Polska, ale czyja?

Numer: 
1

Czy Polska odrodzona w 1918 r. po ponad 120 latach obcych rządów należała do wszystkich swych obywateli? Kto i na jakiej podstawie rościł sobie prawa do decydowania o sprawach II Rzeczpospolitej - kto wybierał jej władze, czyje interesy i opinie były przez te władze uwzględniane w większym, a czyje w mniejszym stopniu, kto był zatrudniany w administracji, wojsku, policji? Na te pytania odpowiadać będzie czworo historyków - wybitnych specjalistów od dziejów Polski miedzywojennej: prof. Andrzej Chojnowski, dr hab. Maciej Górny, dr hab Janusz Mierzwa i dr hab Jolanta Żyndul. Debatę poprowadzi prof. Dariusz Stola.

Typ spotkania: 
Temat przewodni: 
Termin: 
piątek, 21 Września, 2018 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Czy Polska odrodzona w 1918 r. po ponad 120 latach obcych rządów należała do wszystkich swych obywateli? Kto i na jakiej podstawie rościł sobie prawa do decydowania o sprawach II Rzeczpospolitej .
Organizator: 
Wykonawca
prof. dr hab.
Andrzej
Chojnowski
Wykonawca
dr hab.
Maciej
Górny
Wykonawca
dr hab.
Janusz
Mierzwa
Wykonawca
dr hab.
Jolanta
Żyndul
Wykonawca
prof. dr hab.
Dariusz
Stola (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Starego BUW, Audytorium