Krystalizacja białka

Numer: 
300

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób, w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób, w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.
W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem opisywanych ćwiczeń.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
sobota, 29 Września, 2018 - 12:00
sobota, 29 Września, 2018 - 14:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Wyznaczanie struktury krystalicznej białek i problemy związane z otrzymaniem kryształów przydatnych do badań.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy po adresem e-mail: m.kuska@student.uw.edu.pl, od 17 IX 2018 W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz wybraną godzinę: 12 lub 14.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Maria
Górna
Wykonawca
Student
Mikołaj
Kuska
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, sala 0.03.