przegląd orientacji politycznych z okresu I wojny światowej
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
614 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztaty PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Wykonawca
dr
Gwidon
Jakubowski
Malarstwo epoki mamutów
Czy lew jaskiniowy miał grzywę? Czy mamuty żyły we Francji i w Hiszpanii? Uczestnicy warsztatów narysują zwierzęta, o których dowiedzą się podczas prelekcji i zrekonstruują szkielet mamuta.
Do rysowania będzie użyta kreda, pastele i węgiel! Uczestnicy spotkania otrzymają mamucie niespodzianki.
 • śr., 2018-09-26 11:00
al. Na Skarpie 27
00-488 Warszawa

Do pokonania dwie kondygnacje bez windy.
873 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr hab.
Grzegorz
Łęcicki
Mechanizmy propagandy i manipulacji medialnej
Ukazanie wpływu propagandy na kształtowanie opinii publicznej.
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek 21, sala 308
768 Szkoła średnia, chemia warsztaty, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Wojskowa Akademia Techniczna
Wykonawca
dr inż.
Dorota
Węgłowska
Metody zobrazowania 3D
Uczestnictwo wymaga wcześniejszego dostarczenia imiennej listy uczestników w celu dopełnienia formalności związanych z wejściem na teren zamknięty WAT.
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul. Urbanowicza 2
00-908 Warszawa

Biuro przepustek WAT
682 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia pokaz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh, we współpracy z Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Wykonawca
mgr inż.
Marcin
Sudlitz
Wykonawca
mgr inż.
Malwina
Wasilewska
Wykonawca
mgr
Paweł
Halik
Wykonawca
mgr
Magdalena
Rodak
Wykonawca
mgr
Weronika
Gawęda
Promieniowanie wokół nas
Pokazy mające na celu zaprezentowanie uczniom zjawiska promieniotwórczości, jego rodzajów, przenikliwości, zasięgu i sposobach jego wykrywania.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Freta 16
00-227 Warszawa
606 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Wykonawca
dr
Tomasz
Szara
Tajemnice kości
Dzieci poznają ogólne zasady budowy ciała zwierzęcia oraz ciekawe przystosowania ewolucyjne kości związane z trybem życia. Pokaz obejmuje również krótką wizytę w Muzeum Osteologicznym.
 • śr., 2018-09-26 11:00
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nr 24, imienia Prof. Bareja, Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej, parter,
841 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztaty Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Wykonawca
mgr
Daniel
Górnicki
Technologia w służbie muzeum, czyli fotografia cyfrowa i digitalizacja zbiorów
Jak dobrze zdigitalizować obiekt i nie zagubić się w danych dla ponad 20 tys. przedmiotów. I dlaczego technologia cyfrowa nie zastąpiła całkowicie papierowych ksiąg inwentaryzacyjnych?
 • śr., 2018-09-26 11:00
Dziekania 1
00-279 Warszawa

Spotkanie na parterze Muzeum.
859 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
red.
Grzegorz
Rzeczkowski
Fake news, dezinformacja, postprawda
Dezinformacja to broń masowego rażenia XXI wieku. Jej głównym polem działania jest internet, Dlaczego, choć to broń bezkrwawa, jest tak niebezpieczna?
 • śr., 2018-09-26 11:30
Pl. Defilad
00-901 Warszawa
659 Szkoła podstawowa 4-6, wiedza o społeczeństwie film, gra edukacyjna, warsztaty Wydział Prawa i Administracji UW, we współpracy z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji
Wykonawca
Katarzyna
Drzazgowska
Wykonawca
Agnieszka
Siedlecka-Andrychowicz
Mały negocjator
 • śr., 2018-09-26 11:30
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa

