ODWOŁANE - From mommy, with love – co przyszła mama wiedzieć powinna

Numer: 
199

Transmisja pionowa pasożytów, nazywana również wertykalną, jest zjawiskiem obserwowanym u wielu gatunków zwierząt, w tym u człowieka. Do wrodzonego zarażenia może dochodzić poprzez inwazję pasożyta z matki na potomstwo w trakcie ciąży, podczas porodu bądź laktacji. Możliwym skutkiem są powikłania w przebiegu ciąży, poronienia lub zarażenie rozwijającego się zarodka. Transmisja pionowa pasożytów może również prowadzić do zaburzeń rozwoju oraz wad wrodzonych potomstwa. Drogą wertykalną mogą być przenoszone zarówno wywołujące malarię pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, jak i Toxoplasma, dla której nosicielami są koty domowe. Również nicienie (glisty ToxocaraAscaris, węgorki z rodzaju Strongyloides) zdolne są do zarażenia rozwijającego się płodu. Leczenie matki w trakcie ciąży jak i noworodków bywa problematyczne, z tego względu profilaktyka przeciwpasożytnicza w okresie ciąży ma szczególne znaczenie dla zdrowia zarówno ciężarnej, jak i rozwijającego się dziecka. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykładowe gatunki pasożytów zdolnych do inwazji płodu, drogi zarażenia oraz proponowane działania mające na celu zapobieganie zarażeniom. 

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 28 Września, 2018 - 18:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Wertykalne zarażenie pasożytnicze może powodować komplikacje w przebiegu ciąży, poronienia lub zarażenie zarodka. Omówione zostaną możliwe drogi zarażenia oraz proponowane działania profilaktyczne.
Organizator: 
Wykonawca
mgr
Katarzyna
Tołkacz
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Sala 9/B