Przygody Bajtazara, czyli zaproszenie do Olimpiady Informatycznej

Numer: 
213

W tym roku Olimpiada Informatyczna skończyła 25 lat. Olimpiada to zawody indywidualne przeznaczone dla uczniów szkół średnich, choć mogą w niej brać udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. Łącznie w pierwszych etapach Olimpiady wystartowało 21 989 uczniów. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się umiejętnościami analizowania problemów obliczeniowych, układania wydajnych algorytmów i implementowania ich w językach programowania wysokiego poziomu, doboru stosownych struktur danych, testowania programów i pracy w środowisku programistycznym - po prostu muszą działać tak, jak zawodowi informatycy. Najlepsi uczestnicy Olimpiady reprezentują Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej i w innych zawodach międzynarodowych, osiągając znaczące sukcesy. Ukoronowaniem tych sukcesów było dwukrotne zwycięstwo indywidualne Polaka w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, w 2006 i 2007 roku.

To, co wyróżnia Olimpiadę Informatyczną, to ambitne i inspirujące zadania. Rozwiązanie zadania olimpijskiego jest źródłem satysfakcji, a trudności napotkane przy próbie rozwiązania stymulują do poszukiwań, dyskusji i samokształcenia. Wiele zadań na Olimpiadzie Informatycznej dotyczy problemów, które powstają w wyimaginowanym królestwie Bajtocji, a główną postacią jest w nich mieszkaniec tej krainy, Bajtazar. "Przygody Bajtazara" to także tytuł okolicznościowej książki zawierającej wybór 50 zadań z wszystkich edycji Olimpiady Informatycznej, która została wydana w tym roku z okazji 25-lecia Olimpiady.

Podczas prezentacji przedstawię, w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, przykłady zadań olimpijskich oraz przedstawię najważniejsze osiągnięcia Olimpiady i jej uczestników.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 28 Września, 2018 - 17:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Podczas prezentacji opowiem, w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, na czym polegają zawody Olimpiady Informatycznej, a także przedstawię najważniejsze sukcesy uczestników Olimpiady.
Wykonawca
dr
Jakub
Radoszewski
Miejsce spotkania: 
Banacha 2
02-097 Warszawa
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Wejście od ulicy Pasteura.