Jak pracuje nowoczesne laboratorium? Wycieczka od genu do białka

Numer: 
169

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom, jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze, oraz uświadomienie, jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym, w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły, jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
czwartek, 27 Września, 2018 - 18:00
czwartek, 27 Września, 2018 - 19:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Pokazanie uczestnikom, jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze, oraz uświadomienie, jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy po adresem e-mail: m.kuska@student.uw.edu.pl, od 17 IX 2018 W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz wybrany dzień i godzinę.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Maria
Górna
Wykonawca
Student
Mikołaj
Kuska
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w holu przy windach.