Skąd wiemy, że istnieją ogólne prawa przyrody?

Numer: 
7

DEBATA POD PATRONATEM ATENDE S.A.

Stwierdzenie, że „świat realny jest poznawalny”, jest oparte na przekonaniu, iż istnieją UNIWERSALNE prawa przyrody. Niezależne od miejsca, czasu, kultury, języka, czynników politycznych czy psychologicznych.

Jakie mamy dowody na UNIWESALNOŚĆ praw przyrody?

Jak historycznie dochodziliśmy do przekonania o ich istnieniu?

Czy wszystko, co wiemy, ma charakter praw UNIWERSALNYCH?

Jaką część rzeczywistości opisują UNIWERSALNE prawa?

O tych i innych problemach dyskutować będą:

Prof. Marek Abramowicz, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Prof. Ewa Bartnik, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. Krzysztof Meissner, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski

Prowadzenie: dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN

Typ spotkania: 
Termin: 
niedziela, 30 Września, 2018 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Jakie mamy dowody na UNIWESALNOŚĆ praw przyrody? Jak historycznie dochodziliśmy do przekonania o ich istnieniu? Czy wszystko, co wiemy, ma charakter praw UNIWERSALNYCH?
Organizator: 
Wykonawca
prof. dr hab.
Marek
Abramowicz
Wykonawca
prof. dr hab.
Ewa
Bartnik
Wykonawca
prof. dr hab.
Krzysztof
Meissner
Wykonawca
dr
Stanisław
Bajtlik (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Starego BUW, Audytorium