Podróż do wnętrza komórki zdrowej i chorej - co zobaczymy przy użyciu różnych mikroskopów?

Numer: 
63

Cały nasz organizm jest zbiorem komórek o rozmaitych kształtach i funkcjach. Dzięki różnym typom mikroskopów możemy ocenić ich położenie, kształt oraz wnętrze. Komórki składają się z błony otaczającej organella zawieszone w cytoplazmie. Przy użyciu mikroskopu świetlnego możemy powiększyć komórkę 1000 razy, zaś w mikroskopie transmisyjnym ponad 60 000 razy. Ponadto stosując różnorakie barwniki, można wykrywać różne struktury wewnątrzkomórkowe i obserwować je w tradycyjnym mikroskopie świetlnym albo dzięki barwnikom fluorescencyjnym w mikroskopie konfokalnym. Na tej podstawie wiemy, jak wygląda dana tkanka u pacjenta zdrowego. W naszej codziennej pracy diagnostycznej poszukujemy wszelkiego rodzaju zaburzeń w budowie komórki. Zmiany te mogą dotyczyć zaburzeń kształtu całej komórki (pokażemy to na przykładzie enterocyta w celiakii) albo wybranego organellum np. mitochondriów. Zaburzenia funkcji komórki mogą się objawiać pojawieniem zwiększonej ilości danego białka (np: kolagenu w trakcie włóknienia narządu) lub pojawieniem całkiem nowego/zmutowanego białka (np. niedobór alfa 1 antytrypsyny). Zwiedzający będą mogli się zapoznać z możliwościami obserwacji przy użyciu mikroskopów: świetlnego, transmisyjnego, skaningowego, konfokalnego.

Termin: 
sobota, 29 Września, 2018 - 12:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Zapoznanie z możliwościami obserwacji komórek przy użyciu mikroskopów: świetlnego, transmisyjnego, skaningowego, konfokalnego.
Dodatkowe informacje: 
Zwiedzanie Pracowni Mikroskopowej w grupach 10 -15 osobowych - dzieci powyżej lat 10. Zapisy na spotkania: nauka@ipczd.pl
Wykonawca
dr
Joanna
Bierła
Miejsce spotkania: 
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
budynek F, piętro I, sala F117