Nagrywamy audiobook!

Numer: 
67

Uczestnicy poznają specyfikę pracy lektora oraz sprzęt potrzebny do profesjonalnego nagrywania dźwięków i głosu. Wezmą także udział w opracowaniu i wspólnym nagraniu materiału dźwiękowego.

Termin: 
sobota, 29 Września, 2018 - 12:00
Czas trwania: 
105 minut
Opis skrócony: 
Specyfika pracy lektora oraz sprzęt potrzebny do profesjonalnego nagrywania dźwięków. Opracowanie i wspólne nagranie materiału dźwiękowego.
Dodatkowe informacje: 
Wiek uczestników: 10 - 12 lat Zapisy od 17 IX : goo.gl/V1emVT
Organizator: 
Wykonawca
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
budynek Wydziału Polonistyki UW