Écorschés: modele anatomiczne ludzi i zwierząt

Numer: 
192

W czasach nowożytnych pierwszy publiczny pokaz sekcji zwłok człowieka odbył się w Bolonii w roku 1315. Wcześniej w II w. n. e. Galen, rzymski lekarz, prowadził badania anatomiczne na zwierzętach. Od tego czasu niezliczone rzesze anatomów, artystów i lekarzy weterynarii dokonywały sekcji zwłok ludzkich i zwierzęcych. Ich prace zostały uwiecznione na obrazach, rycinach, modelach anatomicznych, figurach woskowych i écorchés. Ten ostatni typ modeli anatomicznych określany w innych językach jako scorticato, Muskelmann polega na przedstawieniu pozbawionego skóry ciała człowieka lub zwierzęcia i utrwaleniu jego muskulatury oraz innych organów wewnętrznych. Jaka jest historia powstania écorchés i jakiego typu przemiany zachodziły w sztuce ich prezentacji? Czy spełniały one jedynie funkcję edukacyjną? Z jakiego rodzaju moralnymi dylematami musieli mierzyć się ich twórcy? Co mówią one o naszym stosunku do ciała i cielesności?

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
czwartek, 27 Września, 2018 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Écorché to typ modelu anatomicznego, w którym ciało odarto ze skóry. Jaki był ich początek, historia i jaki stosunek do cielesności one wyrażają?
Wykonawca
dr
Paweł
Pasieka
Miejsce spotkania: 
ul.Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek 4., sala 1.