Sztuka dyskutowania

Numer: 
114

Dyskusja to uporządkowana wymiana myśli, zmierzająca do rozwiązania jakiegoś problemu: do ustalenia, jak się rzeczy mają – lub do przekonania kogoś, że rzeczy mają się tak, a nie inaczej. Z dyskusjami spotykamy się na każdym kroku – zarówno w nauce, w polityce, jak i w życiu codziennym. Nie każda jednak dyskusja spełnia wymogi logiczne i, jak się je nazywa, parlamentarne.

W części teoretycznej warsztatów powiemy o elementach i kryteriach dobrej dyskusji, a w szczególności o tym, jaki powinna mieć przebieg, jakimi argumentami wolno się w niej posługiwać i z kim w ogóle warto dyskutować. W części praktycznej uczestnicy zaaranżują dyskusję na wybrany temat, aby sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie i utrwalić wiedzę zdobytą w części teoretycznej.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 25 Września, 2018 - 17:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Czy poznawanie innych języków niż angielski ma sens? I czemu może służyć, jeśli nie (tylko) komunikacji? Przyjrzymy się różnym dyskursom wokół wielojęzyczności: naukowym, komercyjnym, aktywistycznym.
Współorganizator: 
Zakład Działalności Pomocniczej PAN
Wykonawca
dr hab.
Anna
Brożek
Wykonawca
dr
Marcin
Będkowski
Wykonawca
mgr
Alicja
Chybińska
Wykonawca
dr
Stepan
Ivanyk
Wykonawca
mgr
Dominik
Traczykowski
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 006 (parter)