Program - lekcje

Wyświetlanie 351 - 390 z 390.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2019-01-15

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy Tytuł i opis Termin Lokalizacja
694 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia wycieczka naukowa Miejski Ogród Zoologiczny
Wykonawca
mgr inż.
Żaneta
Antosiewicz
Wykonawca
mgr
Anna
Węgrzynowicz
Wykonawca
mgr
Agata
Borucka-Rasińska
Wykonawca
mgr inż.
Ewa
Jakowlew
Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, czyli wojenne losy Warszawskiego ZOO i państwa Żabińskich
Zwiedzanie Willi Żabińskich, miejsca, w którym w czasie wojny ówczesny Dyrektor wraz z żoną uratowali ponad 300 uciekinierów z Getta, zapewniając im kryjówkę i organizując miejsca dalszego pobytu.
Wycieczka niedostępna dla osób na wózkach.
 • pon., 2018-09-24 09:00
 • wt., 2018-09-25 09:00
 • śr., 2018-09-26 09:00
 • czw., 2018-09-27 09:00
 • pt., 2018-09-28 09:00
Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa

Wejście od strony ul. Ratuszowej
675 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, biologia warsztaty, wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
Wykonawca
inż.
Beata
Bąk
Wykonawca
mgr inż.
Mariusz
Morkowski
Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle
Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej. Trasa wycieczki pozwala na poznanie atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego PN.
Dojazd z Warszawy (ok. 45 km) drogą wojewódzką 580 w kierunku Żelazowej Woli przez Stare Babice-Leszno-Kampinos. W Komorowie skręt w prawo za przystankiem autobusowym. Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
 • wt., 2018-09-25 09:30
 • czw., 2018-09-27 09:30
 • pt., 2018-09-28 09:30
Granica
05-085 Granica

Zbiórka na parkingu głównym, przy wjeździe do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.
864 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie dyskusja, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawca
doktorantka
Ilona
Jędrasik
Transformacja energetyczna na świecie, czyli dlaczego ma znaczenie skąd czerpiemy energię
Zmiany klimatu są uznawane za największe wyzwanie, jakie stoi przed ludzkością w XXI wieku. Aby im zapobiec, musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy i zużywamy energię.
 • pt., 2018-09-28 09:30
Al. NIepodległości 162
02-554 Warszawa
616 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza konkurs, warsztaty, wycieczka naukowa, wykład Instytut Badawczy Leśnictwa
Wykonawca
mgr inż.
Artur
Sawicki
Warstwowa budowa lasu
W ramach zajęć młodzież szkolna nauczy się rozróżniać warstwy (piętra) lasu, jak również przyporządkować gatunki organizmów w nich występujących.
Krótka prezentacja na sali wykładowej, następnie wycieczka i warsztaty w lesie.
 • pt., 2018-09-28 09:30
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Izba Edukacji Leśnej 52° 6' 3.5856" N, 20° 52' 56.766" E
662 Szkoła podstawowa 4-6, technika pokaz, warsztaty Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
Wykonawca
dr inż.
Małgorzata
Nowacka
Żywność - jak powstaje?
Cykl życia produktu oraz projektowanie produktów w oparciu o Design Thinking.
 • pt., 2018-09-28 09:30
Nowoursynowska St 159c
02-776 Warszawa

Budynek 32, pierwsze piętro
685 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, fizyka film, pokaz, wykład Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
Wykonawca
dr
Paweł
Napiorkowski
Czy tablica Mendelejewa jest skończona
Historia układu okresowego pierwiastków, m.in. wytwarzanie pierwiastków sztucznych metodami reakcji jądrowych, w tym tzw. pierwiastków superciężkich.
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa

Sala A, parter
637 Szkoła podstawowa 4-6, chemia wykład Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh
Wykonawca
dr
Sylwia
Noga
Krople wiedzy, czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody
Podczas wykładu spojrzymy na wodę z punktu widzenia chemika, fizyka, biologa a nawet geografa.
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 11:30
Freta 16
00-227 Warszawa
839 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Tomira
Chmielewska-Ignatowicz
ODWOŁANA - Siła reklamy - o kulturowych aspektach przekazów reklamowych
Reklama łamie stereotypy, lecz także je utrwala (kulturowe, społeczne, ale i językowe)...w jaki sposób? To temat naszego spotkania!
 • pt., 2018-09-28 10:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Aula 214 (II piętro)
648 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum Warszawy
Wykonawca
mgr
Jan
Bliźniak
Wielka Warszawa
Uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych.
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
781 Szkoła średnia, geografia warsztaty Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Wykonawca
licencjat
Katarzyna
Sitek
Wykonawca
dr
Wojciech
Pokojski
Wirtualna podróż z Google Earth
Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki globusa wirtualnego GE, sposoby zarządzania warstwami informacyjnymi, zasady nawigacji. Wspólnie odwiedzimy kilka ciekawych miejsc.
Klasa zostanie podzielona na 2 grupy odbywające warsztaty równolegle w dwóch salach (2* 15 osób).
 • pt., 2018-09-28 10:00
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

