Sojusz serca i umysłu. Idea holistycznej jedności w języku chińskim

Numer: 
396

Silnie zakorzenione w myśli chińskiej holistyczne postrzeganie mentalności ludzkiej wydaje się zagadnieniem szczególnie interesującym w zderzeniu z szeroko pojmowaną myślą zachodnią, zdominowaną przez ideę dualizmu pierwiastka materialnego i niematerialnego oraz odczuwania i myślenia. Spotkanie przybliży słuchaczom problematykę siatki występujących w języku chińskim pojęć mentalnych odnoszących się do serca, duszy, umysłu i rozumu. Szczególną uwagę poświęcimy terminowi 心 xin (serce? umysł?), niosącemu bogactwo znaczeń i asocjacji. Wśród licznych przykładów znajdą się cytaty z literatury, wypowiedzi zaczerpnięte z języka potocznego, idiomy i przysłowia.

 

dr Joanna Hryniewska - Sinolog, turkolog, tłumaczka i wykładowca. Specjalizuje się w językoznawstwie sinologicznym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce onomastycznej, fonetyce i fonologii. Prowadzi również badania w dziedzinie lingwistyki kognitywnej. Od roku 2007 związana z Uniwersytetem SWPS jako lektorka i wykładowca. Przekłada beletrystykę i literaturę faktu o tematyce związanej ze współczesnymi Chinami.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 29 Września, 2018 - 13:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie przybliży słuchaczom problematykę siatki występujących w języku chińskim pojęć mentalnych odnoszących się do serca, duszy, umysłu i rozumu.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 17 IX pod adresem: https://www.swps.pl/festiwalnauki
Wykonawca
dr
Joanna
Hryniewska
Miejsce spotkania: 
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Aula N307