Rada programowa

Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Krzysztof Meissner Wydział Fizyki UW

Członkowie honorowi Rady Programowej

prof. dr hab. David Shugar (zm. 2015 r.)  

Członkowie Rady Programowej

dr Stanisław Bajtlik CAMK PAN
dr hab. Anna Cywińska SGGW
dr hab. Janusz Czapiński Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Krzysztof Dołowy SGGW
prof. dr hab. Magdalena Fikus Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof dr hab. Małgorzata Kossut Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Instytut Socjologii UW
prof. SWPS, dr hab. Wojciech Kulesza SWPS
prof. dr hab. Bogdan Lesyng Wydział Fizyki UW
prof. dr hab. Andrzej Mencwel Instytut Kultury Polskiej UW
prof. dr hab. Michał Nawrocki Wydział Fizyki UW
dr hab. Agnieszka Nogal Instytut Filozofii UW
ks. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW
prof. dr hab. Dariusz Stola POLIN
dr Zuzanna Toeplitz Wydział Psychologii UW
dr Albert Tomaszewski SGH
dr hab. Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW
dr hab. Małgorzata Witkowska - Zimny Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
prof. Andrzej Ziemba

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

red. Piotr Zmelonek Tygodnik "Polityka"