sale 20A i 20B
717 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, przyroda wykład, wystawa Wydział Geologii UW
Wykonawca
prof. dr hab. n. med.
Agnieszka
Marcinowska
Znamy minerały! Od jak dawna?
Jakich minerałów i do czego używali nasi przodkowie? Poznamy także najdawniejsze „podręczniki mineralogii”.
po wykładzie zwiedzanie wystawy w Muzeum Geologicznym na Wydziale Geologii
 • pt., 2018-09-28 10:00
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
647 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum Warszawy
Wykonawca
mgr
Jan
Bliźniak
Żywioł ognia w Warszawie
Zajęcia dotyczą roli ognia w życiu codziennym mieszkańców Starej Warszawy oraz sposobów walki z groźnym żywiołem w mieście. Jak wyglądały początki zorganizowanej służby pożarniczej.
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
646 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztaty Żydowski Instytut Historyczny
Wykonawca
Olga
Szymańska
„Bejt Tfila - Dom modlitwy” - warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne w przestrzeni ekspozycji „Bejt Tfila - Dom modlitwy”, które będą okazją do zobaczenia, jak wygląda przestrzeń synagogi i zapoznania się ze znaczeniem elementów wyposażenia.
 • pt., 2018-09-28 10:00
Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
752 Szkoła średnia, biologia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawca
Koło Naukowe Przyrodników
Wielki Szczyt Klimatyczny
Celem debaty jest ukazanie jej uczestnikom ogromu zmian, które zachodziły i zachodzą w atmosferze, przyczyniając się do zmian klimatycznych.
 • pt., 2018-09-28 10:30
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek nr 21
696 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia dyskusja, film, wystawa Muzeum WarszawyMuzeum Warszawskiej Pragi
Wykonawca
mgr
Anna
Wigura
Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy
Zajęcia będące punktem wyjścia do dyskusji na temat szans i zagrożeń wynikających z międzypokoleniowej współpracy, a także roli instytucji kultury w procesie rewitalizacji Pragi.
 • wt., 2018-09-25 10:30
 • śr., 2018-09-26 10:30
 • czw., 2018-09-27 10:30
 • pt., 2018-09-28 10:30
Targowa 50/52
03-733 Warszawa
649 Szkoła podstawowa 4-6, historia gra edukacyjna, pokaz, warsztaty Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Wykonawca
mgr
Anna
Ostrowska
Wykonawca
mgr
Krystyna
Koza
Hapu i Liwia w antycznej szkole
Edukacja dzieci w starożytności: wychowanie domowe, charakterystyka antycznej szkoły. Uczestnicy poznają ówczesne materiały piśmiennicze oraz wcielą się w rolę antycznych uczniów.
 • pt., 2018-09-28 09:00
 • pt., 2018-09-28 11:00
plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
615 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztaty PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Wykonawca
mgr
Ewa
Nosowska
Malarstwo epoki mamutów
Czy lew jaskiniowy miał grzywę? Czy mamuty żyły we Francji i w Hiszpanii? Uczestnicy warsztatów narysują zwierzęta, o których dowiedzą się podczas prelekcji i zrekonstruują szkielet mamuta.
Do rysowania będzie użyta kreda, pastele i węgiel! Uczestnicy spotkania otrzymają mamucie niespodzianki.
 • pt., 2018-09-28 11:00
al. Na Skarpie 27
00-488 Warszawa

Do pokonania dwie kondygnacje bez windy.
693 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia pokaz, wykład, wystawa Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
Maciej
Próba
Nie tylko wojna - życie codzienne 6. pułku piechoty Legionów w okresie I wojny światowej i II RP
Lekcja dla 30-35 uczniów
 • pt., 2018-09-28 11:00
 • pt., 2018-09-28 13:00
ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
824 Szkoła średnia, język polski wykład Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Wykonawca
dr
Marta
Kacprzak
Spaliłbym wszystkie wydania na jednym stosie! – o losach XIX-wiecznych edycji dzieł A. Mickiewicza
Ciekawe losy XIX-wiecznych edycji dzieł Adama Mickiewicza w 220. rocznicę urodzin poety.
 • pt., 2018-09-28 11:00
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

