Nowy ład światowy. Nowy początek i nowe porządki?

Numer: 
12

John Andrews, jeden z najbardziej znanych korespondentów zagranicznych wpływowego tygodnika The Economist, w swojej książce „The world in conflict” stawia tezę, że druga dekada każdego z ostatnich trzech stuleci miała zasadniczy wpływ na kształt dziejów i oblicze Europy i świata w tym stuleciu.

Dla XIX wieku wydarzeniami, które rozstrzygnęły o jego dalszym przebiegu były klęska Napoleona i Kongres Wiedeński. Z kolei losy XX wieku zostały niejako zdeterminowane przez I wojnę światową, traktat wersalski i rewolucję bolszewicką w Rosji. Czy teraz, pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku, przeżywamy narodziny nowego porządku światowego, który zdeterminuje losy świata na kolejne 80 lat?  Jaki on będzie?

Prowadzenie: Marek Ostrowski, dziennikarz i korespondent zagraniczny tygodnika POLITYKA

Paneliści:  

Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,  dyrektor programu Otwarta Europa w Fundacji Batorego, była ambasador RP w Moskwie

Paulina Wilk, dziennikarka, reportażystka i pisarka     

Prof. Roman Kuźniar, politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

            Prof. Krzysztof Kozłowski, politolog, prawnik, prorektor SGH, kierownik Katedry Studiów Politycznych

Typ spotkania: 
Termin: 
poniedziałek, 24 Września, 2018 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Czy teraz, pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku, przeżywamy narodziny nowego porządku światowego, który zdeterminuje losy świata na kolejne 80 lat? Jaki on będzie?
Wykonawca
dr
Katarzyna
Pełczyńska-Nałęcz
Wykonawca
red.
Paulina
Wilk
Wykonawca
prof.
Roman
Kuźniar
Wykonawca
prof.
Krzysztof
Kozłowski
Wykonawca
red.
Marek
Ostrowski (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa