Rada programowa

Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Krzysztof Meissner Wydział Fizyki UW

Członkowie honorowi Rady Programowej

prof. dr hab. David Shugar (zm. 2015 r.)  

Członkowie Rady Programowej

dr Stanisław Bajtlik CAMK PAN
prof. dr hab. Grażyna Borkowska Instytut Badań Literackich PAN
dr hab. Janusz Czapiński Wydział Psychologii UW
prof. dr hab. Krzysztof Dołowy SGGW
prof. dr hab. Magdalena Fikus Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
dyr. Robert Firmhofer Centrum Nauki Kopernik
dr Jan Grabski Wydział Fizyki PW
prof dr hab. Małgorzata Kossut Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Instytut Socjologii UW
prof. dr hab. Bogdan Lesyng Wydział Fizyki UW
dr hab. Lech Mankiewicz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
prof. dr hab. Andrzej Mencwel Instytut Kultury Polskiej UW
prof. dr hab. Michał Nawrocki Wydział Fizyki UW
prof. dr hab. Dariusz Stola Polin
dr Zuzanna Toeplitz Wydział Psychologii UW
dr hab. Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW
red. Dorota Truszczak Polskie Radio S.A
prof. Andrzej Ziemba

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

dr hab. Anna Cywińska SGGW
prof. Janusz Dobieszewski Instytut Filozofii UW
ks. prof. dr hab. Maciej Bala UKSW
dr Irmina Cisek-Cicirko SGH