sala 1.4
668 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, biologia warsztaty Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Wykonawca
mgr
Marcin
Chodkowski
Wykonawca
mgr inż.
Joanna
Brzezicka
Wykonawca
dr
Anna
Golke
Molekularny smartfon, czyli wszystko na temat komórek budujących organizm
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z budową komórek ssaczych (na podstawie obserwacji mikroskopowej), pokazanie różnic w morfologii komórek, w zależności od pełnionych funkcji w organizmie.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:30
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nr 23, im. Prof. Staffa, Zakład Mikrobiologii, II piętro, sala 2012
856 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Wykonawca
dr
Roland
Zarzycki
Świat jest mały. Zmiany klimatyczne i interes narodowy w czasach sieci społecznościowych
Jakie znaczenie ma odległość? Jeśli chcemy się z kimś skomunikować, znaczenie mają nasze relacje z tą osobą. Zobaczymy, jak można odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk.
 • pon., 2018-09-24 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
Pl. Defilad, XII pietro
00-901 Warszawa
760 Szkoła średnia, biologia wykład Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Wykonawca
dr
Hanna
Kozłowska
Świat w mikroskali - nowoczesne mikroskopy świetlne w nauce i medycynie
Jak zaawansowane mikroskopy konfokalne i super rozdzielcze otwierają przed nami wypełniony wiedzą, inspirujący wyobraźnię świat w skali mikro.
 • śr., 2018-09-26 11:30
A. Pawińskiego 5
02-106 Warszwa

sala D 204, I piętro, jest winda
743 Szkoła średnia, biologia warsztaty Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Wykonawca
dr hab.
Małgorzata
Gappa
Anatomia serca i układu krążenia ssaków
W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu anatomii serca oraz układu krążenia ssaków domowych.
 • śr., 2018-09-26 12:00
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej nr 24, imienia Prof. Bareja, parter, Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej
719 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, religia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Cuda, nie: zwidy - o cudach biblijnych z perspektywy nauki
Lekcja wpisuje się w projekt realizowany przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Copernicus Center Na skrzydłach wiary i rozumu.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Łącznik, sala 229
697 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum WarszawyMuzeum Drukarstwa
Wykonawca
mgr
Joanna
Makuch - Folwarska
Wykonawca
mgr
Maria
Biegańska
Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne
Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych.
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Ząbkowska 23/25
03-736 Warszawa
715 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, przyroda wykład, wystawa Wydział Geologii UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Kozłowski
Kraina dymiących wulkanów
Czy to prawda, że w przeszłości Dolny Śląsk był „krainą dymiących wulkanów”? Co po nich pozostało?
po wykładzie zwiedzanie wystawy w Muzeum Geologicznym na Wydziale Geologii
 • śr., 2018-09-26 12:00
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
641 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka warsztaty, wykład Wydział Fizyki UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Agnieszka M.
Bzowska
Wykonawca
dr
Krzysztof
Krawiec
Nie tylko jajko ma białko
Lekcja przybliży dzieciom cudowny świat białek - molekuł, które laikom kojarzą się z jednym białkiem - jaja kurzego. Tymczasem każdy żywy organizm zawiera ich tysiące.
więcej na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
Pasteura 5
02-093 Warszawa

Wydział Fizyki UW, wejście z rogu ul. Pasteura i ul. Pogorzelskiego, hol na parterze,
778 Szkoła średnia, fizyka wykład Instytut Chemii Fizycznej PAN
Wykonawca
prof. dr hab.
Maciej
Wojtkowski
Nowe technologie w obrazowaniu żywych tkanek i komórek
Wykład dotyczy nowoczesnych technik optycznych (mikroskopowych) i ich zastosowania w biologii i medycynie.
 • śr., 2018-09-26 12:00
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

