Czy istnieją granice wolności badań?

Numer: 
4

W badaniach naukowych zawsze były i są dzisiaj trzy rodzaje granic: 

1. kulturowe, związane z systemem wartości i religią oraz kodeksami etyki badań;

2. poznawcze - ograniczona kreatywność badaczy;

3. finansowe (kto ma pieniądze, ten decyduje o kierunkach badań).

Obecne tempo rozwoju nauki rodzi lęk, że badania mogą  nas zniszczyć lub wykoślawić człowieczeństwo, przejąć kontrolę nad nami. Pojawiają się zatem pytania:

Czy mamy zakazać prowadzenia takich badań, czy powinna istnieć „wiedza zakazana”? A jeśli tak, to czego powinna dotyczyć?

Co wolno, a czego nie wolno czynić w badaniach eksperymentalnych na człowieku.

Rzecz w tym -  kto? w jaki sposób? i ze względu na jakie zasady? - wyznacza owe granice. Spór o granice jest sporem etycznym. Czy i jak możliwe jest racjonalne rozstrzygnięcie takiego sporu?

Typ spotkania: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W badaniach naukowych zawsze były i są dzisiaj granice. Czy mamy zakazać prowadzenia takich badań, czy powinna istnieć „wiedza zakazana”? A jeśli tak, to czego powinna dotyczyć?
Organizator: 
Wykonawca
prof. dr hab.
Barbara
Chyrowicz
Wykonawca
prof. dr hab.
Janusz
Czapiński
Wykonawca
prof. dr hab.
Zbigniew
Szawarski
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Ziemba (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN