Skąd wiem, że ja to ja? Kilka słów o świadomości cielesnej

Numer: 
369

W ramach wykładów zaprezentowane zostały podstawowe informacje o współczesnych badaniach poświęconych tematyce 'ja' i 'samoświadomości' z perspektywy neuropsychologii i psychologii poznawczej. Zaprezentowane zostały metody badawcze pozwalające zmieniać odczucie swojego ciała, zakłócając zarówno poczucie przynależności części ciała (np. poczucie, że ręka jest moja) jak i całego ciała. Na przykładzie iluzji 'gumowej ręki' omówiono konsekwencje uzyskiwanych w takich badaniach wyników dla naszych założeń na temat 'ja. Uczestnicy zastawiali się, czy nasze 'ja' jest rzeczywiście tak niezmienne, jak nam się wydaje.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 29 Września, 2018 - 11:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Czy 'ja' jest niezmienne? Czy możemy uznać gumową rękę za własną? Omówione zostaną badania poświęcone tematyce 'ja' i 'samoświadomości' oraz metody badawcze pozwalające zmieniać odczucie ciała.
Współorganizator: 
Zakład Działalności Pomocniczej PAN
Wykonawca
dr hab.
Michał
Wierzchoń
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala Kołłątaja ( I piętro)