aula, szerokie schody bez windy
682 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia pokaz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh, we współpracy z Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Wykonawca
mgr inż.
Marcin
Sudlitz
Wykonawca
mgr inż.
Malwina
Wasilewska
Wykonawca
mgr
Paweł
Halik
Wykonawca
mgr
Magdalena
Rodak
Wykonawca
mgr
Weronika
Gawęda
Promieniowanie wokół nas
Pokazy mające na celu zaprezentowanie uczniom zjawiska promieniotwórczości, jego rodzajów, przenikliwości, zasięgu i sposobach jego wykrywania.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Freta 16
00-227 Warszawa
874 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr hab.
Grzegorz
Łęcicki
Sekrety komunikacji niewerbalnej
Omówienie roli gestów, mowy ciała i innych elementów komunikacji niewerbalnej w kształtowaniu własnego wizerunku
 • śr., 2018-09-26 12:00
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek 21, sala 308
735 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, wiedza o społeczeństwie pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Wykonawca
dr
Piotr
Zieliński
Wykonawca
dr
Marcin
Biernacki
Sekrety psychologii lotniczej: jak rozpoznać kandydata na dobrego pilota?
Lekcja składa się z części wykładowej, przybliżającej ścieżkę badań, jaką przechodzą przyszli piloci, oraz pokazowej, gdzie zaprezentujemy konkretne zadania stawiane kandydatom.
 • pon., 2018-09-24 12:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
Ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
650 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztaty, wystawa Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Wykonawca
Joanna
Kołacińska
U źródeł
Warsztaty dotyczyć będą początków cywilizacji europejskiej. W naszej pracy będziemy opierać się na źródłach archeologicznych pochodzących z terenów dzisiejszych ziem polskich.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 10:30
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • wt., 2018-09-25 13:30
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:30
 • czw., 2018-09-27 09:00
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • czw., 2018-09-27 13:30
Długa 52
00-240 Warszawa

budynek
648 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum Warszawy
Wykonawca
mgr
Jan
Bliźniak
Wielka Warszawa
Uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych.
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
679 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia warsztaty, wystawa Centrum Nauki Kopernik
Wykonawca
pracownicy laboratoriów i animatorzy
Zajęcia w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik
Zajęcia będą się odbywały w laboratoriach chemicznym oraz robotycznym. Przed i po zajęciach zapraszamy na wystawy Centrum Nauki Kopernik.
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa

1 piętro Centrum Nauki Kopernik - Laboratorium Chemiczne; parter CNK - Laboratorium Robotyczne
721 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, technika warsztaty, wykład Wydział Geodezji i Kartografii PW
Wykonawca
dr inż.
Janina
Zaczek-Peplinska
Wykonawca
mgr inż.
Maria
Kowalska
Zmierzyć góry...
Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:30
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, s. 427a
642 Szkoła podstawowa 4-6, historia wykład Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
Wykonawca
mgr
Weronika
Urban
Żona łyżka, mąż widelec... O historii zastawy stołowej
Stół- król domowych mebli, z racji swojej rangi przysługuje mu odpowiedni strój w postaci zastawy stołowej oraz szacunek zawarty w zasadach savoir vivre. Jak zmieniała się zastawa stołowa?
 • śr., 2018-09-26 12:00
Nowy Świat 69
00-046 Warszawa

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
732 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, wiedza o społeczeństwie wykład Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
Wykonawca
mgr
Mateusz
Pietryka
Życie społeczne jako gra wideo. Przykład Chińskiej Republiki Ludowej
Rząd Chin wdraża w życie system totalnej kontroli, polegający na przeniesieniu rozwiązań znanych z gier do rzeczywistości. Obywatele kraju otrzymują punkty, które oceniają ich społeczną użyteczność.
 • śr., 2018-09-26 12:00
Nowy Świat 69
00-046 Warszawa

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
610 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza wykład Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
Wykonawca
mgr
Anna
Myczka
Akademia Czystych Rąk
Dowiemy się, jak przenoszą się mikroorganizmy chorobotwórcze, co to są bakterie, wirusy, pasożyty, a także jak dbać o higienę, gdy nie ma dostępu do wody. Przewidziane są pokazy i konkursy z narodami.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:30
 • śr., 2018-09-26 13:30
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

