Sekretariat organizacyjny

Dyrektor

dr Zuzanna Toeplitz
Tel. 22 55 40 805
e-mail: Zuzanna.Toeplitz@psych.uw.edu.pl

Sekretarz
mgr inż. Anna Lesyng
Tel/fax 22 55 40 805
e-mail: festiwal@uw.edu.pl

Sekretariat organizacyjny

mgr Anna Toeplitz
e-mail: sekretariat.festiwal@uw.edu.pl

Pełnomocniczka Kwestora ds. Festiwalu Nauki
mgr Anna Gościńska

e-mail: a.goscinska@uw.edu.pl

Pomoc informatyczna
dr Paweł Daniluk

Facebook
Marcin Dąbrowski