Czytelnia Zbiorów XIX wieku, II p.
838 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Wykonawca
mgr
Magdalena
Bartoszak
Zróżnicowanie kulturowe świata a działania humanitarne i uchodźstwo.
Okazja do odkrywania tajników wiedzy z obszaru psychologii międzykulturowej oraz generowania twórczych rozwiązań problemów związanych z niesieniem pomocy osobom z innego kręgu kulturowego.
 • pt., 2018-09-28 11:00
Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

Budynek B, I piętro, sala 2120 dostęp dla osób niepełnosprawnych
637 Szkoła podstawowa 4-6, chemia wykład Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh
Wykonawca
dr
Sylwia
Noga
Krople wiedzy, czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody
Podczas wykładu spojrzymy na wodę z punktu widzenia chemika, fizyka, biologa a nawet geografa.
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 11:30
Freta 16
00-227 Warszawa
685 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, fizyka film, pokaz, wykład Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
Wykonawca
dr
Paweł
Napiorkowski
Czy tablica Mendelejewa jest skończona
Historia układu okresowego pierwiastków, m.in. wytwarzanie pierwiastków sztucznych metodami reakcji jądrowych, w tym tzw. pierwiastków superciężkich.
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa

Sala A, parter
697 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum WarszawyMuzeum Drukarstwa
Wykonawca
mgr
Joanna
Makuch - Folwarska
Wykonawca
mgr
Maria
Biegańska
Dłutkiem, piórkiem, rysikiem - artystyczne techniki graficzne
Zajęcia warsztatowe poprzedzone wykładem o rodzajach technik graficznych.
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Ząbkowska 23/25
03-736 Warszawa
782 Szkoła średnia, geografia warsztaty Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Wykonawca
Studentka
Paulina
Citkowska
Wykonawca
Studentka
Natalia
Godek
Wykonawca
dr
Wojciech
Pokojski
Geoportale - informacja przestrzenna dla każdego
Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali: Geoportalu krajowego, geoportalu M. st. Warszawy i geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Klasa zostanie podzielona na dwie grupy, warsztaty odbędą się w dwóch salach komputerowych (po 15 miejsc).
 • pt., 2018-09-28 12:00
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

sale 20A i 20B
800 Szkoła średnia, historia warsztaty Żydowski Instytut Historyczny
Wykonawca
dr
Bartosz
Borys
Historia Getta Warszawy w dokumentach Oneg Szabat
 • pt., 2018-09-28 12:00
Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
831 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
mgr
Karolina
Suszek
Wykonawca
mgr
Olga
Kożuchowska
Owocowe piątki dla Ninja i Mastera. Jak poszukiwać pracy, aby realizować swoje cele?
Wszystko co może Cię spotkać na drodze poszukiwania i realizowania pomysłów, które mogą stać się sposobem na wymarzoną pracę.
 • pt., 2018-09-28 12:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S226 (II piętro)
704 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, język obcy nowożytny warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
mgr
Natalia
Zajączkowska
Polish Matura, IB DP or A-levels?
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane trzy ścieżki edukacyjne na poziomie szkoły średniej: polska (matura rozszerzona i dwujęzyczna), międzynarodowa (IB DP) oraz brytyjska (A-levels).
Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, wymagana jest znajomość języka na poziomie B2/C1.
 • pt., 2018-09-28 12:00
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S203 (II piętro)
774 Szkoła średnia, etyka warsztaty Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Dąbrówka
Średniowieczny teatr szkół - lekcja w Gnieźnie 1207
Spośród publiczności wywołam chętnych do zagrania ról. Będzie to próba czytana bez uprzedniego przygotowania, z elementami ruchu scenicznego oraz improwizowanej gestykulacji i intonacji wypowiedzi.
 • pt., 2018-09-28 12:00
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
648 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja, warsztaty, wystawa Muzeum Warszawy
Wykonawca
mgr
Jan
Bliźniak
Wielka Warszawa
Uczniowie zapoznają się z przestrzenią miasta przed i po poszerzeniu granic w 1916 roku. Uczestnicy porównają dzisiejszy plan Warszawy z ówczesnym układem ulic, mostów oraz terenów zielonych.
 • wt., 2018-09-25 10:00
 • wt., 2018-09-25 12:00
 • śr., 2018-09-26 10:00
 • śr., 2018-09-26 12:00
 • czw., 2018-09-27 10:00
 • czw., 2018-09-27 12:00
 • pt., 2018-09-28 10:00
 • pt., 2018-09-28 12:00
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
753 Szkoła średnia, biologia warsztaty Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Wykonawca
dr
Artur
Baranowski
Wykonawca
prof.
Krzysztof
Turlejski
Sekcja mózgu
W trakcie zajęć dokonamy sekcji mózgu. Wykonamy przekroje w różnych płaszczyznach oraz poznamy funkcje różnych jego rejonów.
Lekcja w języku angielskim.
 • pt., 2018-09-28 12:30
Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Bud. 24 Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, sala 308
681 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, chemia wykład Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTCh
Wykonawca
dr
Sylwia
Noga
Krople wiedzy czyli ciekawostki i fakty o właściwościach wody
Podczas wykładu spojrzymy na wodę z punktu widzenia chemika, fizyka, biologa a nawet geografa.
 • pt., 2018-09-28 13:00
Freta 16
00-227 Warszawa
784 Szkoła średnia, geografia wykład Wydział Geologii UW
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Kozłowski
Mazowsze – raj geologa
Poznamy niezwykłe krajobrazy Mazowsza i wpływ geologii na naszą codzienność.
po wykładzie zwiedzanie wystawy w Muzeum Geologicznym na Wydziale Geologii
 • pt., 2018-09-28 13:00
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
693 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, historia pokaz, wykład, wystawa Archiwum Główne Akt Dawnych
Wykonawca
Maciej
Próba
Nie tylko wojna - życie codzienne 6. pułku piechoty Legionów w okresie I wojny światowej i II RP
Lekcja dla 30-35 uczniów
 • pt., 2018-09-28 11:00
 • pt., 2018-09-28 13:00
ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Sala Balowa Pałacu Raczyńskich I piętro, schody
740 Szkoła średnia, biologia wykład Wydział Biologii UW
Wykonawca
dr hab.
Edyta
Brzóska-Wójtowicz
Wykonawca
dr
Iwona
Grabowska-Kowalik
Od degeneracji do rekonstrukcji – tajemnice regeneracji mięśni Szkieletowych
Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najnowsze doniesienia naukowe dotyczące regeneracji mięśni i badań nad wspomaganiem tego procesu oraz mobilizacji komórek macierzystych do uszkodzonej tkanki.
 • pt., 2018-09-28 13:00
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa

Sala 9/B
826 Szkoła średnia, język polski warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
mgr
Agnieszka
Koch
Jak mówić do rodziców, by Cię lepiej rozumieli ?
Warsztat pokaże metody usprawniające komunikację, pomoże uporządkować posiadaną wiedzę na temat samego siebie, tak byś potrafił jaśniej prezentować swoje potrzeby.
 • pt., 2018-09-28 13:30
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S226 (II piętro)
805 Szkoła średnia, historia sztuki wykład Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawca
dr hab.
Beata
Śniecikowska
Polska – Japonia: między kulturami. O poezji, malarstwie, sztuce książki
Inny język, kultura, pismo, tysiące kilometrów oddalenia – co może łączyć Polskę i Japonię?
 • pt., 2018-09-28 13:30
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, sala im. A. Mickiewicza nr 144, piętro I
823 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztaty SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wykonawca
dr
Ting-Yu
Lee
Tajemnice Kaligrafii Chińskiej
Warsztat pozwoli przyswoić podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli samodzielnie napisać kilka chińskich znaków.
 • pt., 2018-09-28 13:30
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Sala S203 (II piętro)
869 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia Łazarskiego
Wykonawca
dr
Dominika
Harasimiuk
Co Unia Europejska daje swoim obywatelom?
Celem spotkania będzie dyskusja na temat korzyści, jakie obywatele mogą odnosić z członkostwa w UE i jednocześnie ewentualnych zagrożeń i trudności w pogłębianiu procesów integracyjnych.
 • pt., 2018-09-28 14:00
Świeradowska 43
02-662 Warszawa
754 Szkoła średnia, biologia warsztaty Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Wykonawca
dr
Artur
Baranowski
Sekcja serca
W trakcie zajęć dokonamy sekcji serca. Wykonamy przekroje w różnych płaszczyznach, poznamy budowę i cykl serca.
Lekcja w języku angielski
 • pt., 2018-09-28 14:30
Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Bud. 24 Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, sala 308
670 Szkoła podstawowa 7 - 3 gimnazjum, biologia warsztaty Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Wykonawca
dr
Bożena
Sosak
Ile serc i jak mocno mogą tętnić w jednej dafni?
Pokaz dotyczyć będzie behawioru rozwielitki (Daphnia magna) pod kątem obserwacji częstoskurczu serca matki i jej potomstwa w fazie rozwoju embrionalnego. Omówiona będzie budowa serca i ukł krwionośny.
Bud. 24 CLNP sala 308
 • pt., 2018-09-28 16:00
Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Bud. 24 CLNP sala 308