Sala konferencyjna, VI piętro.
728 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, technika pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Wykonawca
prof. dr hab. inż.
Łukasz
Jankowski
Wykonawca
dr inż.
Andrzej
Świercz
Wykonawca
dr hab. inż.
Tomasz
Zieliński
Wykonawca
dr inż.
Piotr
Pawłowski
Wykonawca
dr inż.
Grzegorz
Mikułowski
Wykonawca
dr inż.
Rafał
Wiszowaty
Wykonawca
dr inż.
Anita
Orłowska
Wykonawca
mgr inż.
Rami
Faraj
Wykonawca
mgr inż.
Błażej
Popławski
Wykonawca
inż.
Tomasz
Kowalski
Czy technologia może być inteligentna?
Na wstępie omówimy materiały funkcjonalne (tzw. materiały inteligentne), które zmieniają swoje właściwości pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Następnie przeprowadzimy pokazy doświadczalne.
 • śr., 2018-09-26 12:30
ul Pawińskiego 5B
02-106 Warszawa

Miejsce jest przyjazne dla niepełnosprawnych
846 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztaty Instytut Socjologii UW
Wykonawca
dr
Anna
Baczko-Dombi
Wykonawca
dr
Agata
Komendant-Brodowska
Dlaczego w tolerancyjnym społeczeństwie tworzą się getta? Gra socjologiczna
Gra służy ilustracji mechanizmów prowadzących do segregacji przestrzennej. Gracze wcielą się w przedstawicieli 2 plemion: pomarańczowego i fioletowego i będą szukać odpowiedniego miejsca do życia.
 • śr., 2018-09-26 12:30
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa

sala nr 104 (pierwsze piętro)
719 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, religia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
dr
Aneta
Rayzacher-Majewska
Cuda, nie: zwidy - o cudach biblijnych z perspektywy nauki
Lekcja wpisuje się w projekt realizowany przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Copernicus Center Na skrzydłach wiary i rozumu.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety Koła Naukowego Katechetyków.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Łącznik, sala 229
771 Szkoła średnia, edukacja dla bezpieczeństwa wykład Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonawca
dr hab.
Joanna
Gotlib
Czyje zdrowie jest publiczne?
Jeżeli chcecie dowiedzieć się, dlaczego należy edukować rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma smog - zapraszamy na zajęcia.
 • śr., 2018-09-26 13:00
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa

Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, sala nr 8
780 Szkoła średnia, fizyka wykład Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Wykonawca
prof. dr hab.
Jerzy
Wołowski
Fizyka i zastosowania plazmy gorącej
Plazma gorąca to zjonizowany gaz o bardzo wysokiej temperaturze. Występuje w jądrach gwiazd. Jest stosowana w broni termojądrowej i w laboratoryjnych badaniach kontrolowanej syntezy termojądrowej.
 • śr., 2018-09-26 13:00
ul. Hery 23
01-497 Warszawa

Budynek administracyjny, 1 piętro, sala seminaryjna
797 Szkoła średnia, historia pokaz, wykład Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
dr
Alicja
Nowak
Gdzie trzech Polaków tam cztery partie - przegląd orientacji politycznych z okresu I wojny światowej
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
705 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, język polski warsztaty Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
mgr
Grażyna
Łabęcka-Jóźwiakowska
Jak wyglądają dzieła dawne, zanim trafią do współczesnego czytelnika? Z warsztatu edytora
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję obejrzeć skany rękopisów i starodruków, w językach łacińskim i polskim, pochodzących z XVI i XVII w. Uwaga, większości z nich nie można znaleźć w Internecie!
 • śr., 2018-09-26 13:00
 • śr., 2018-09-26 14:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
682 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia pokaz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh, we współpracy z Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Wykonawca
mgr inż.
Marcin
Sudlitz
Wykonawca
mgr inż.
Malwina
Wasilewska
Wykonawca
mgr
Paweł
Halik
Wykonawca
mgr
Magdalena
Rodak
Wykonawca
mgr
Weronika
Gawęda
Promieniowanie wokół nas
Pokazy mające na celu zaprezentowanie uczniom zjawiska promieniotwórczości, jego rodzajów, przenikliwości, zasięgu i sposobach jego wykrywania.
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 11:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • śr., 2018-09-26 13:00
Freta 16
00-227 Warszawa