Więcej niż samolubny gen – gen w dialogu ze środowiskiem

Numer: 
2

Niedawno (2016) minęła 40. rocznica publikacji książki Richarda Dawkinsa popularyzującej koncepcję mówiącą, że gen jest przedmiotem selekcji a organizm tylko sposobem genów na przeżycie. W pamięci zostały nazwy - samolubny gen, nieśmiertelny gen, Ślepy Zegarmistrz. Czy nowe odkrycia biologii molekularnej obalają koncepcję samolubnego genu?  

Paneliści rozważą złożone relacje pomiędzy genem a cechą,  epigenetykę i dziedziczenie pozagenowe, rolę wpływu środowiska w kształtowaniu fenotypu i ewolucji, a także wpływ kultury na geny i ewolucję.

 
Typ spotkania: 
Termin: 
sobota, 22 Września, 2018 - 17:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Paneliści rozważą złożone relacje pomiędzy genem a cechą, epigenetykę i dziedziczenie pozagenowe, rolę wpływu środowiska w kształtowaniu fenotypu i ewolucji, a także wpływ kultury na geny.
Organizator: 
Wykonawca
prof.
Paweł
Golik
Wykonawca
prof.
Ewa
Godzińska
Wykonawca
dr
Marcin
Ryszkiewicz
Wykonawca
prof. dr hab.
Małgorzata
Kossut (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Budynek Starego BUW, Audytorium