Sekretariat organizacyjny

Dyrektor

dr Zuzanna Toeplitz
e-mail: zuz@psych.uw.edu.pl

Sekretarz
mgr inż. Anna Lesyng
Tel 22 55 40 805
e-mail: festiwal@uw.edu.pl

Sekretariat organizacyjny

dr Katarzyna Golimowska
mgr Anna Toeplitz
Tel 22 55 40 805
e-mail: sekretariat.festiwal@uw.edu.pl

Pełnomocniczka Kwestora ds. Festiwalu Nauki
mgr Anna Gościńska

e-mail: a.goscinska@uw.edu.pl

Pomoc informatyczna
mgr Paweł Witkowski
e-mail: intools@intools.pl

Facebook i Twitter
mgr Marcin Dąbrowski
FB:  
Twitter: